¡Participa en Oikocredit! Selecciona la región en la que vives

Cerrar la ventana
Sevilla Catalunya Euskadi

¿Qué son las Asociaciones de Apoyo?

Las Asociaciones de Apoyo a Oikocredit son colectivos de personas voluntarias constituidas legalmente en forma de asociaciones sin ánimo de lucro. Los socios y socias de estas asociaciones llevan a cabo tareas de sensibilización y difusión de la misión de Oikocredit y son una parte muy importante de la organización. Las Asociaciones de Apoyo son socias directas de la cooperativa Oikocredit Internacional, y como tales, representan en ella a todos sus socios y socias de España. Actualmente existen 3 Asociaciones de Apoyo: País Vasco, Catalunya y Sevilla.

También existe un grupo de voluntariado activo en Madrid (puedes encontrar más información sobre este grupo y sus actividades en: www.madrid.oikocredit.es).

Buscar

Per a l'èxit d'Oikocredit és essencial ser conscients de la necessitat d'afegir-hi valor i d'aconseguir un impacte.

Per a l'èxit d'Oikocredit és essencial ser conscients de la necessitat d'afegir-hi valor i d'aconseguir un impacte.

mirjam web.jpgmartes, 03 de enero de 2023

La Directora General d'Oikocredit, Mirjam 't Lam, comparteix els seus pensaments en començar el nou any.

A principis del 2022, amb la pandèmia de Covid-19 retrocedint, un dels meus desitjos més fervents era conèixer cara a cara més persones implicades en el treball de la nostra cooperativa: organitzacions sòcies, membres de la cooperativa, persones inversores i col·legues de les diferents oficines d'Oikocredit arreu del món. De la mateixa manera, volia que altres persones poguessin connectar-se i comprometre's en persona, després de molts mesos de tancament. Em plau que s'hagin complert les meves esperances de què totes ens reuníssim i treballéssim més en persona.

Vaig tenir la grata oportunitat de conèixer membres d'Oikocredit, personal de les associacions de suport, representants del Consell de Membres, membres del Consell de Supervisió i molts col·legues dels diferents països on operem. I el que és més important, vaig conèixer persones inversores, organitzacions sòcies i persones beneficiàries finals dels projectes que financem durant les visites a contraparts de les nostres xarxes de captació de fons i finançament de projectes al Sud.

Totes aquestes interaccions em van permetre comprendre millor la feina que fem i allò que s'espera d'Oikocredit. També va demostrar que la nostra feina és rellevant i molt necessària, especialment amb tantes incerteses que emanen de les guerres, el canvi climàtic, l'alta inflació, l'augment de les taxes d'interès i altres reptes globals i locals.

Oikocredit dóna exemple mostrant què significa la inversió responsable i ajudant les persones i comunitats dels països en desenvolupament a augmentar la seva resiliència. Hem de continuar treballant per una societat més justa mentre el món s'enfronta a desigualtats cada cop més grans.

L'any 2022 vam avançar amb èxit en importants iniciatives de canvi per a la nostra organització, fent realitat el nostre nou model de captació de capital i l'estratègia 2022-2026. El 2023, el desplegament del nostre nou model de captació de capital anirà seguit d'una nova estratègia de creixement adreçada a les persones inversores perquè s'uneixin a nosaltres invertint de manera responsable i formant part del nostre moviment inversor.

També hem de traduir el nostre enfocament centrat en la comunitat en plans viables, innovacions i objectius d’impacte per a cada línia de productes i per a cada país on oferim finançament. Això és essencial per dotar-nos d'una brúixola que ens permeti ajudar les persones amb ingressos baixos a millorar les seves vides de manera sostenible, i per oferir als nostres inversors i inversores informació sobre l'impacte que aconseguim i les innovacions que estimulem amb el capital que ens confien.

Una altra tasca clau és fer que la nostra activitat principal sigui eficient i eficaç mitjançant l'ús de la tecnologia i la presa de decisions basada en dades i optimitzant els nostres processos. D'aquesta manera podrem alliberar temps i dedicar-lo a captar noves persones inversores i organitzacions sòcies, impulsar el canvi organitzatiu i iniciar nous projectes centrats a la comunitat, respectant alhora la bona conducta empresarial en termes de gestió de riscos, liquiditat i capital.

En passar del disseny a l'aplicació del nou model de captació de capital i l'estratègia, estem passant de la reflexió a l'acció. En passar a l'acció, hem de comprovar contínuament amb els nostres col·legues, organitzacions sòcies, membres i persones inversores si el que fem funciona i hi afegeix valor, i no tenir por de fer ajustaments en funció dels vostres comentaris. En un any d'acció és fonamental recórrer juntes el cicle planificar-fer-comprovar-actuar.

M'esforçaré per fer-ho personalment el 2023 practicant el cicle i prestant especial atenció a la comprovació amb les parts interessades per assegurar-nos que les nostres accions permeten una inversió responsable i contribueixen a la resiliència de les persones amb baixos ingressos i les seves comunitats.

Us desitjo a tots i totes un 2023 actiu i enriquidor.

« Atrás