Fes un donatiu

Donacions a Oikocredit al nostre país

Les 3 Associacions de Suport a Oikocredit de l'estat espanyol no cobren cap tipus de comissió per les seves tasques, i per sufragar les seves despeses corrents (lloguer, correus, despeses d'oficina, despeses de difusió, etc.) es financen gràcies a:

  • Una subvenció anual d'Oikocredit Internacional;
  • La col·laboració desinteressada dels seus socis/es a través de donatius regulars o puntuals;
  • La donació dels dividends anuals que alguns socis/es inversors cedeixen voluntàriament a la seva associació Oikocredit

Si vols fer una donació posa't en contacte amb la teva Associació de Suport a Oikocredit més propera.

Si vols donar-nos suport de manera contínua pots fer-te col·laborador/a i abonar una quota periòdica per al manteniment de l'Associació, independentment de si ets o no soci/a inversor/a a Oikocredit.

Donacions a Oikocredit a la resta del món

Oikocredit Internacional també accepta donacions, a través de la Fundació Internacional de Suport. Amb aquestes donacions podem dur a terme activitats extraordinàries de capacitació dels projectes que financem. També ens permeten fer inversions en moneda local i treballar amb projectes que altres inversors consideren massa arriscats.

Les donacions a la Fundació s'usen per:

  • Organitzar activitats de formació i capacitació de les organitzacions que financem
  • Dur a terme projectes pilot de gestió de l'impacte social
  • Dotar els nostres fons de provisió per a riscos per préstecs concedits en moneda local i els fons de garanties, que ens permeten fer inversions de risc en projectes amb alt impacte social.

Si vols fer una donació a Oikocredit Internacional contacta directament amb la Fundació (en anglès).