Participa a Oikocredit! Selecciona la regió on vius

Tancar la finestra
Sevilla Catalunya Euskadi

Què són les Associacions de Suport?

Les Associacions de Suport a Oikocredit són col·lectius de persones voluntàries constituïdes legalment en forma d'associacions sense ànim de lucre. Els socis i sòcies d'aquestes associacions duen a terme tasques de sensibilització i difusió de la missió d'Oikocredit i són una part molt important de l'organització. Les Associacions de Suport són sòcies directes de la cooperativa Oikocredit Internacional, i com a tals, representen en ella a tots els seus socis i sòcies de l'estat espanyol. Actualment existeixen 3 Associacions de Suport: Euskadi, Catalunya i Sevilla.

També existeix un grup de voluntariat actiu a Madrid (pots trobar més informació sobre aquest grup i les seves activitats a: www.madrid.oikocredit.es.)

Cerca

Inversió en energies renovables

La missió d'Oikocredit és instar individus i organitzacions a invertir de manera responsable. Des d'Oikocredit oferim serveis financers i donem suport a les organitzacions per millorar, d'una manera sostenible, la qualitat de vida de persones o comunitats de baixos ingressos. A més, hem desenvolupat una política ambiental que proporciona directrius sobre com Oikocredit pot contribuir a un ecosistema equilibrat, amb l'objectiu general de reduir l'impacte ambiental directe i indirecte de les nostres operacions i donar suport a organitzacions que contribueixin positivament a la protecció del medi ambient.

Unitat d'energia renovable

El 2014, Oikocredit va establir la seva unitat d'energia renovable a Amersfoort, Holanda. En estreta col·laboració amb la seva xarxa de 63 països de tot el món, identifica i desenvolupa activament les oportunitats d'inversió en projectes d'eficiència energètica i energia renovable als països de baixos ingressos. La unitat disposa de finançament per a projectes en energia solar (fotovoltaica), eòlica, petites centrals hidroelèctriques, biomassa i eficiència energètica, amb un enfocament inicial a l'Amèrica Llatina.

La unitat d'energia renovable està en procés de creació i gestió d'una cartera de deute i inversions de renda variable. La cartera es compondrà d'inversions en projectes d'infraestructures que proporcionen energia neta a la xarxa elèctrica. La mida típica de la inversió per aquests projectes és de $5 a $10 milions.

A més, la unitat també finançarà projectes de "generació d'energia neta distribuïda", on l'electricitat (o calor) es genera en el lloc on s'utilitza. Aquests projectes són petits quan es mesuren en capacitat de potència o en desemborsament de capital, però poden ser molt importants per a la nostra missió quan es mesuren a través d'impactes ambientals i/o socials. Un exemple d'aquest tipus de projectes és un préstec a una cooperativa de cafè a Costa Rica per instal·lar un sistema solar de 50 KW al sostre de la planta de processament.

PEG Ghana, petits sistemes aïllats d'energia solar per a l'Àfrica.

Triple balanç

Les energies renovables poden contribuir al nostre triple objectiu de finançar projectes i organitzacions econòmicament sostenibles, crear un impacte social positiu per a les persones de baixos ingressos i protegir el medi ambient.

Beneficis

Les inversions en energies renovables tenen molts beneficis tangibles, tals com la creació d'ocupació, la reducció en l'ús dels combustibles fòssils importats i l'alentiment del ritme del canvi climàtic. A Oikocredit apliquem l'experiència que hem adquirit en la promoció d'impacte social positiu amb les organitzacions que hem estat finançant (microfinances i agricultura) a les nostres inversions en energies renovables.

Llegeix una entrevista amb l'expert en energies renovables, David ten Kroode