Microfinances i economia real

A Oikocredit només invertim en economia real a països del Sud, i ho fem a través de:

  • microcrèdits, juntament amb Institucions microfinanceres locals

  • crèdits directes a petites i mitjanes empreses, especialment cooperatives i en les àrees d'agricultura i comerç just
     
  • participació en el capital social d'empreses que han demostrat un important compromís econòmic i social.

Així, els nostres préstecs i inversions es converteixen en una eina de transformació social, ja que permeten donar suport a qui està exclòs del sistema financer i fer un seguiment de l'impacte  social de la nostra acció.
El 80% de la nostra activitat s'emmarca en les microfinances i el 20% restant directament en projectes productius.

Les microfinances són pilar de desenvolupament

A gairebé 2.700 milions de persones als països del Sud se'ls nega l'accés a crèdit i serveis financers, aspecte clau per millorar el seu nivell de vida. Les institucions de microfinances ètiques amb les que col·labora Oikocredit compensen aquesta falta de serveis financers tradicionals contribuint així a la generació d'activitats econòmiques i a una redistribució més justa de la riquesa.

En moltes ocasions les quantitats necessàries per començar un petit negoci en un país del Sud oscil·len entre els 10€ i els 500€, i el microcrèdit pot ser la sortida de la situació de pobresa. La creació o el desenvolupament d'una activitat econòmica que proporciona els mitjans necessaris pot suposar un important increment del nivell de qualitat de vida.