Gestió de l'acompliment social

Oikocredit utilitza moltes eines per avaluar i millorar el seu propi impacte social. També acompanyem a les organitzacions que reben els nostres préstecs perquè implantin sistemes de gestió de l'acompliment social.

Avaluar l'impacte social és complicat, però no impossible. Per avaluar-lo, recopilem dades de les organitzacions que financem sobre diversos aspectes com per exemple si arriben a persones excloses, la metodologia que usen per identificar als seus beneficiaris/es, la seva sostenibilitat, el seu compliment dels principis de protecció al client, la cura del medi ambient o els productes i serveis que ofereixen.

Oikocredit treballa amb aquestes organitzacions per recopilar dades i per ajudar-les a utilitzar eines que permetin avaluar l'acompliment social. Aquestes eines inclouen:

  • el qüestionari d'avaluació Ambiental, Social i de Bon Govern (ESG – Environmental, Social, Governance, per les seves sigles en anglès)
  • l'Índex de Probabilitat de Pobresa (PPI - Poverty Probability Index, per les seves sigles en anglès)
  • els Indicadors d'Acompliment Social (SPIs – Social Performance Indicators, per les seves sigles en anglès).

Pots trobar més informació sobre com mesurem l'impacte als nostres Informes d'Acompliment Social i Ambiental.

Líders del sector en promoció de la gestió de l'acompliment social

Com a líder en el sector de les microfinances, Oikocredit ha col·laborat amb organitzacions que operen en aquest àmbit per definir i desenvolupar eines que avui s'usen àmpliament. Ens unim activament a debats sobre la gestió de l'acompliment social en els quals participen professionals del sector de finançament per al desenvolupament, inversors socials i institucions microfinanceres.

Oikocredit participa molt intensament en les iniciatives més rellevants en aquest camp.