¡Participa en Oikocredit! Selecciona la región en la que vives

Cerrar la ventana
Sevilla Catalunya Euskadi

¿Qué son las Asociaciones de Apoyo?

Las Asociaciones de Apoyo a Oikocredit son colectivos de personas voluntarias constituidas legalmente en forma de asociaciones sin ánimo de lucro. Los socios y socias de estas asociaciones llevan a cabo tareas de sensibilización y difusión de la misión de Oikocredit y son una parte muy importante de la organización. Las Asociaciones de Apoyo son socias directas de la cooperativa Oikocredit Internacional, y como tales, representan en ella a todos sus socios y socias de España. Actualmente existen 3 Asociaciones de Apoyo: País Vasco, Catalunya y Sevilla.

También existe un grupo de voluntariado activo en Madrid (puedes encontrar más información sobre este grupo y sus actividades en: www.madrid.oikocredit.es).

Buscar

Informe trimestral del 4t trimestre del 2023: Creixement de la cartera i altres assoliments clau

« Enrere

Informe trimestral del 4t trimestre del 2023: Creixement de la cartera i altres assoliments clau

CARA-UK-077.jpgmartes, 09 de abril de 2024

Quatre vegades a l'any, Oikocredit publica dades i xifres clau sobre el trimestre anterior. Aquí oferim als nostres inversors i inversores i a altres grups d’interès un context addicional sobre els esdeveniments del quart trimestre del 2023.

Implementació de la nostra estratègia 2022-2026

Continuant amb la implementació de l'estratègia 2022-2026 d'Oikocredit, ens complau veure un creixement constant en la nostra cartera de finançament per al desenvolupament centrada en la comunitat en el quart trimestre del 2023. Aquesta cartera de projectes de construcció de resiliència centrats en aigua i sanejament, educació, habitatge i infraestructura comunitària va augmentar de 43,0 milions d'euros en el tercer trimestre a 57,3 milions d'euros. Estem especialment satisfetes amb el desenvolupament de les nostres associacions amb Opportunity International (educació) i Aqua for All (aigua i sanejament). La nostra cartera total de finançament del desenvolupament va créixer fins als 1.084,7 milions d'euros.

També tractem de fer costat a les comunitats capacitant a les organitzacions sòcies i potencials sòcies, per exemple mitjançant l'adaptació al canvi climàtic, la formació en gestió del risc dels preus agrícoles i els programes d'alfabetització financera dirigits als clients finals. Al final del trimestre, el desenvolupament de capacitats havia beneficiat a 85 organitzacions al llarg de l'any, més del que es preveia.

En el quart trimestre va finalitzar la nostra tercera enquesta digital anual d'autopercepció del client, en la qual col·laborem amb organitzacions sòcies d'inclusió financera per a recaptar les percepcions dels clients sobre els canvis recents en les seves vides. En l'enquesta d'enguany han participat 34 organitzacions sòcies i més de 40.000 clients, una xifra significativament superior a la de l'any anterior. Les organitzacions sòcies utilitzen cada vegada més els resultats de l'enquesta per a atendre millor els seus clients amb productes i serveis.

A més, l'estratègia consisteix a facilitar les connexions. En el quart trimestre vam dur a terme el nostre primer viatge d'estudis internacional des de la pandèmia de COVID-19. En ell van participar-hi 15 persones sòcies d'Oikocredit. 15 persones, entre voluntaris/es d'Oikocredit i personal de l'associació de suport que van passar una setmana a l'Índia per a aprendre més sobre el nostre treball a través de reunions amb col·legues de la nostra filial índia, Maanaveeya, i diverses organitzacions sòcies.

El passat trimestre també va tenir lloc el nostre tercer seminari web Oikocredit Live per a membres, inversors/es i altres persones interessades en el sector. Aquest va reunir tres experts en microfinances per a parlar sobre l'Evolució i l'Impacte de les Microfinances i el nostre compromís de fomentar l'apoderament i la sostenibilitat.

El capital total dels membres i inversors es va reduir a 1.000,8 milions d'euros, tal com s'havia previst. Això es va deure a una combinació de raons, entre elles la introducció de les participacions com a nou producte d'inversió i el reforç de les nostres mesures KYC ("conegui al seu client") i contra el blanqueig de capitals. La nostra associació belga de suport va aprovar la transició al nostre nou model de captació de capital, que entra en vigor a Bèlgica a partir de l'1 de gener de 2024.

Des del punt de vista organitzatiu, durant el trimestre vam crear una nova unitat d'Educació per a la Transformació Social i la Incidència. Amb les associacions de suport, la unitat coordinarà la iniciativa conjunta a llarg termini d'Oikocredit per a sensibilitzar i fomentar l'acció als països de majors ingressos en relació amb la nostra missió i visió d'un món millor i més just. L'aprovació pel Comitè Executiu d'una nova política de diversitat, equitat i inclusió va ser un altre avanç notable. En la seva elaboració hem tingut en compte les aportacions del nostre personal, d'especialistes en la matèria i d'altres fonts.

Desenvolupament de la cartera i resultats financers

Els ingressos nets d'Oikocredit en el quart trimestre van ser de 3,0 milions d'euros negatius, per sota dels 4,6 milions d'euros positius del tercer trimestre, amb el que el resultat consolidat total de l'any va ser de 1,6 milions d'euros positius. En el quart trimestre vam experimentar un sòlid creixement de la cartera, amb un augment de 47,5 milions d'euros del saldo viu de crèdits i fons propis, que va passar de 1.037,2 milions d'euros a 1.084,7 milions. El nombre d’organitzacions sòcies va passar de 526 a 540.

Diversos factors van causar la pèrdua del trimestre. Un va ser l'augment de les provisions per a insolvències que vam fer sobre la cartera de crèdit degut a la creixent inestabilitat macroeconòmica i geopolítica a tot el món. La continuació de la guerra a Ucraïna, l'esclat de la guerra a Gaza i els disturbis en diverses regions en les quals operem, com Àfrica Occidental (per exemple, Níger) i Amèrica Llatina (per exemple, l'Equador i el Perú), van agreujar unes circumstàncies ja de per si mateix difícils per a les economies dels països de renda més baixa que ens van obligar a augmentar les provisions per a les organitzacions sòcies que operen en països amb dificultats.

Un altre factor que va influir en els nostres resultats financers va ser la repatriació de fons del nostre compte bancari en XOF (franc CFA d'Àfrica Occidental) a Costa d'Ivori al nostre compte de bancari en euros als Països Baixos. Després d'un retard restrictiu de tres anys, la repatriació va ser possible durant el trimestre a costa d'una important comissió bancària única.

Els canvis comptables aplicats per Oikocredit en el quart trimestre van ser una altra de les causes de la pèrdua. Vam ajustar el nostre mètode comptable en relació amb la nostra reserva restringida de fluctuació de divises i la provisió per a préstecs incobrables en la nostra cartera de finançament del desenvolupament. Això ens va permetre augmentar la transparència i la coherència dels nostres informes financers anuals i complir amb els PCGA (GAAP) neerlandesos. El nostre pròxim Informe Anual de 2023 descriurà els canvis amb més detall.

La gestió eficaç de la cartera de finançament del desenvolupament, inclosa la supervisió reforçada de les organitzacions sòcies, combinada amb el creixement de la cartera, ens ha permès reduir el ràtio de cartera en risc. El PAR 90 (percentatge de préstecs pendents amb pagaments vençuts a més de 90 dies) va disminuir al 5,8% des del 6,8% del tercer trimestre.

Els ingressos d'explotació en el quart trimestre van augmentar a 59,4 milions d'euros des de 52,4 milions en el tercer trimestre, impulsats principalment per l'augment dels ingressos per interessos. El capital dels membres i inversors va disminuir durant el trimestre, en continuar els reemborsaments, fins a 1.000,8 milions d'euros des de 1.012,0 milions. El valor liquidatiu (NAV) per participació va augmentar a 214,3 euros des de 211,87 euros a causa de canvis en la metodologia comptable. Els costos operatius es van mantenir sota control, augmentant lleugerament del 3,5% al 3,9%. La liquiditat neta (efectiu) va disminuir del 16,5% al 11,3% dels nostres actius, sent suficient per al creixement de la cartera i els reemborsaments. A més, vam renovar la nostra línia de crèdit bancari de 70 milions d'euros per a mantenir uns coixins adequats.

Vam començar a preparar-nos per a una captació de capital més activa, prevista per al 2024, i vam continuar planificant el nostre primer any de presentació d'informes el 2026 (sobre l'exercici 2025) conformement a la Directiva de la Unió Europea sobre la presentació d'informes de sostenibilitat de les empreses (CSRD). Hem elaborat una declaració de sostenibilitat que servirà de marc per a la futura presentació d'informes conforme a la CSRD. La declaració, que inclourem íntegrament en el nostre Informe Anual del 2023, formalitza el nostre compromís holístic amb el rendiment financer, social i mediambiental en àrees clau del nostre treball.

Perspectives futures

Oikocredit espera que l'entorn exterior continuï sent inestable, la qual cosa es traduirà en un creixement limitat de la cartera en el trimestre vinent. Atès que els tipus d'interès es mantindran en els nivells actuals, els nostres ingressos seran suficients per a cobrir els nostres costos d'explotació, provisions i deterioracions, la qual cosa donarà lloc a un resultat net positiu. Incrementarem els esforços de màrqueting per a captar nous capitals en els nostres mercats de captació de fons. Estem desitjosos de demostrar l'eficàcia i el valor de la important revisió del nostre model de captació de capital duta a terme l'any passat. Basant-nos en els resultats financers previstos i en les activitats de captació de capital, preveiem que el valor liquidatiu es mantingui sòlid entorn del nivell de 214 euros.

Som ambiciosos en l'aplicació de la nostra estratègia per a avançar en la inversió responsable i millorar la resiliència individual i comunitària, malgrat les moltes incerteses que ens esperen. Les nostres organitzacions sòcies i clients finals en les comunitats de baixos ingressos d'Àfrica, Àsia i Amèrica Llatina i el Carib, on centrem els nostres esforços, necessiten avui més que mai la nostra inversió d'impacte social.

Més informació sobre el 4t trimestre de 2023 a https://www.oikocredit.es/xifres-clau

« Enrere

Archivo

« Previous Next »

junio 2024

mayo

abril

marzo