Marcant la diferència a Mèxic: el valor d'invertir en pimes

Marcant la diferència a Mèxic: el valor d'invertir en pimes

Image 2 CON-MX-03.jpgdimarts, 16 de d’octubre de 2018

La inclusió financera és el major sector prioritari d’Oikocredit. A través de la seva estratègia actualitzada Oikocredit aposta per aprofundir el seu compromís amb les seves organitzacions sòcies de microfinances mentre també busca socis més enllà de les institucions financeres tradicionals. Oikocredit s’enfoca a tenir un impacte en petites i mitjanes empreses (pimes), com està fent a Mèxic.

A Mèxic, la falta de finançament segueix sent un obstacle important per al creixement de les petites i mitjanes empreses (pimes).

Les pimes tenen el potencial de generar retorns econòmics i socials al país a gran escala. Malgrat això, el context de baixes taxes d'interès allunyen el finançament de les pimes, la qual cosa porta als prestadors tradicionals, com els bancs convencionals, a centrar el seu finançament en grans corporacions o préstecs al consumidor.

Carlos Rius, Gerent de País de l'oficina d’Oikocredit a Mèxic, diu: "La nostra oficina estima que hi ha uns 4 milions de pimes a Mèxic els productes de les quals contribueixen amb el 50% del PIB del país. I el que és encara més important, generen el 70% de l'ocupació total al país. Aquí és on Oikocredit pot tenir impacte".

L’organització sòcia d’Oikocredit Concreces dóna suport a la Rosalía Alícia Sánchez Valecia a cultivar una gran varietat de fruites, verdures i flors conjuntament amb el seu marit.

Centrant-se en les pimes per a l'impacte social

En resposta a la falta d'accés al finançament que afronten les pimes a Mèxic, l'oficina d’Oikocredit a Mèxic està treballant per crear una cartera important de pimes, tant a través de préstecs directes, com a través d'institucions financeres que brinden suport a les pimes.

Els beneficis són dobles. A més de generar ocupació, les pimes poden tenir un impacte social positiu en els seus treballadors/es en abordar temes com la salut i la seguretat laboral, els beneficis socials per a treballadors/es i la satisfacció laboral.

Les pimes a les que Oikocredit i la majoria de les seves organitzacions sòcies donen suport a Mèxic són empreses formals, la qual cosa significa que els seus treballadors i treballadores estan contractats i protegits legalment. A causa que aquestes pimes estan registrades, han de complir amb les lleis i regulacions laborals que protegeixen i promouen la salut i els beneficis dels treballadors/es. Per exemple, hi ha un salari mínim establert i la llei mexicana estableix que totes les empreses han de compartir el 10% del guany net entre treballadors/es. Això és molt significatiu a Mèxic, on gairebé el 60% dels treballadors tenen una ocupació informal.

En conjunt, aquests elements ajuden a les pimes a generar un impacte social sostenible que beneficia tant als treballadors/es com a les empreses: seguretat laboral amb salaris dignes, bones condicions de treball i la millora de les comunitats a través d'accions governamentals finançades pels impostos.

Una treballadora de Sombreros Sánchez, pime clienta de Concreces, tallant l'excés de palla dels barrets de palla que produeix. Sombreros Sánchez treballa amb proveïdors locals per garantir el seu fort impacte social.

Les organitzacions sòcies d’Oikocredit estan fent una diferència

Oikocredit ha buscat associar-se amb diverses institucions financeres a Mèxic que donen suport a les pimes.

La Financiera Emprendedores, sòcia d’Oikocredit, és una institució financera no bancària que finança les pimes a través d'associacions clau amb la Cambra de Comerç. Anant encara més lluny, Financiera Sustentable, una altra sòcia d’Oikocredit, també està involucrada directament en la cadena de valor dels vehicles de gas natural, aconseguint un triple resultat positiu.

Oikocredit també dóna suport a les cooperatives de crèdit que brinden accés a finançament per a les seves pimes sòcies. Per exemple, Unión de Crédito General dóna suport a les pimes en àrees regionals, i Unión de Crédito Concreces dóna suport a pimes en àrees desfavorides de Mèxic.

El treball d’Oikocredit amb les pimes a Mèxic també ajuda a les seves organitzacions sòcies i als seus clients a prioritzar l'acompliment social i la consciència ambiental.

La Ging Ledesma, Directora de Relacions amb Inversors, Acompliment Social i Desenvolupament de Capacitats d’Oikocredit, explica: “Estem veient que cada vegada més i més de les nostres organitzacions sòcies vinculades a les pimes, estan interessades a utilitzar el sistema d'indicadors d'acompliment social per informar a les persones sobre el treball que realitzen i l'impacte social aconseguit pel seu treball. Agrega valor real al seu negoci, en més d'un sentit”.

Pots llegir més sobre l'estratègia actualitzada d’Oikocredit aquí.

Moisés Genaro Sánchez, propietari de Sombreros Sánchez, amb barrets de palla produïts localment i distribuïts per la seva empresa. El pare d’en Moisés va fundar l’empresa amb préstecs de Concreces l’any 1993. El 1995 ja venia tant a Mèxic com als EUA.

« Enrere