Participa a Oikocredit! Selecciona la regió on vius

Tancar la finestra
Sevilla Catalunya Euskadi

Què són les Associacions de Suport?

Les Associacions de Suport a Oikocredit són col·lectius de persones voluntàries constituïdes legalment en forma d'associacions sense ànim de lucre. Els socis i sòcies d'aquestes associacions duen a terme tasques de sensibilització i difusió de la missió d'Oikocredit i són una part molt important de l'organització. Les Associacions de Suport són sòcies directes de la cooperativa Oikocredit Internacional, i com a tals, representen en ella a tots els seus socis i sòcies de l'estat espanyol. Actualment existeixen 3 Associacions de Suport: Euskadi, Catalunya i Sevilla.

També existeix un grup de voluntariat actiu a Madrid (pots trobar més informació sobre aquest grup i les seves activitats a: www.madrid.oikocredit.es.)

Cerca

Condicions per invertir

Les transferències al compte bancari d’Oikocredit per sol·licitar l’emissió de participacions estan subjectes a les condicions aquí descrites. 

Una participació és un instrument de capital sense dret a vot emès per Oikocredit. Les participacions estan sotmeses a la legislació dels Països Baixos. L'emissió de participacions es realitza sempre a la total discreció d’Oikocredit.  

Les següents pàgines i documents jurídicament vinculants descriuen les condicions d'una inversió financera en participacions amb Oikocredit.  

Termes de participació  

Els termes de participació descriuen detalladament com es gestionarà la teva inversió en Oikocredit i quins són els teus drets i obligacions com a inversor/a en Oikocredit. Oikocredit pot modificar les condicions de participació de tant en tant a la seva pròpia discreció.  

Fullet  

El fullet (incloent qualssevol suplements que hi facin referència) descriu, entre d’altres, els principals riscos d'invertir en Oikocredit. El fullet està disponible en anglès, així com també n’existeix un resum en espanyol.  

Estatuts  

Els estatuts contenen, entre altres disposicions, les condicions fonamentals de la teva inversió en Oikocredit i poden ser modificats per Oikocredit amb l'acord dels seus membres en una Assemblea General.  

Informació al consumidor/a  

La informació al consumidor/a sobre contractes a distància i contractes subscrits fora de l'establiment descriu els drets de les persones consumidores (inversors/es persones físiques que no actuïn a títol professional) tal com s'especifica en les regulacions europees de protecció al consumidor/a.  

Privacitat  

L'avís de privacitat descriu com Oikocredit processarà la informació personal relacionada amb les persones inversores.  

Riscos  

La participació oferta per ser subscrita és una participació emesa per Oikocredit i que té associats els riscos descrits en el fullet. En particular, existeix el risc que el preu al qual Oikocredit pugui reemborsar les participacions sigui inferior al preu al qual es van emetre. Per tant, no es pot excloure una pèrdua d'aquesta inversió per a la persona inversora.

També existeix el risc que l'acceptació i/o processament de les sol·licituds de reemborsament es retardi per un termini fix o indefinit. Les persones inversores han de poder fer front econòmicament a una pèrdua parcial o fins i tot total de la seva inversió, així com a qualsevol retard en l'acceptació i/o processament de les sol·licituds de reemborsament de les seves participacions.

La participació oferta no està coberta per cap sistema de fons de garantia i és potencialment ilíquida. Es pot trobar una descripció detallada dels riscos associats amb la subscripció de participacions en la Secció 1 del fullet. Oikocredit recomana encaridament que les persones inversores busquin l'assessorament d'un assessor fiscal respecte al tractament fiscal dels ingressos de les participacions.  

Dret de desistiment i avís de desistiment  

De conformitat amb les normatives europees relatives a la protecció de les persones consumidores, les sol·licituds d'emissió estan subjectes a un dret de desistiment per als/les (possibles) inversors/es que siguin persones físiques i que no actuïn a títol professional. Les sol·licituds de desistiment podran realitzar-se en un termini màxim de 14 dies naturals després de la data de confirmació de l'emissió de les participacions, sense cap cost, mitjançant l'enviament d'una comunicació escrita dirigida a Oikocredit per correu postal o electrònic o per qualsevol altre mitjà. L'avís de desistiment haurà de dirigir-se al següent destinatari:   

OIKOCREDIT, Ecumenical Development Cooperative Society O.A. (Oikocredit)  
Berkenweg 7  
3818 LA Amersfoort, Països Baixos  
Telèfon: +31 (0)33 422 40 40 
Correu electrònic: invertir@oikocredit.org 

Conseqüències del desistiment   

Una vegada fet efectiu el desistiment, qualsevol import que s'hagi transferit es retornarà al compte bancari aportat en les Dades Personals de la/les persona/es inversora/es en un termini de 30 dies. A més, eliminarem les dades pertinents del nostre sistema d'administració. No es figurarà en el registre d'inversors/es. No es tindrà dret a percebre cap dividend respecte a les participacions per a les quals s'hagi fet efectiu el dret de desistiment.    

En cas que no s'exerceixi aquest dret dins del termini de 14 dies, la/les persona/es inversora/es continuarà/an sent titular/s de les participacions que hagi(n) adquirit, amb tots els drets i obligacions que comporten (per a més informació, consultar el Fullet, els estatuts d’Oikocredit i les Condicions de Participació).   

Nota especial     

Una vegada exercit el dret de desistiment respecte de la sol·licitud de subscripció, es deixarà de quedar vinculat/da per la mateixa o per qualsevol altra que tingui relació amb qualsevol servei proporcionat per nosaltres.