5 raons per invertir a Oikocredit

1. Impacte social

Oikocredit només inverteix en projectes que permeten a les persones desfavorides construir una vida millor. Ens assegurem que les organitzacions a les quals donem suport comparteixin la nostra missió i valors, i compleixin amb els nostres criteris d'acompliment social, igualtat de gènere, protecció ambiental i governabilitat.
Realitzem una auditoria social de la nostra pròpia organització i supervisem de prop l'acompliment social dels projectes que financem.

2. Compromís a llarg termini

El canvi positiu requereix treball i compromís constants. Significa invertir a llarg termini. A vegades significa mantenir el suport davant un desastre natural o en un clima de conflicte i perill. A vegades implica passar per moments difícils abans de tornar a tenir condicions favorables. Per això continuem donant suport als nostres projectes quan altres inversors se n'anirien. A canvi les organitzacions a les quals donem suport ens retornen multiplicada la confiança que hem dipositat en elles.

3. Proximitat a terreny

Ja sigui amb comunitats rurals a Cambodja o amb cooperatives de cacau a Ghana, el nostre personal local treballa en estreta col·laboració amb les organitzacions a les que donem suport per a proporcionar serveis financers allà on són més necessaris. Gràcies a aquest equip dedicat i professional, amb una extensa xarxa d'oficines a tot el món, Oikocredit construeix relacions sòlides i duradores amb les seves organitzacions sòcies sobre la base d'un excel·lent coneixement del context local, assessorament regular i capacitació pràctica.

4. Control de riscos

El nostre sistema de seguiment financer i l'estabilitat de la nostra estructura operativa ens permeten bregar amb la volatilitat del mercat i controlar els riscos. La nostra cartera de finançament està estructurada per a limitar els riscos financers, socials i sectorials, així com els riscos de país. Oikocredit també té el principi de mantenir reserves suficients. Totes aquestes bones pràctiques ens han permès distribuir un modest dividend anual als nostres inversors/es.*

5. Esperit cooperatiu

Oikocredit és una veritable cooperativa internacional per al desenvolupament del Sud global. Creiem en els principis cooperatius i fem de la participació un tret d'identitat.
Són membres d’Oikocredit més de 500 organitzacions a tot el món, que tenen el mateix dret de participar en la presa de decisions estratègiques, independentment de la suma de la seva inversió. I les persones que inverteixen a Oikocredit poden també participar a través de les associacions de suport.

Com funciona Oikocredit en 2 minuts

*Resultats passats no garanteixen rendiments futurs.