Participa a Oikocredit! Selecciona la regió on vius

Tancar la finestra
Sevilla Catalunya Euskadi

Què són les Associacions de Suport?

Les Associacions de Suport a Oikocredit són col·lectius de persones voluntàries constituïdes legalment en forma d'associacions sense ànim de lucre. Els socis i sòcies d'aquestes associacions duen a terme tasques de sensibilització i difusió de la missió d'Oikocredit i són una part molt important de l'organització. Les Associacions de Suport són sòcies directes de la cooperativa Oikocredit Internacional, i com a tals, representen en ella a tots els seus socis i sòcies de l'estat espanyol. Actualment existeixen 3 Associacions de Suport: Euskadi, Catalunya i Sevilla.

També existeix un grup de voluntariat actiu a Madrid (pots trobar més informació sobre aquest grup i les seves activitats a: www.madrid.oikocredit.es.)

Cerca

Informe trimestral del segon trimestre del 2022: Resultats mixtos mentre persisteix la incertesa econòmica

Informe trimestral del segon trimestre del 2022: Resultats mixtos mentre persisteix la incertesa econòmica

294684271_420812313424834_4393778058862256661_n.jpgdilluns, 29 de d’agost de 2022

Quatre vegades a l'any, Oikocredit publica dades i xifres clau sobre el trimestre anterior. Aquí proporcionem als nostres inversors i a altres persones un context addicional sobre l'evolució del segon trimestre del 2022.

L'impacte continu de la incertesa del mercat

En el segon trimestre del 2022, la incertesa en els mercats mundials va tornar a afectar els resultats financers d’Oikocredit. Els factors clau van ser l'alta inflació, l'augment dels tipus d'interès, el conflicte d'Ucraïna i els pics i tancaments de COVID-19 a Àsia. Les principals conseqüències per a la nostra cooperativa van ser un nou descens del valor de la cartera d'inversions a termini, ja que els mercats de bons mundials van experimentar noves vendes, i, en gran mesura, com a resultat, això va provocar una nova pèrdua neta per a Oikocredit. La qualitat i la grandària de la nostra cartera de finançament del desenvolupament, així com els ingressos que van generar els nostres crèdits i fons propis, van estar a l'una amb el trimestre anterior.

Les pèrdues de les inversions a termini en el trimestre van ser de 15,4 milions d'euros (enfront dels 9,3 milions del primer trimestre), i la pèrdua financera neta d’Oikocredit en general va ser de 9,1 milions d'euros (enfront dels 6,3 milions del primer trimestre). L'evolució positiva dels nostres ingressos nets per interessos, la reducció de les provisions i els costos operatius dins del pressupost van contribuir a garantir que la pèrdua neta addicional en comparació amb el trimestre anterior fos aproximadament la meitat de l'augment de les pèrdues de la cartera d'inversions a termini.

Finançament del desenvolupament i entrada de fons relativament estables

La nostra cartera de finançament del desenvolupament, composta per préstecs i inversions pendents amb organitzacions sòcies d'Àfrica, Àsia i Amèrica Llatina i el Carib, va experimentar un molt lleuger descens en el segon trimestre, passant de 1.015,2 milions d'euros a 1.014,7 milions. El capital total dels socis també va descendir lleugerament, de 1.129,8 milions d'euros a 1.125,6 milions, ja que les entrades de fons es van reduir una mica. Els nostres membres i inversors es van mantenir fidels, i hem mantingut un estret contacte amb les nostres associacions de suport i membres per a estar informats sobre el sentiment dels inversors.

El ràtio de cartera en risc PAR 90 (el percentatge de préstecs amb reemborsaments amb un retard d'almenys 90 dies) es va mantenir per sobre del nostre llindar del 6%, pujant a un corregit 6,8% (des del 6,3% del primer trimestre) ja que algunes organitzacions sòcies van continuar experimentant dificultats de reemborsament. No obstant això, no va haver-hi un augment significatiu de les provisions per a pèrdues de préstecs en els crèdits ni de les pèrdues de valor en les inversions de capital, la qual cosa indica que la qualitat de la cartera continua sent estable. Els dividends de la nostra cartera d'accions van estar en línia amb les expectatives. S'ha retardat una de les vendes d'accions previstes per al segon trimestre. El nombre total d’organitzacions sòcies finançades va passar de 508 a 509.

L'augment dels tipus d'interès ha incrementat els ingressos per interessos de la cartera de crèdit d’Oikocredit. Els efectes del canvi de divises també van ser positius, a conseqüència de l'enfortiment del dòlar estatunidenc. Gran part de la nostra cartera llatinoamericana, així com la gran majoria de la nostra exposició als socis agropecuaris, està en dòlars i en monedes que es mouen en sincronia amb el dòlar. Encara que els costos de cobertura dels crèdits en moneda local han augmentat en general, els ingressos nets per interessos estan per sobre del pressupost. I encara que els costos han augmentat amb el treball en l'estratègia 2022-2026 i el nou model de captació de capital, aquests costos addicionals s'havien previst i estan dins del pressupost.

A causa de la pèrdua neta, el valor net dels actius (NAV) per acció va caure de 212,24 euros a 211,28 euros.

Els resultats del segon trimestre no han respost plenament a les expectatives quant a l'evolució negativa dels nostres títols de renda fixa i el seu fort impacte en els nostres resultats. S'ha venut la major part de la cartera d'inversions a termini per a evitar noves pèrdues potencials causades per la devaluació de la cartera.

Els nivells de liquiditat continuen sent adequats, amb un 18,6% (primer trimestre: 20,3%), suficient per a fer front als reemborsaments dels socis i inversors i per a finançar nous projectes de crèdit i de renda variable en els pròxims mesos.

Acompliment social i enquesta a clients

El treball d’Oikocredit amb les seves organitzacions sòcies en matèria d'acompliment social i desenvolupament de capacitats avança a bon ritme. Vint organitzacions sòcies de finances inclusives han confirmat la seva participació en la nostra segona enquesta digital d'autopercepció del client: set a Àfrica, vuit a Amèrica Llatina i cinc a Àsia, inclosa l'Índia. Les preguntes de l'enquesta estan disponibles en anglès, hindi, khmer, kiswahili, portuguès i espanyol. Set socis han completat el desplegament de l'enquesta entre els seus clients, i ja han respost 9.000 clients de l'objectiu d'almenys 15.000.

L'enquesta demana als clients de les organitzacions sòcies que avaluïn els canvis significatius en les seves vides durant els últims 12 mesos. Això donarà a les nostres organitzacions sòcies i a Oikocredit una millor comprensió de com els clients perceben que l'accés als serveis financers contribueix a millorar els seus mitjans de vida.

Desenvolupaments organitzatius

La cooperativa va celebrar amb èxit l'Assemblea General Anual (AGM) al juny, després d'una productiva reunió de membres. Amb les restriccions de COVID-19 encara vigents en alguns països, l’AGM es va celebrar com una reunió en línia, combinant una reunió mínima a l'oficina d’Oikocredit a Amersfoort, Països Baixos, amb la participació per Internet dels membres i altres convidats.

L'Assemblea General va aprovar els comptes anuals del 2021 i va acordar un repartiment de dividends del 0,5%, d'acord amb la política de dividends de la cooperativa. L'assemblea va acollir amb satisfacció les actualitzacions sobre la nova estratègia 2022-2026 i el nou model de captació de capital. Es va acordar formalitzar la funció de govern del Consell de Socis mitjançant la modificació dels Estatuts. Es van nomenar dos membres del Consell de Supervisió per a un segon mandat i cinc nous membres per a cobrir les vacants resultants de la sortida de diversos membres del Consell de Supervisió el 2021.

A finals del segon trimestre vam anunciar un reforç del model de lideratge de la cooperativa, amb la creació d'un Comitè Executiu format pels anteriors membres del Consell d'Administració i altres consellers. En el segon trimestre, vam continuar experimentant un augment de la rotació de personal, i algunes vacants estan trigant a cobrir-se.

Perspectiva de futur

Oikocredit manté l'esperança en el futur i està entusiasmada amb la dedicació ampliada de la nova estratègia a l'impacte social a través de la creació de resiliència i l'apoderament i la connexió de les comunitats tant als països on concedim finançament com als països on fem captació de fons.

La cooperativa es mantindrà atenta als esdeveniments externs i als senyals del mercat, i serà cautelosa en el seu enfocament de les oportunitats i els costos enmig de l'actual imprevisibilitat financera. Fer costat a les nostres organitzacions sòcies i als seus clients en els períodes difícils continuarà sent la nostra prioritat, amb un estret seguiment del rendiment i el benestar de les nostres organitzacions sòcies.

Recentment han entrat en vigor canvis normatius a Alemanya que han deixat en suspens la nostra captació de capital de nous inversors allí fins que apliquem el nou model de captació de capital. Esperem que els nostres membres aprovin aquest nou model en l'Assemblea General Extraordinària d'octubre. En conseqüència, esperem que les entrades de capital continuïn disminuint temporalment. Si mantenim una àmplia liquiditat i una gestió prudent del balanç pel que fa al creixement i la qualitat de la cartera de finançament del desenvolupament, preveiem poder superar aquest període.

En el tercer trimestre tenim previst completar la venda de les nostres inversions a termini i cuidarem dels nostres costos mentre ens centrem en el creixement resistent de la cartera de finançament del desenvolupament i prenem noves mesures per servir les nostres organitzacions sòcies i treballar amb la nostra base d'inversors.

Confiem que el nostre nou Comitè Executiu dirigirà l'organització amb eficàcia en el pròxim període.

Més informació disponible a la pàgina de Xifres Clau d’Oikocredit on també està disponible el PDF "Xifres Clau Q2-2022" (en castellà).

« Enrere