Gestió de l'acompliment social

Oikocredit utilitza moltes eines per avaluar i millorar el seu propi impacte social. També acompanyem a les organitzacions que reben els nostres préstecs perquè implantin sistemes de gestió de l'acompliment social.

Avaluar l'impacte social és complicat, però no impossible. Per avaluar-lo, recopilem dades de les organitzacions que financem sobre diversos aspectes com per exemple si arriben a persones excloses, la metodologia que usen per identificar als seus beneficiaris/es, la seva sostenibilitat, el seu compliment dels principis de protecció al client, la cura del medi ambient o els productes i serveis que ofereixen.

Oikocredit treballa amb aquestes organitzacions per recopilar dades i per ajudar-les a utilitzar eines que permetin avaluar l'acompliment social. Aquestes eines inclouen:

  • el qüestionari d'avaluació Ambiental, Social i de Bon Govern (ESG – Environmental, Social, Governance, per les seves sigles en anglès)
  • l'Índex de Sortida de la Pobresa (PPI - Progress Out of Poverty Index, per les seves sigles en anglès)
  • els Indicadors d'Acompliment Social (SPIs – Social Performance Indicators, per les seves sigles en anglès).

Més informació sobre eines de mesura de l'Acompliment Social (en anglès).

Líders del sector en promoció de la gestió de l'acompliment social

Com a líder en el sector de les microfinances, Oikocredit ha col·laborat amb organitzacions que operen en aquest àmbit per definir i desenvolupar eines que avui s'usen àmpliament. Ens unim activament a debats sobre la gestió de l'acompliment social en els quals participen professionals del sector de finançament per al desenvolupament, inversors socials i institucions microfinanceres.

Oikocredit participa molt intensament en les iniciatives  més rellevants en aquest camp.

Més informació sobre les nostres col·laboracions en la gestió de l'acompliment social (en anglès).