OC ES Publicaciones highlight

Consulta les nostres publicacions

Informe anual 2019 de la cooperativa (anglès)

Últim informe anual
Últim informe anual

Publicacions

Informes anuals d'Oikocredit

Els Informes Anuals t'ofereixen una visió dels nostres avanços i assoliments, així com un resum dels nostres resultats econòmics i socials.

Llegir més
Llegir més

Informes d'acompliment social i ambiental

En ells es fa un estudi exhaustiu de l'impacte social i ambiental que té la nostra activitat.

Llegir més
Llegir més

Revistes i Oikocredit Info

Revista semestral de la cooperativa internacional "Oikocredit Info", i revista anual "Una mirada a Oikocredit"

Llegir més
Llegir més