Participa a Oikocredit! Selecciona la regió on vius

Tancar la finestra
Sevilla Catalunya Euskadi

Què són les Associacions de Suport?

Les Associacions de Suport a Oikocredit són col·lectius de persones voluntàries constituïdes legalment en forma d'associacions sense ànim de lucre. Els socis i sòcies d'aquestes associacions duen a terme tasques de sensibilització i difusió de la missió d'Oikocredit i són una part molt important de l'organització. Les Associacions de Suport són sòcies directes de la cooperativa Oikocredit Internacional, i com a tals, representen en ella a tots els seus socis i sòcies de l'estat espanyol. Actualment existeixen 3 Associacions de Suport: Euskadi, Catalunya i Sevilla.

També existeix un grup de voluntariat actiu a Madrid (pots trobar més informació sobre aquest grup i les seves activitats a: www.madrid.oikocredit.es.)

Cerca

Infografia 2018

Inversors

Prestadors

Reserves

Agricultura

Comerç

Altres

Préstecs

Inversions en accions de les organitzacions sòcies

Inversions ètiques a termini

Les nostres inversions directes

Energies renovables

Institucions Microfinanceres

Oikocredit som una cooperativa que fa inversions responsables a tot el món. El pilar de les polítiques d'inversió consisteix en garantir l'accés al crèdit a les persones i empreses socials que prèviament no en tenien, sovint en comunitats aïllades.

A Oikocredit proporcionem capital d'inversió per a empreses socials en països en vies de desenvolupament. L'objectiu principal d'aquestes és arribar als projectes i les persones que més necessiten l'accés al finançament.

Inversors

Quan algú inverteix a Oikocredit, compra un tros del que som, una cooperativa internacional. A l'Estat espanyol es fa a través d'un "Contracte de Comptes en Participació", que és semblant a una acció.Fem servir els diners de la teva inversió per donar préstecs a empreses socials de països en vies de desenvolupament, o per invertir-hi.

Els diners rebuts de les inversions dels socis i sòcies es barreja amb tots els fons que rebem en una gran “bossa” única. Des d'allà n'anem traient recursos a mesura que es dibuixen les principals necessitats de finançament de projectes.

Prestadors

Al mateix nivell que els particulars o les organitzacions que inverteixen a Oikocredit, algunes organitzacions també ens deixen els seus fons en forma de préstec.

Reserves

A Oikocredit també mantenim un fons de reserves pròpies. Aquest és un dels factors que ha contribuït a fer el nostre model de negoci sòlid i sostenible. Aquestes reserves ens permeten fer inversions en projectes que impliquin un cert risc, però que tenen necessitats de finançament. Les nostres reserves també ens han permès sempre de garantir el retorn del capital als inversors/es que l'han sol·licitat.

Les nostres reserves, de la mateixa manera que la resta de fons que rebem, s'agrupen en una mateixa “bossa” des de la qual fem tots els tipus de préstecs o inversions que portem a terme.

Fons totals

Tots els recursos que rebem a Oikocredit s'agrupen en un mateix fons. D'aquesta manera, es pot garantir l'equilibri entre els préstecs i les inversions en zones més arriscades amb altres en regions o projectes més segurs i estables.
A més, això ens permet oferir aquest finançament just en el moment que les organitzacions el necessiten, independentment de la nostra situació o la dels nostres inversors/es.Aquesta manera de fer assegura que la nostra organització tingui una gran estabilitat, però al mateix temps ens permet ser pioners en regions que, en altres circumstàncies, es considerarien massa arriscades com per invertir-hi.
A Oikocredit tenim una missió social amb un triple balanç: el rendiment financer, el social i l'ambiental. Posant tots els nostres recursos en comú contribuïm a complir aquesta missió.

Préstecs

La principal activitat d'Oikocredit és proporcionar préstecs a institucions microfinanceres (IMF). Aquestes organitzacions donen uns petits préstecs a persones que en condicions normals tindrien moltes dificultats per rebre'ls. Normalment, aquests microcrèdits inclouen alfabetització financera i altres capacitacions, sovint relacionades amb l'estalvi i les assegurances.Oikocredit també ofereix préstecs a d'altres organitzacions, incloses les cooperatives d'agricultors i altres petites i mitjanes empreses. Aquestes organitzacions són els nostres socis en la consecució de la nostra missió social.

Seleccionem les nostres organitzacions sòcies a través d'un procés exhaustiu de diligència deguda. A Oikocredit sempre apostem per assegurar relacions a llarg termini. Un cop s'estableix l'associació amb les organitzacions a les que donem suport, en fem un seguiment i tutoria continus de la seva responsabilitat social. I de tant en tant, també ajudem les nostres organitzacions sòcies en els seus processos o equipament.

A Oikocredit oferim també molts préstecs en moneda local, fet que és més fàcil i menys arriscat per a les nostres organitzacions sòcies.

Inversions en accions de les organitzacions sòcies

Més enllà de la concessió de préstecs, també invertim en el capital d'organitzacions socialment responsables. Aquestes inversions es fan també des de la mateix bossa de fons que els nostres préstecs.

Depenent de la quantitat invertida, a Oikocredit podem prendre part del consell d'administració o consell rector de les organitzacions sòcies i podem tenir-hi un paper actiu en la gestió de la societat participada, així com també podem oferir assistència tècnica quan sigui convenient. Tenim un equip d'inversions en capital especialitzat en gestionar aquesta cartera d'inversions.

Inversions ètiques a termini

Amb l'objectiu de garantir la liquiditat i la gestió de riscos, a Oikocredit mantenim una cartera d'inversions ètiques, a més dels nostres propis préstecs i inversions.

Presència mundial

Oikocredit ofereix préstecs i inversions en capital social a països empobrits de diverses regions d'arreu del món. Les nostres oficines regionals i nacionals, gestionades per personal local, garanteixen un màxim coneixement i experiència per determinar quines organitzacions hem de finançar, on podem ser de més ajuda i on podem donar suport a empreses sostenibles.

Les nostres inversions directes

Oikocredit fem al voltant del 20% dels nostres préstecs i altres inversions directament en cooperatives i altres empreses socials. Aquestes inversions, generalment, es duen a terme en organitzacions agrícoles cooperatives de comerç i petites i mitjanes empreses.

Energies renovables

Oikocredit ofereix finançament a projectes d'energia solar, eòlica, mini-hidràulica, biomassa i d'eficiència energètica.

Institucions Microfinanceres

Oikocredit fem al voltant del 80% dels nostres préstecs i inversions en institucions microfinanceres. Les IMF ofereixen serveis financers, com podrien ser petits préstecs, productes d'estalvi i assegurances al servei de persones que d'altra manera no tindrien accés a aquests serveis, per exemple, perquè no tenen res per utilitzar com a aval o garantia.
A Oikocredit invertim en microfinances ja que això crea una relació amb la persona beneficiària final. Tal com adverteix una dita tradicional de Costa d'Ivori: “La mà que dóna sempre està per sobre”. Però quan es fa un préstec en comptes d'una donació, la mà de qui el rep també tindrà l'oportunitat d'estar “per sobre” quan hagi retornat el préstec.

Retorn per a les persones inversores

Els inversors/es reben un modest rendiment per la seva inversió.

Retorn per a les organitzacions prestadores

Els prestadors reben un benefici modest.

Reserves

Un percentatge dels fons reemborsats per les organitzacions sòcies tornen a les reserves d'Oikocredit.