Arribar a les dones

Oikocredit presta especial atenció als projectes liderats per dones, atès que en general elles són les qui es troben en major situació de pobresa i a més exerceixen un paper clau en el desenvolupament de la seva comunitat.

Dones i pobresa

Les dones són la meitat de la població mundial i representen el 70% de les persones pobres del món. Treballen 2/3 de les hores laborals al món, però guanyen el 10 % dels ingressos globals. A més, dels 72 milions d'infants sense escolaritzar a tot el món, 50 milions són nenes. Per tant els és més difícil accedir a l'educació, i sovint no posseeixen els mateixos drets que els homes en termes de propietat i economia en general.

Oikocredit treballa per la igualtat amb aquesta atenció especial a projectes de dones.

Dona i Desenvolupament

Els projectes de dones solen tenir un efecte multiplicador al territori ja que reverteixen els seus beneficis directament en les seves famílies i la seva comunitat en general. Les dones inverteixen en la millora dels seus habitatges i de la salut de les seves famílies i la pròpia, alimentació, educació, etc. A més, han demostrat que són un deutor responsable i fiable: la capacitat de retorn del capital prestat és molt alta i aquesta és motor del creixement i el desenvolupament dels serveis de microfinances.
"Quan les dones i les nenes obtenen ingressos, reinverteixen el 90 % dels mateixos en les seves famílies, en comparació de només del 30 al 40% per a un home. " (Font: “Women’s Rights Vital for Developing World,” The Girl Effect