¡Participa en Oikocredit! Selecciona la región en la que vives

Cerrar la ventana
Sevilla Catalunya Euskadi

¿Qué son las Asociaciones de Apoyo?

Las Asociaciones de Apoyo a Oikocredit son colectivos de personas voluntarias constituidas legalmente en forma de asociaciones sin ánimo de lucro. Los socios y socias de estas asociaciones llevan a cabo tareas de sensibilización y difusión de la misión de Oikocredit y son una parte muy importante de la organización. Las Asociaciones de Apoyo son socias directas de la cooperativa Oikocredit Internacional, y como tales, representan en ella a todos sus socios y socias de España. Actualmente existen 3 Asociaciones de Apoyo: País Vasco, Catalunya y Sevilla.

También existe un grupo de voluntariado activo en Madrid (puedes encontrar más información sobre este grupo y sus actividades en: www.madrid.oikocredit.es).

Buscar

Informe trimestral 2T 2023: els resultats aguanten el tipus en un context desafiador

« Enrere

Informe trimestral 2T 2023: els resultats aguanten el tipus en un context desafiador

NORTE-PY-72.jpgmiércoles, 23 de agosto de 2023

Quatre vegades a l'any, Oikocredit publica fets i xifres clau sobre el trimestre anterior. A continuació oferim més detalls a les nostres persones inversores i a la resta de grups d'interès d’Oikocredit sobre els esdeveniments i assoliments del segon trimestre (2T) del 2023.

Pla estratègic 2022-2026: avançant cap a la construcció de comunitats i la resiliència

La cartera d'inversió centrada en la comunitat d'Oikocredit creix, a través de l'aprovació de nous préstecs centrats en la comunitat i una col·laboració cada vegada major amb organitzacions innovadores. Es tracta d'una peça clau de la nostra estratègia 2022-2026, que implica un enfocament holístic per ajudar a les comunitats amb rendes baixes, en el nostre esforç per augmentar la resiliència dels països en els quals invertim.

La innovadora enquesta d'autopercepció del client d'Oikocredit va ja per la seva tercera edició; en aquesta edició hi han participat 35 organitzacions de finançament inclusiu (cinc més de les previstes), diverses d'elles hi participen per tercer any consecutiu. L'enquesta ofereix perspectives sobre allò que està tenint un impacte en les vides dels clients i clientes finals de les nostres organitzacions sòcies i sobre com nosaltres i les organitzacions a les que donem suport podem ajudar més a aquestes persones.

L'estratègia centrada en la comunitat de la cooperativa també suposa donar cobertura a un moviment global de persones inversores d'impacte i facilitar connexions més directes entre les organitzacions sòcies, les comunitats amb rendes baixes, els membres directes de la cooperativa i les persones inversores. Hem acabat amb èxit la conversió de les inversions a Alemanya cap al nou model de captació de capital i hem fet els preparatius finals per a la transició a Suïssa.

En el 2T vam celebrar el segon esdeveniment de la nostra nova sèrie a través d'Internet, Oikocredit Live. Amb el títol «Lluitar contra el canvi climàtic amb solucions sostenibles per a comunitats amb rendes baixes», el webinar va comptar amb dues organitzacions sòcies: la cooperativa agrícola Norandino del Perú, i l'empresa keniana BURN, que fabrica i ven cuines amb consum energètic eficient. D'aquesta manera, continuem la nostra conversa interactiva amb membres i persones inversores sobre com els diners que ens confien ajuden a marcar la diferència en la vida de la gent. En paral·lel, estem desenvolupant els «Oikocredit Journeys», uns viatges de Turisme Responsable perquè els membres i persones inversores visitin les nostres organitzacions sòcies i les seves persones beneficiàries de manera responsable. El primer Oikocredit Journey està previst per al 2024.

Esdeveniments organitzatius

L'assemblea general anual (AGM) i la trobada de membres de la cooperativa al juny va plantejar més debat sobre la nostra transició al nou model de captació de capital i la creació d'un moviment de persones inversores. L'afiliació a la cooperativa i el futur de l'afiliació també han estat a l'agenda.

Estem treballant amb les associacions de suport en el marc de les seves funcions d'estimular el compromís amb les persones inversores actuals i potencials i d'oferir activitats relatives a l’Educació per a la Transformació Global i el treball d’incidència política. Aquesta última funció té com a objectiu conscienciar sobre temes molt pròxims a nosaltres, com el que implica la inversió responsable. El grup de lideratge global d'Oikocredit va celebrar la seva segona reunió en el 2T per a deliberar sobre objectius clau de l'estratègia i les accions necessàries per a aplicar-la amb èxit en els pròxims anys.

Esdeveniments de la cartera i acompliment financer

Oikocredit ha continuat sent rendible, aconseguint un resultat positiu en el 2T de 3,8 milions d'euros. La nostra revisió anual de l'acompliment social i l'avaluació regular de l'acompliment en qüestions mediambientals, socials i de governança (ASG) de les nostres organitzacions sòcies continuen posant en relleu resultats positius i augmentant la conscienciació sobre la importància de comptar amb un marc ASG sòlid.

La cartera de finançament per al desenvolupament de crèdit i capital es va reduir un 2,9% des dels 1.010,6 milions d'euros fins als 981,1 milions d'euros. La reducció pot explicar-se a través de factors externs, com les pujades de tipus d'interès i la crisi del cost de la vida, que han reduït la demanda de crèdit per part de les organitzacions sòcies i incrementat el risc per a Oikocredit. No obstant això, la cartera de projectes centrats en la comunitat (educació, comunitat, infraestructures, etc.), pedra angular de la nostra nova estratègia, ha crescut fins a 23,3 milions d'euros. La xifra total d’organitzacions sòcies ha passat a ser 510 des dels 501 del 1T.

La qualitat de la cartera s'ha vist sota pressió, ja que un major nombre d’organitzacions sòcies es van retardar en les amortitzacions dels préstecs a causa de la baixa disponibilitat de dòlars en els seus respectius països, així com l'increment dels costos de les divises fortes enfront de les divises locals. El PAR 90 (percentatge de préstecs amb quotes impagades amb venciment a 90 dies) va créixer del 4,4% al 5,6%, però es va mantenir per sota del llindar objectiu del 6%. La diversificació de la cartera ens ajuda a repartir i mitigar el risc; també avaluem l'exposició per país, el tipus d'inversió (crèdit o capital) i el risc sectorial trimestralment.

Les quitacions de préstecs, que es van situar en 7,0 milions d'euros, van superar les del primer trimestre, i l'increment de les provisions per pèrdues de préstecs a organitzacions sòcies, de 4,7 milions d'euros, va afectar el resultat net. Els ingressos, marges i costos d'explotació (aquests últims, havent registrat una pujada del 3,2% al 3,5% de l'actiu total) es van situar en línia amb les previsions. Amb la finalitat de mantenir controls de costos eficaços, celebrem reunions trimestrals de supervisió de costos en tota l’organització. La liquiditat es va reduir segons les projeccions, del 22,5% al 19,9%, percentatge que, no obstant això, continua sent suficient per a finançar els reemborsaments i les noves inversions en préstecs i capital.

cifras-financieras-2T-2023

El capital dels inversors i inversores es va reduir a 1.022,0 milions d'euros des dels 1.097,6 milions. Aquesta situació estava prevista en el marc de la transició al nou model de captació de capital, ja que havíem previst que alguns membres i persones inversores optarien per reemborsar el seu capital. Al tancament del 2T, totes les accions en circulació es van convertir en el nostre nou producte d'inversió, les participacions. A 1 de juliol, Oikocredit ofereix directament participacions a Àustria, França, Alemanya, Itàlia (Tirol del Sud), Espanya, Suècia i Suïssa, al mateix temps que els mercats belga i neerlandès es continuen gestionant per Oikocredit Bèlgica i Oikocredit Nederlands Fonds, respectivament. Més del 80% de tot el capital de membres ha fet la transició cap al nostre nou model de captació de capital. Com sempre, valorem el compromís dels nostres membres i persones inversores amb la missió d'Oikocredit.

El valor liquidatiu (VL) segons el nostre mètode de càlcul revisat va baixar lleugerament dels 212,36 euros per acció fins als 211,98 euros per participació parcialment a causa de la distribució de 5,6 milions d’euros de dividends el mes de juny, reduint així el capital dels membres. El principal factor per aquesta reducció es deu a la major disminució del total d’actius distribuïbles comparada amb el valor de mercat del capital dels membres.

Perspectives de cara al futur

El pla estratègic 2022-2026, que té com a objectiu crear resiliència de moltes maneres, ha donat els seus primers fruits i ara comptem amb prometedors nous projectes centrats en la comunitat i de creació de resiliència en cartera per a desplegar-los més tard aquest mateix any. Publicarem el nostre Informe d'Impacte més recent en els pròxims mesos, en el qual mostrarem el nostre treball arribant a més clients finals amb pràctiques justes i responsables. La cooperativa ha començat els preparatius per a presentar la seva informació de conformitat amb la Directiva de presentació d'informació sobre sostenibilitat per part de les empreses de la UE a partir del 2026.

impacto-social-ambiental-oikocredit-Q2-2023

Som cautelosament optimistes de cara al segon semestre del 2023 malgrat els desafiaments econòmics presents a l’Àfrica, Àsia i Amèrica Llatina i l'impacte de la guerra a Ucraïna. A més de l'impacte social, esperem continuar aconseguint resultats financers positius.

Amb la finalitat d'ajudar a millorar els nostres serveis digitals per a organitzacions sòcies i persones inversores, posarem en marxa diversos projectes de Tecnologies de la Informació (IT) i canvi en el pròxim període, que inclouran millores dels nostres portals virtuals d'entitats sòcies i de persones inversores i la posada en marxa d'un mecanisme per a presentar queixes.

Mitjançant el treball amb les associacions de suport, ampliarem les nostres activitats de conscienciació i captació de capital. Finalment, continuaran les deliberacions sobre l'afiliació en el si de la cooperativa.

Pots consultar més informació sobre el 2T 2023 a https://www.oikocredit.es/ca/qui-som/xifres-clau

Linked documents
TitleFilesizeMIME-type
ES Oikocredit in Q2 - 20233.2 MBapplication/pdfdownload

« Enrere

Archivo

« Previous Next »

mayo 2024

abril

marzo