Participa a Oikocredit! Selecciona la regió on vius

Tancar la finestra
Sevilla Catalunya Euskadi

Què són les Associacions de Suport?

Les Associacions de Suport a Oikocredit són col·lectius de persones voluntàries constituïdes legalment en forma d'associacions sense ànim de lucre. Els socis i sòcies d'aquestes associacions duen a terme tasques de sensibilització i difusió de la missió d'Oikocredit i són una part molt important de l'organització. Les Associacions de Suport són sòcies directes de la cooperativa Oikocredit Internacional, i com a tals, representen en ella a tots els seus socis i sòcies de l'estat espanyol. Actualment existeixen 3 Associacions de Suport: Euskadi, Catalunya i Sevilla.

També existeix un grup de voluntariat actiu a Madrid (pots trobar més informació sobre aquest grup i les seves activitats a: www.madrid.oikocredit.es.)

Cerca

Informació al consumidor/a

D'acord amb la legislació europea de protecció del consumidor/a, la següent informació ha d’estar disponible per al consumidor/a amb la suficient antelació abans que enviï un formulari de subscripció de participacions.

1. Sobre Oikocredit

OIKOCREDIT, Ecumenical Development Cooperative Society U.A. (Oikocredit)
Berkenweg 7
3818 LA Amersfoort, Països Baixos

Correu electrònic: invertir@oikocredit.org

OIKOCREDIT, Ecumenical Development Cooperative Society U.A. (Oikocredit) és una cooperativa de responsabilitat limitada (coöperatie met uitgesloten aansprakelijkheid) d'acord amb la legislació neerlandesa.

Registre Mercantil: Oikocredit està inscrita en el Registre Mercantil, Kamer van Koophandel (KvK), amb el número del KvK 31020744.

Característiques principals d'Oikocredit: Oikocredit és una cooperativa mundial centrada en la promoció del desenvolupament sostenible a través de la inversió d’impacte social. Amb els fons proporcionats pels seus membres i inversors/es, Oikocredit ofereix préstecs, inversions en capital i desenvolupament de capacitats a les seves organitzacions sòcies amb l'objectiu de millorar la qualitat de vida de les persones de baixos ingressos al Sud Global. Juntament amb les seves associacions de suport, Oikocredit també promou la sensibilització sobre qüestions importants al Nord global.

Número d'identificació fiscal d'Oikocredit: NL005798966B01

2. Autoritat de supervisió

Oikocredit no està subjecta a la supervisió de cap autoritat pública. L'autoritat de supervisió competent que ha aprovat el Fullet és l'autoritat de supervisió neerlandesa (Autoriteit Financiële Markten – AFM), amb domicili social a Vijzelgracht 50, 1017 HS Ámsterdam, Països Baixos.

3. Característiques principals de la participació

Tipus d'inversió

La inversió és un valor estructurat d'acord amb la legislació neerlandesa i oferida al públic prenent com a base el fullet autoritzat per l'Autoritat Neerlandesa dels Mercats Financers (Autoriteit Financiële Markten – AFM). Des d'un punt de vista econòmic, una participació es considera un instrument de patrimoni sense dret a vot d'acord amb la legislació neerlandesa. Els drets a vot a la cooperativa pertanyen a les organitzacions membre d'Oikocredit.

Pots trobar les normes principals que regeixen la participació en els termes de participació i els estatuts socials d'Oikocredit. Per obtenir més informació, si us plau consulta aquests documents i el fullet. Aquesta informació al consumidor/a no pot reemplaçar una curosa lectura del fullet, que es pot consultar aquí.

Celebració del contracte, compliment essencial i característiques

Omplint íntegrament el Formulari de Subscripció de Participacions i enviant-lo a Oikocredit, l'inversor/a declara que desitja adquirir una o diverses participacions de la manera que estableixen els Termes de Participació.

El contracte d'adquisició d’una o diverses participacions se celebra en el moment en què Oikocredit accepta l'oferta tal com es troba descrita en el Formulari de Subscripció de Participacions, emet les participacions i envia la confirmació corresponent.

L'inversor/a no passa a ser membre de la cooperativa internacional Oikocredit adquirint o sent titular de participacions. En particular, les participacions no confereixen a l'inversor/a el dret a participar o votar a l'assemblea general d'Oikocredit. Així mateix, Oikocredit tampoc organitza qualssevol reunions d'inversors/es.

Oikocredit podrà dur a terme, amb la corresponent resolució de la seva Assemblea General Anual i aprovació del Consell de Supervisió, distribucions en forma de pagament de dividends als inversors/es d'acord amb les disposicions rellevants dels Termes de Participació i estatuts socials d'Oikocredit. Podràs trobar més informació, concretament en relació amb el tipus i càlcul de dividend, als Termes de Participació i als estatuts socials.

Totes les reclamacions d'un inversor/a en participacions estaran subordinades en qualsevol procediment d’insolvència a totes les obligacions actuals i futures d’Oikocredit, que consten descrites detalladament a l’article 4.9 dels Termes de Participació.

4. Riscs especials

L’adquisició d’una participació comporta riscs. Els riscs consten descrits al capítol 1 del fullet. La materialització d’aquests riscs pot comportar l’absència parcial o completa de pagaments o devolucions per a l’inversor/a, fins a una pèrdua total de l'import de la inversió. Els resultats anteriors d'Oikocredit no són garantia de qualssevol resultats futurs.

Es recomana a tots els inversors/es que obtinguin assessorament personal abans de prendre una decisió final d'inversió en relació amb els riscs associats a la inversió, la seva situació financera i circumstàncies personals, i qualssevol riscs resultants.

5. Impostos, preu de compra i costs

Els dividends distribuïts per Oikocredit no estaran subjectes a retencions als Països Baixos. Si un inversor/a rep un dividend per la seva inversió en participacions, el dividend es considerarà com un ingrés imposable. Si un inversor/a està obligat/da a presentar una declaració d'impostos, el dividend rebut s'ha d'incloure a la seva declaració d'impostos. És probable que l'autoritat fiscal local d'un inversor/a consideri el dividend com a ingressos d'un instrument de capital. Tanmateix, això es pot interpretar de manera diferent segons la jurisdicció. Consulta les explicacions sobre les bases imposables a l’apartat 11 del Fullet. En relació amb les implicacions fiscals d’una inversió en Oikocredit, es recomana a tots els inversors/es que obtinguin assessorament sobre la seva situació fiscal personal i les implicacions fiscals d'una inversió.

El preu de compra de la participació és el Valor Liquidatiu (VL o NAV, per les seves sigles en anglès) o bé el valor nominal de la participació, el que sigui menor dels dos. No existeixen costs o comissions addicionals.

6. Pagament i compliment dels contractes

L'import corresponent a la subscripció s'haurà de transferir al compte bancari d’Oikocredit i en el termini especificat a la notificació de confirmació després de la recepció d'un formulari de Sol·licitud de Subscripció o una sol·licitud d’emissió degudament omplerts.

L'emissió de participacions només es durà a terme després de l'acceptació del formulari de Subscripció per part d'Oikocredit, la recepció del pagament íntegre corresponent i la decisió d'Oikocredit d'atendre la sol·licitud d'emissió de participacions.

7. Recuperació de participacions

Els inversors/es podran enviar una sol·licitud de recuperació de participacions en qualsevol moment mitjançant un formulari de recuperació omplert íntegrament. El compliment de la recuperació per part d'Oikocredit serà a total discreció del seu Consell Directiu, tenint en compte els termes i condicions de participació i els estatuts socials d'Oikocredit. Per obtenir més informació, en particular en relació amb el càlcul del preu de recuperació, consulta aquests documents i el Fullet.

No es podrà imposar un dret de retenció, usdefruit o qualsevol altre dret o gravamen sobre les participacions.

8. Desistiment

Per obtenir més informació sobre el dret de desistiment, consulta el ormulari de Subscripció de Participacions i les condicions per invertir.

9. Legislació aplicable / jurisdicció competent

Aquest Formulari de Subscripció de Participacions i qualsevol altre contracte celebrat en virtut del Formulari de Subscripció de Participacions es regirà i interpretarà exclusivament d'acord amb la legislació dels Països Baixos.

Qualsevol controvèrsia derivada o relacionada amb el Formulari de Subscripció de Participacions i qualsevol contracte celebrat en virtut del Formulari de Subscripció de Participacions, tant contractual com no contractual, se sotmetrà exclusivament a la jurisdicció del tribunal competent d'Ámsterdam.

10. Idioma

Aquesta informació al consumidor/a es facilita en català. Tota la informació i la resta de comunicacions es faciliten i són vinculants en anglès.

11. Resolució de litigis fora dels tribunals

Si una persona inversora té una reclamació que no es pot resoldre de manera amistosa, pot accedir a la plataforma de Resolució en Línia de Litigis de la Comissió Europea: ec.europa.eu/consumers/odr.

12. Existència d'un fons de garantia o altres sistemes d'indemnització

No hi ha fons de garantia ni altres sistemes d'indemnització per a les persones inversores en cap país. En particular, no hi ha garantia de dipòsits per a les reclamacions dels inversors/es derivades de la participació.

13. Període de validesa de la informació

Aquesta informació al consumidor/a serà vàlida fins que es modifiqui expressament.

14. Codi de conducta Oikocredit s'adhereix al seu Codi de Conducta, que es pot consultar aquí.