Participa a Oikocredit! Selecciona la regió on vius

Tancar la finestra
Sevilla Catalunya Euskadi

Què són les Associacions de Suport?

Les Associacions de Suport a Oikocredit són col·lectius de persones voluntàries constituïdes legalment en forma d'associacions sense ànim de lucre. Els socis i sòcies d'aquestes associacions duen a terme tasques de sensibilització i difusió de la missió d'Oikocredit i són una part molt important de l'organització. Les Associacions de Suport són sòcies directes de la cooperativa Oikocredit Internacional, i com a tals, representen en ella a tots els seus socis i sòcies de l'estat espanyol. Actualment existeixen 3 Associacions de Suport: Euskadi, Catalunya i Sevilla.

També existeix un grup de voluntariat actiu a Madrid (pots trobar més informació sobre aquest grup i les seves activitats a: www.madrid.oikocredit.es.)

Cerca

Preguntes Més Freqüents

 • Com es veuen afectades les operacions d'Oikocredit pel coronavirus? Com està gestionant Oikocredit els riscos derivats de la pandèmia de coronavirus?

  Oikocredit continua la seva activitat comercial, prestant especial atenció als processos clau. On sigui pertinent, el nostre personal continua treballant des de casa seva, en compliment de les mesures governamentals. Celebrem les nostres reunions per videoconferència i col•laborem en espais de treball digitals.
  Estem contínuament fent seguiment i responent als aspectes relacionats amb el coronavirus. Tenim plans de contingència per fer front als principals esdeveniments operatius.
  Tenim grups dedicats que comprenen als membres del Consell Executiu d'Oikocredit i especialistes interns de monitoratge i que analitzen:
  • l'estat de les nostres inversions i préstecs a les nostres organitzacions sòcies a Àfrica, Àsia i Amèrica Llatina;
  • les preguntes i inquietuds dels nostres membres i inversors, incloent els fluxos d'inversió i redempció;
  • la nostra cartera d'inversions a termini i altres fons líquids; i
  • els esdeveniments generals relacionats amb la pandèmia, inclòs el seu impacte en el benestar i l'eficàcia del nostre personal que treballa arreu del món.

  Inversions amb les organitzacions sòcies
  El personal d'Oikocredit a tot el món està treballant estretament amb les nostres més de 600 organitzacions sòcies per a avaluar la situació que afronta cada sòcia individualment i oferir-los suport en allò que puguem, per exemple, amb la planificació de la continuïtat del negoci i la liquiditat. Les converses amb les nostres organitzacions sòcies es realitzen a distància, per exemple per telèfon.

  A mesura que la pandèmia del coronavirus continua, seguim mantenint un contacte estret amb les nostres organitzacions sòcies per determinar l’evolució de les seves necessitats i comprovar com Oikocredit pot ajudar-les millor a abordar-les, especialment en situacions en què les organitzacions sòcies s’enfronten a dificultats financeres.

  Oikocredit també està parlant amb altres inversors d'impacte per a intercanviar i coordinar entre si la forma en què la comunitat d'inversors d'impacte pot respondre conjuntament a aquest desafiament. Fins ara, hem apostat per dues iniciatives conjuntes:
  Declaració dels inversors d’impacte del NpM davant el Covid-19
  Memoràndum d'Entesa per a la coordinació del refinançament del deute entre inversors de microfinances

  A través d'aquestes mesures, ens proposem continuar complint amb la nostra missió de fer costat a les nostres organitzacions sòcies i a les persones de baixos ingressos a les quals serveixen, en un moment en què la seva necessitat de suport és encara major.
  Al mateix temps, estem avaluant el possible impacte en el valor de la nostra cartera de finançament del desenvolupament per a protegir els diners dels nostres socis directes i inversors/es.

  A causa de la naturalesa de la nostra cartera (préstecs i inversions de capital) i al nombre d'organitzacions amb les quals treballem (més de 600 organitzacions sòcies en més de 60 països), l'avaluació de l'impacte financer portarà temps. La naturalesa ràpidament canviant de la crisi del coronavirus significa que aquesta avaluació haurà d'actualitzar-se regularment a mesura que la situació evolucioni.

  Tanmateix, tot i que els efectes complets de la pandèmia en el negoci d'Oikocredit encara no són clars, ja no esperem assolir els nostres objectius de creixement per al 2020.

  Construcció de capacitats per les organitzacions sòcies
  Com a part de la nostra resposta proactiva davant la crisi del coronavirus, Oikocredit ofereix suport a les seves organitzacions sòcies per a la creació de capacitats. Les iniciatives fins ara inclouen una sèrie de seminaris sobre la gestió de crisi durant la pandèmia; intercanvis virtuals entre organitzacions sòcies per permetre’ls compartir les millors pràctiques de crisi entre elles; i la creació d’un fons solidari coronavirus per ajudar les organitzacions sòcies de microfinançament a proporcionar un suport addicional als seus clients i clientes.

  Els nostres socis directes i inversors/es
  Les nostres línies romanen obertes als inversors/es, fins i tot a través de les nostres associacions de suport i les nostres oficines nacionals de suport. Oikocredit i les seves associacions de suport estan en contacte regular per a mantenir-se al corrent dels esdeveniments en tots els països on tenim inversors/es i per a discutir les diverses preocupacions que les persones inversores poden tenir en vista del seu context local.

  Una part de la resposta proactiva d’Oikocredit davant la crisi del coronavirus ha estat revisar la proposta de dividend que es farà a l’Assemblea General Anual (AGA) de juny d’1% a 0%. Les raons d’aquesta decisió inclouen que ajudaria Oikocredit a garantir la continuïtat de la cooperativa i a la protecció del capital dels seus membres, ja que la incertesa provocada per la pandèmia continua i permetria a Oikocredit ser flexible en respondre a les necessitats de les organitzacions sòcies que finança. Pots llegir més informació sobre aquesta decisió en l’anunci complet sobre aquest tema.

  Inversions a termini i altres actius líquids d'Oikocredit
  Els especialistes en tresoreria d'Oikocredit monitoren els actius que mantenim en reserva per a la gestió de la liquiditat. A finals del 2019, teníem una generosa reserva de liquiditat del 19% dels actius totals. La meitat dels nostres actius líquids consisteixen en l'anomenada cartera d'inversions a termini. Aquesta és una cartera de bons líquids d'alta qualificació, que es negocien en els mercats públics. A causa de la seva major qualitat, aquest tipus de bons són menys vulnerables a les fluctuacions dels mercats financers.

  El personal d'Oikocredit
  La salut i la seguretat del nostre personal continua sent una prioritat per a nosaltres. Com a organització mundial, continuem adherint-nos a les directrius de salut pública emeses per les autoritats dels països en els quals treballem.
  Sempre que sigui aplicable, el nostre personal segueix els consells de treballar des de casa i restringir els viatges. Com la majoria del nostre personal ja podia treballar des de casa, comptem amb una bona infraestructura que els permet continuar el seu treball a distància mitjançant eines digitals.

  Més preguntes
 • Com es veuen afectades les organitzacions sòcies d'Oikocredit i els seus clients/es pel coronavirus?

  El nostre personal que treballa estretament amb les nostres organitzacions sòcies continua monitorant les situacions locals als països i regions on treballem.

  Estem en contacte amb totes les nostres més de 600 organitzacions sòcies i estem tenint reunions a distància (per exemple, per telèfon) amb totes elles per entendre com estan i potencialment estaran afectades pel coronavirus. Sobre aquesta base, estem avaluant quin suport necessiten, quin suport pot oferir Oikocredit i decidirem una línia d'acció apropiada i sostenible amb l'organització sòcia.
  Per exemple, per a les organitzacions que no tenen plans de continuïtat del negoci, podem oferir una introducció al tema i plantilles que poden ser usades per a avaluar els riscos i crear plans per a mitigar-los.

  A mesura que la pandèmia del coronavirus continua, seguim mantenint un contacte estret amb les nostres organitzacions sòcies per determinar l’evolució de les seves necessitats i comprovar com Oikocredit pot ajudar-les millor a abordar-les, especialment en situacions en què les organitzacions sòcies s’enfronten a dificultats financeres.

  A mesura que seguim l'evolució de la situació, és massa aviat per a dir quines seran totes les conseqüències financeres del coronavirus en els mercats en els quals treballem i com afectarà això a les nostres organitzacions sòcies i a la seva sostenibilitat financera. Aquesta no és una situació que afecti exclusivament a Oikocredit, sinó un desafiament que enfronta el món en general.
  No obstant això, és probable que les comunitats de baixos ingressos amb les quals treballen les nostres organitzacions sòcies es vegin molt afectades per la pandèmia i les seves conseqüències. Per consegüent, creiem que les nostres organitzacions sòcies i les persones de baixos ingressos a les quals serveixen necessitaran un suport addicional. També creiem que el suport que Oikocredit pot oferir-los té el potencial de ser encara més valuós per a elles.
  Si bé ja no esperem assolir els nostres objectius de creixement i rendibilitat financera per al 2020, Oikocredit vol estar present per oferir a les nostres organitzacions sòcies el suport sostenible que necessiten per continuar el seu treball i continuar fent costat a les persones de baixos ingressos. Per això, Oikocredit compta amb el suport dels seus membres i inversors/es. Per tant, els seguim agraïts pel seu dedicat suport i la seva, especialment en aquests temps d'incertesa.

  Més preguntes
 • Oikocredit ha revisat la seva proposta de dividend per al 2019 de l'1% al 0%. Per què?

  Oikocredit va anunciar una proposta de dividend de l’1% el 19 de març, quan vam publicar els nostres resultats financers que mostraven un rendiment millorat per al 2019. El desenvolupament de la crisi del coronavirus des de llavors ha canviat dràsticament el context global en què opera Oikocredit, invalidant molts dels supòsits que s’utilitzaven per fer la proposta de l’1%.

  Els efectes complets de la pandèmia en la posició financera i empresarial d’Oikocredit encara no són clars, però ja no esperem assolir els nostres objectius de creixement i rendibilitat financera per al 2020.

  Tenint en compte la naturalesa continuada de la crisi del coronavirus i la incertesa que continua creant, el Consell Executiu d'Oikocredit creu que no pagar dividend als membres per al 2019 seria en el millor interès de la cooperativa, ja que significaria:

  • Permetre a Oikocredit sumar 11 milions d'euros a les seves reserves generals que, d'una altra manera, haurien estat distribuïts com a dividends, la qual cosa ajudaria la cooperativa a suportar els desenvolupaments econòmics adversos en cas que aquests ocorreguessin
  • Ajudar Oikocredit a garantir la continuïtat de la cooperativa i la protecció del capital dels seus membres, ja que continua la incertesa provocada per la pandèmia.
  • Permetre que Oikocredit sigui flexible per respondre a les necessitats de les organitzacions sòcies que finança, que a la vegada donen suport a les persones amb baixos ingressos més afectats per la crisi

  Llegiu l’anunci complet sobre la revisió de la proposta de dividend >

  Més preguntes
 • Com s'espera que el coronavirus afecti a Oikocredit a llarg termini?

  En aquest moment és massa aviat per a dir com serà l'impacte total del coronavirus en les nostres activitats comercials. No obstant això, ja no esperem assolir els nostres objectius de creixement i rendibilitat financera per al 2020, i creiem que no podrem aconseguir els nostres objectius de creixement com s'estableix en la nostra estratègia 2018-2022.
  Ja hem vist un creixement una mica més lent el 2019 (per a més detalls, vegeu el nostre Informe Anual del 2019) i, com ara ens estem centrant en donar suport a les nostres organitzacions sòcies actuals, esperem que no s'aconsegueixin els objectius de creixement establerts per al 2020.
  Això es deu al fet que mentre el nostre personal se centra en fer costat a les nostres més de 600 organitzacions sòcies existents, tenen menys temps i oportunitats per a dedicar-se a fer préstecs o inversions en noves organitzacions sòcies. Cada nova organització també ha de ser avaluada a través d'un extens examen de diligència deguda, que sempre implica una visita in situ. No obstant això, les visites in situ no són possibles en l'actualitat a causa de les restriccions de viatge i les mesures de distanciament social.
  És probable que els nostres resultats financers a mitjà termini es vegin afectats pel menor creixement de la cartera i l'augment dels riscos. No obstant això, encara no és possible avaluar l'impacte total, i qualsevol avaluació haurà de ser revisada segons l'abast i la durada de la crisi del coronavirus als països i regions en els quals treballem.

  Més preguntes