¡Participa en Oikocredit! Selecciona la región en la que vives

Cerrar la ventana
Sevilla Catalunya Euskadi

¿Qué son las Asociaciones de Apoyo?

Las Asociaciones de Apoyo a Oikocredit son colectivos de personas voluntarias constituidas legalmente en forma de asociaciones sin ánimo de lucro. Los socios y socias de estas asociaciones llevan a cabo tareas de sensibilización y difusión de la misión de Oikocredit y son una parte muy importante de la organización. Las Asociaciones de Apoyo son socias directas de la cooperativa Oikocredit Internacional, y como tales, representan en ella a todos sus socios y socias de España. Actualmente existen 3 Asociaciones de Apoyo: País Vasco, Catalunya y Sevilla.

También existe un grupo de voluntariado activo en Madrid (puedes encontrar más información sobre este grupo y sus actividades en: www.madrid.oikocredit.es).

Buscar

Per què les pimes són importants per a Oikocredit?

« Enrere

Per què les pimes són importants per a Oikocredit?

hansjpg.jpgviernes, 27 de noviembre de 2020

En Hans Perk, Director Regional d’Oikocredit per a Àfrica i Especialista en el Sector Agrícola Global, ens parla sobre la importància de les petites i mitjanes empreses (pimes) i com Oikocredit els dóna suport.

 Les petites i mitjanes empreses (pimes) solen ser anomenades el motor de l'economia. Més que cap altre, el sector de les pimes crea llocs de treball i contribueix al desenvolupament econòmic a tot el món. Segons el Banc Mundial, les pimes contribueixen fins a un 40% del PIB nacional en les economies emergents. Aquestes xifres són més elevades si s'inclou el sector informal de les pimes.
La definició d'una pime difereix d'un país a un altre, però tots tenim la nostra pròpia comprensió d'una fleca, un garatge local o una petita empresa manufacturera. Les pimes se centren principalment en els mercats locals i exerceixen un paper crucial en el desenvolupament de l'economia local, amb el potencial d'impulsar la demanda de béns i serveis locals.
El desenvolupament del sector de les pimes és cada vegada més important a Àfrica, on la població és relativament jove i cada vegada més instruïda. Les pimes poden exercir un paper important en la creació d'ocupació i d'un mitjà de vida decent per als i les joves i, com a tals, contribueixen a l'estabilitat de la regió. Segons les investigacions dutes a terme per l'Organització Internacional del Treball i l'Organisme Alemany de Cooperació Internacional (GIZ), al voltant de dos terços de tots els llocs de treball formals a Àfrica són creats per les pime.

Falta d'accés al crèdit a Àfrica

La llista de limitacions a les quals s'enfronten les pimes a Àfrica és llarga. La falta d'accés al crèdit és la més important, com he escoltat sovint dels empresaris africans. L'accés al crèdit és necessari perquè les pimes puguin desenvolupar tot el seu potencial. Més del 40% de les empreses d'Àfrica consideren que la disponibilitat i el cost del finançament és el seu major obstacle, gairebé el doble que fora d'Àfrica, segons les enquestes d'empreses del Banc Mundial.
S'estima que a l'Àfrica subsahariana més del 60% de les microempreses i les petites i mitjanes empreses (mipimes) necessiten un préstec i no poden accedir a ell a través dels canals oficials. Per aquesta raó, la majoria d'elles depenen del crèdit informal de familiars i amics. En alguns països d'Àfrica on Oikocredit està present, hem vist que només unes poques mipimes poden obtenir un préstec formal.

En Jean Koffi utilitza préstecs de CAC, una Institució Microfinancera (IMF) sòcia d’Oikocredit, per a finançar la seva pime. El seu negoci d'instal·lació elèctrica s'especialitza en treballs d'il·luminació pública de baixa energia.

Les pimes atrapades a l'espai del mig

Per a accedir al finançament oficial, els propietaris de les empreses s'enfronten a molts obstacles i sovint no poden aprofitar plenament el seu potencial. Les empreses dirigides per dones es veuen particularment afectades, ja que poques tenen accés als serveis financers per a desenvolupar els seus negocis, pel fet que no disposen de les garanties requerides pels bancs. No és infreqüent que empreses reeixides dirigides per dones des de fa molt temps, per exemple a Kenya, no tinguin el títol legal de la terra on funciona la seva empresa.
Els inversors solen considerar que les pimes d'Àfrica són d'alt risc, febles en la seva gestió financera i fràgils. Com a conseqüència de la falta de reglamentació o d'aplicació de les lleis, la concessió de crèdit a una pime és difícil i costosa. En molts casos, la necessitat de finançament, per exemple la suma del préstec, és massa gran i complicada per a les institucions de microfinançament, però massa petita perquè la considerin els bancs comercials. Les pime estan atrapades en el que s’anomena el «missing middle», l’espai mig al que falta proveir serveis financers.

Suport a les pimes que marquen la diferència

Fa diversos anys, Oikocredit va començar a brindar suport financer a institucions financeres centrades específicament en aquest mercat de les pimes. Quan considerem la possibilitat de finançar a una organització sòcia que finança a les pimes, no sols ens fixem en quants llocs de treball addicionals crearà o mantindrà una organització sòcia potencial, sinó que, encara més important, ens centrem en quins són els seus objectius socials.
Per exemple, ens fixem en si els proveïdors de serveis financers treballen amb pimes registrades que proporcionen ocupacions formals. A Àfrica moltes empreses no estan formalitzades, la qual cosa significa que les persones treballadores d'aquestes empreses no estan protegides per lleis laborals que els donin la protecció bàsica d'un lloc de treball segur i una remuneració decent.
També examinem si la possible organització sòcia se centra en empreses propietat de dones i els preguntem si tenen una estratègia, productes específics i capacitació per a arribar a aquest grup destinatari. Preguntem si tenen productes específics per a les pimes agrícoles i com se situa la institució financera de les pimes per a prestar serveis a les regions amb altes taxes de pobresa.

Avaluació de l'acompliment social i ambiental

Després d'avaluar les possibles organitzacions sòcies financers de les pimes sobre el seu acompliment social i ambiental, ens comprometem amb elles i els proporcionem retroalimentació i assessorament sobre com poden millorar el seu acompliment social. En alguns casos també proporcionem suport en forma d'assistència tècnica.
Un exemple és el Family Bank, una de les nostres organitzacions sòcies en el finançament de les pimes a Kenya, en el qual proporcionem creació de capacitats perquè el banc pugui augmentar els seus préstecs a les empreses agrícoles de les zones rurals. Entre 2018 i 2019, després d'identificar la necessitat que el banc augmentés la seva cartera de préstecs a les agroempreses, vam donar suport a una enquesta en les zones rurals per a identificar les necessitats dels petits agricultors i les diferents cadenes de valor a les que el banc dóna suport.
El projecte va identificar tres cadenes de valor rendibles: la producció lletera, l'horticultura, el te i les empreses que se centren en elles. El nostre personal va col·laborar amb el banc per a elaborar diversos productes per a atendre les necessitats de les empreses de les cadenes de valor seleccionades.

La capacitació és important

En el projecte de foment de les capacitats també es va determinar que la necessitat de capacitar al personal de les organitzacions sòcies era un element important. Els representants dels agricultors i les empreses seleccionades també van rebre capacitació sobre la forma en què el finançament del deute pot ajudar a augmentar els ingressos al llarg de les cadenes de valor. A principis de 2020, el banc va decidir realitzar un projecte pilot centrat en la cadena de valor dels productes lactis, que va tenir molt d'èxit.
La pandèmia del Covid-19 va frenar les cadenes de valor de l'horticultura, mentre que l'interès en les cadenes de valor dels productes lactis i el te està millorant. A principis de setembre de 2020, la organització sòcia va destinar 10 milions d'euros a donar suport a les empreses agrícoles al llarg de la cadena de valor dels productes lactis, la qual cosa beneficiarà a més de 100.000 petits agricultors.

Més oportunitats

Oikocredit creu que hi ha més oportunitats de fer costat a altres prestadors de pimes com el Family Bank, per a tenir un major impacte en les zones rurals on els nivells de pobresa i desocupació són alts. Les cadenes de valor agrícoles ben pensades i finançades a través de prestadors poden tenir un impacte positiu en els petits agricultors i les comunitats locals a tot el món.

« Enrere

Archivo

« Previous Next »

mayo 2024

abril

marzo