Participa a Oikocredit! Selecciona la regió on vius

Tancar la finestra
Sevilla Catalunya Euskadi

Què són les Associacions de Suport?

Les Associacions de Suport a Oikocredit són col·lectius de persones voluntàries constituïdes legalment en forma d'associacions sense ànim de lucre. Els socis i sòcies d'aquestes associacions duen a terme tasques de sensibilització i difusió de la missió d'Oikocredit i són una part molt important de l'organització. Les Associacions de Suport són sòcies directes de la cooperativa Oikocredit Internacional, i com a tals, representen en ella a tots els seus socis i sòcies de l'estat espanyol. Actualment existeixen 3 Associacions de Suport: Euskadi, Catalunya i Sevilla.

També existeix un grup de voluntariat actiu a Madrid (pots trobar més informació sobre aquest grup i les seves activitats a: www.madrid.oikocredit.es.)

Cerca

Informe trimestral: Resistint la crisi

Informe trimestral: Resistint la crisi

Facts & figures asset.jpgdilluns, 25 de de maig de 2020

Quatre vegades a l'any Oikocredit publica els principals fets i xifres del trimestre anterior. Aquí brindem un context de fons addicional tant a les persones que inverteixen a Oikocredit com a altres persones interessades en Oikocredit.

El treball d’Oikocredit durant el primer trimestre de l'any es va veure afectat per l'aparició de la pandèmia de coronavirus (Covid-19). Això ha significat l'adaptació dels nostres plans i pronòstics. Al març vam posposar el creixement previst de la nostra cartera de finançament pel desenvolupament, vam reduir el refinançament i vam suspendre el desemborsament de préstecs a noves organitzacions sòcies. Ara ens centrem en donar suport a les nostres organitzacions sòcies actuals durant la crisi. Aquest suport significa que podem permetre que les organitzacions reemborsin més tard, o que fins i tot proporcionem liquiditat addicional malgrat l'augment dels riscos. Encara que el creixement de la cartera tendeix a ser relativament lent al començament de cada any, podem veure els primers efectes de la crisi del coronavirus en una disminució marginal del 4,4% en els préstecs i inversions fins a 1.017,4 milions d'euros.

Estem avaluant el possible impacte de la crisi en el valor de la cartera de finançament pel desenvolupament per a protegir les inversions dels nostres membres i inversors/es. No obstant això, encara és massa aviat per a mesurar l'impacte esperat, perquè en molts països en els quals treballem no és clar quins seran els efectes macroeconòmics a mitjà termini. Juntament amb les nostres associacions de suport estem en contacte regular amb els nostres inversors i inversores per a explicar-los les nostres activitats i discutir-ne les preocupacions.

En general, els resultats financers d’Oikocredit en el primer trimestre de 2020 van ser inferiors al que havíem projectat al començament d'any. Vam veure un augment en la cartera en risc, mesurada pel PAR 90 (el percentatge de la cartera de crèdit amb pagaments endarrerits més de 90 dies): aquesta va créixer de 5,4% en el quart trimestre de 2019 a 6,8%, principalment amb organitzacions sòcies que ja estaven lluitant per pagar a temps. Si bé el capital dels membres va registrar un important augment (un 2,0% fins a 1.152,8 milions d'euros), l'afluència s'ha alentit i les sol·licituds de reemborsament han augmentat lleugerament. El valor de la nostra cartera d'inversions a termini (bons) -la part dels actius totals utilitzada amb finalitats de gestió de la liquiditat- va disminuir a mesura que els mercats d'eurobons van reaccionar a la incertesa financera causada per la pandèmia. Si bé l'efecte d'aquestes pèrdues no realitzades en la nostra cartera de bons va ser molt menys sever que el que vam veure en els mercats de valors, la disminució d'uns pocs punts percentuals en aquesta cartera continua sent significativa per a Oikocredit. Rebem ingressos per dividends de capital però experimentem pèrdues per revaluació de les nostres accions. El valor net dels actius per acció va disminuir marginalment de 214,41 a 213,30 euros.

Com a nota positiva, la liquiditat neta ha augmentat del 19,6% dels actius a finals de 2019 al 21,1%. I les nostres despeses d'explotació s'han reduït, amb l'ajornament de les noves contractacions de personal i la disminució de les despeses derivades dels viatges. Hem incorregut en algunes despeses per a ajustar l'espai d'oficines i per a fer costat al personal que treballa des de casa i és possible que vegem més despeses d'inversió en tecnologia de la informació o despeses legals durant la resta de l'any. Estem seguint de prop els esdeveniments i preparant-nos per a respondre als desafiaments econòmics més greus que les nostres organitzacions sòcies hauran d'afrontar, gairebé amb tota seguretat, d'aquí a una mica temps.

Suport a les organitzacions sòcies
Oikocredit reconeix que moltes de les persones de baixos ingressos a les quals serveixen les nostres organitzacions sòcies es veuran molt afectades pels efectes adversos del Covid-19. El nostre personal a tot el món està treballant estretament amb les nostres més de 600 sòcies per a avaluar la situació i oferir suport on puguem, per exemple, amb la planificació de la continuïtat del negoci i la liquiditat, reunint les organitzacions sòcies en línia per a compartir experiències i establint un fons solidari. Juntament amb altres inversors d'impacte hem acordat principis per a alinear la nostra resposta a la crisi i el suport a les organitzacions sòcies i a les comunitats de baixos ingressos a les quals serveixen.
Llegeix més sobre les activitats d’Oikocredit per enfrontar la crisi del coronavirus.

Perspectives futures
Després de la reestructuració d’Oikocredit a finals de 2019, som una organització més àgil i eficient i comencem el primer trimestre des d'una posició de fortalesa. No obstant això, com la crisi del coronavirus està tenint repercussions a tot el món, i a causa del retard que comporta, preveiem que la desacceleració econòmica dels pròxims mesos causarà serioses dificultats financeres a algunes de les nostres organitzacions sòcies. És probable que les organitzacions més vulnerables incompleixin les seves obligacions i/o necessitin reestructurar els seus pagaments. Esperem que es produeixin noves deterioracions del patrimoni i una reducció dels ingressos a mesura que fem majors provisions per a pèrdues de préstecs. És probable que la cartera en risc (PAR) augmenti encara més.

Degut a aquest efecte econòmic a mitjà termini, és poc probable que s'aconsegueixin les metes financeres i de creixement que vam establir anteriorment per al 2020. Per tant, el nostre objectiu és mantenir la continuïtat i continuar vigilant i responent als esdeveniments.

Col·laborarem estretament i de manera freqüent amb els nostres inversors/es i organitzacions sòcies per a assegurar-nos que gestionem la crisi de la manera més eficaç possible. I treballarem amb afany per a oferir a les nostres organitzacions sòcies el suport sostenible que necessiten per a continuar la seva labor d'ajuda a les persones de baixos ingressos.

« Enrere