Les finances ètiques permeten respirar a les entitats del tercer sector

Les finances ètiques permeten respirar a les entitats del tercer sector

3sector.jpegdijous, 21 de de maig de 2015

Jordina Arnau explica en un reportatge a Media.cat com moltes entitats sense ànim de lucre acaben sense les subvencions compromeses per la Generalitat, i han de demanar crèdits per disposar de liquiditat. Davant aquesta situació, moltes entitats han optat per les finances ètiques, encara que això les endeuta i aquests interessos no computen com a despeses quan, finalment, arriba la subvenció.


D'altra banda, la banca convencional ja no avala la liquiditat de les subvencions de la Generalitat perquè la considera en fallida. Tal com explica el reportatge, les finances ètiques permeten respirar al tercer sector. En el reportatge es poden trobar dades i exemples concrets, com és el cas d'Arrels, o d'altres entitats mediambientals o que treballen amb persones discapacitades.

« Enrere