Inbertitzeko prest? Aukeratu bizi zaren eskualdea

Lehioa iztea
Sevilla Catalunya Euskadi

Zer dira laguntza erakundeak?

Oikocredit-ren laguntza erakundeak legalki irabazi asmorik gabeko erakundeak sortzen duten pertsona boluntarioen multzoa da. Bazkideak erakundearen parte oso garrantzitsua dira eta sentsibilizazio eta hedapen ekintzak betetzen dituzte. Laguntza erakundeak Nazioarteko Oikocrediten bazkide zuzenak dira eta Espainiako bazkide guztiak ordezkatzen ditu. Gaur egun Espainian hiru laguntza erakunde daude: Euskadi, Catalunya eta Sevilla.

Boluntario talde aktibo bat ere Madrilen dago (talde honi eta bere jarduerei buruzko informazio gehiago esteka honetan daukazu: www.madrid.oikocredit.es.)

Bilatu

2023ko 4. hiruhilekoko txostena: Zorroaren hazkundea eta funtsezko beste lorpen batzuk

2023ko 4. hiruhilekoko txostena: Zorroaren hazkundea eta funtsezko beste lorpen batzuk

CARA-UK-077 (1).jpgasteazkena, 10 de apirilak de 2024

Urtean lau aldiz, Oikocredit-ek datu eta zifra giltzarriak argitaratzen ditu aurreko hiruhilekoaren aldean. Hemen, 2023ko laugarren hiruhilekoko gertakariei buruzko testuinguru gehigarri bat eskaintzen diegu gure inbertitzaileei eta beste interesdun batzuei.

Gure 2022-2026 estrategia inplementatzea

Oikocredit-en 2022-2026 estrategiaren ezarpenarekin jarraituz, pozgarria da ikustea etengabeko hazkundea izan dela 2023ko laugarren hiruhilekoan erkidegoan zentratutako garapenerako gure finantzaketa-zorroan. Erresilientzia eraikitzeko proiektuen zorro hori, urarekin eta saneamenduarekin, hezkuntzarekin, etxebizitzarekin eta azpiegitura komunitarioarekin lotutakoa, 43,0 milioi eurotik 57,3 milioi eurora igo zen hirugarren hiruhilekoan. Bereziki pozik gaude Opportunity International (hezkuntza) eta Aqua for All (ura eta saneamendua) erakundeekin ditugun elkarteen garapenarekin. Garapena finantzatzeko gure zorro osoa 1.084,7 milioi eurora igo zen.

Komunitateei laguntzen ere saiatzen gara, erakunde bazkideak eta bazkide izan daitezkeenak gaituz, adibidez klima-aldaketara egokituz, nekazaritza-prezioen arriskua kudeatzeko prestakuntzaren bidez eta azken bezeroei zuzendutako finantza-alfabetizazioko programen bidez. Hiruhilekoaren amaieran, gaitasunen garapenak 85 erakunderi egin zien mesede urtean zehar, aurreikusitakoa baino gehiago.

Laugarren hiruhilekoan amaitu zen bezeroaren autopertzepzioari buruzko urteko hirugarren inkesta digitala. Inkesta horretan, finantza-inklusioko bazkideekin lankidetzan aritu ginen, bezeroek beren bizitzetan berriki izandako aldaketei buruz dituzten pertzepzioak jasotzeko. Aurtengo inkestan 34 bazkidek eta 40.000 bezero baino gehiagok hartu dute parte, aurreko urtean baino nabarmen gehiago. Bazkideek gero eta gehiago erabiltzen dituzte inkestaren emaitzak bezeroei produktu eta zerbitzuekin arreta hobea emateko.

Gainera, estrategia konexioak erraztean datza. Laugarren hiruhilekoan, Covid-19aren pandemiatik nazioarteko lehen azterketa-bidaia egin dugu. Bertan Oikocredit-eko 15 bazkidek parte hartu zuten. Bertan, Oikocredit-eko 15 boluntariok eta laguntza-elkarteko langileek astebete eman zuten Indian gure lanari buruz gehiago ikasteko, Maanaveya Indiako filialeko lankideekin eta hainbat bazkiderekin egindako bileren bidez.

Gure hirugarren Oikocredit Live web mintegia egin genuen kide, inbertitzaile eta bestelakoentzat. Honek mikrofinantzetan adituak diren hiru lagun bildu zituen Mikrofinantzen Eboluzioaz eta Inpaktuaz eta ahalduntzea eta jasangarritasuna sustatzeko gure konpromisoaz hitz egiteko.

Kideen eta inbertitzaileen kapital osoa 1.000,8 milioi eurora murriztu zen, aurreikusi bezala. Hori hainbat arrazoirengatik gertatu zen, besteak beste, partaidetzak inbertsio-produktu berri gisa sartzeagatik eta gure neurriak indartzeagatik "ezagutu bezeroa" eta kapitalen zuritzearen aurka. Gure laguntzako elkarte belgikarrak onartu zuen gure kapital-bilketaren eredu berrirako trantsizioa, Belgikan 2024ko urtarrilaren 1etik aurrera indarrean sartuko dena.

Antolamenduaren ikuspegitik, hiruhilekoan zehar Eraldaketa Sozialerako eta Intzidentziarako Hezkuntzako unitate berri bat sortu genuen. Laguntza-elkarteekin, unitateak Oikocredit-en epe luzerako ekimen bateratua koordinatuko du, diru-sarrera handienak dituzten herrialdeetan gure misioaren eta mundu hobe eta bidezkoago baten ikuspegiaren inguruan sentsibilizatzeko eta ekintza sustatzeko. Batzorde Betearazleak aniztasun-, ekitate- eta inklusio-politika berri bat onartu izana ere aurrerapen nabarmena izan zen. Gure langileek, gaian adituak direnek eta beste iturri batzuek egindako ekarpenak hartu ditugu kontuan.

Zorroaren garapena eta finantza-emaitzak

Oikocredit-en diru-sarrera garbiak, laugarren hiruhilekoan, 3,0 milioi euro negatibokoak izan ziren, hirugarren hiruhilekoko 4,6 milioi euro positiboen azpitik; beraz, urteko guztizko emaitza bateratua 1,6 milioi euro positibokoa izan zen. Laugarren hiruhilekoan zorroak hazkunde sendoa izan du, kredituen eta funts propioen saldo biziak 47,5 milioi euro egin baitu gora, 1.037,2 milioi eurotik 1.084,7 milioira. Bazkide kopurua 526tik 540ra igo zen.

Hainbat faktorek eragin zuten hiruhilekoaren galera. Bat izan zen kreditu-zorroaren gainean egin genuen kaudimengabezietarako horniduren hazkundea, mundu osoko ezegonkortasun makroekonomiko eta geopolitiko gero eta handiagoaren ondorioz. Ukrainako gerraren jarraipenak, Gazako gerraren eztandak eta jarduten dugun hainbat eskualdetako istiluek (Mendebaldeko Afrika (adibidez, Niger) eta Latinoamerika (adibidez, Ekuador eta Peru), berez zailak ziren egoera batzuk larriagotu zituzten errenta baxueneko herrialdeetako ekonomientzat, eta horrek behartu gintuen zailtasunak dituzten herrialdeetan jarduten duten bazkideentzako hornidurak handitzera.

Gure finantza-emaitzetan eragina izan zuen beste faktore bat Boli Kostako XOFeko (Afrika Mendebaldeko CFA franko) gure banku-kontuko funtsak Herbehereetako gure eurobanko-kontura aberriratzeak izan zen. Hiru urteko atzerapen murriztailearen ondoren, hiruhilekoan zehar aberriratzea posible izan zen banku-komisio bakar garrantzitsu baten kontura.

Oikocredit-ek laugarren hiruhilekoan aplikatutako kontabilitate-aldaketak izan ziren galeraren beste arrazoietako bat. Gure kontabilitate-metodoa doitzen dugu dibisen fluktuazioari eta gure garapenaren finantzaketa-zorroko mailegu kobraezinetarako hornidurari dagokienez. Horri esker, gure urteko finantza-txostenen gardentasuna eta koherentzia handitu genituen, eta Holandako PCGAak bete genituen. 2023ko gure hurrengo Urteko Txostenak zehatzago deskribatuko ditu aldaketak.

Garapenaren finantzaketa-zorroa eraginkortasunez kudeatzeak, bazkideen gainbegiratze indartua barne, zorroaren hazkundearekin batera, arriskuan dagoen zorro-ratioa murriztea ahalbidetu digu. 90. PARa (90 egunetik gorako epemugatutako ordainketak dituzten maileguen ehunekoa) % 5,8ra jaitsi zen hirugarren hiruhilekoko % 6,8tik.

Laugarren hiruhilekoko ustiapen-sarrerak 59,4 milioi eurora igo ziren, hirugarren hiruhilekoko 52,4 milioitik, batez ere interesengatiko diru-sarreren hazkundeak bultzatuta. Kideen eta inbertitzaileen kapitala 1.000,8 milioi eurora jaitsi zen hiruhilekoan, itzulketekin jarraituz, 1.012,0 milioitik. Partaidetza bakoitzeko likidazio-balioa (NAV) 214,3 eurora igo zen 211,87 eurotik, kontabilitate-metodologian izandako aldaketen ondorioz. Kostu operatiboak kontrolpean mantendu ziren, % 3,5etik % 3,9ra pixka bat igoz. Likidezia garbia (eskudirua) gure aktiboen % 16,5etik % 11,3ra jaitsi zen, eta nahikoa izan zen zorroa eta itzulketak hazteko. Gainera, 70 milioi euroko banku-kreditua berritu dugu koltxoi egokiak mantentzeko.

2024rako aurreikusita zegoen kapital-erakartze aktiboago baterako prestatzen hasi ginen, eta 2026an txostenak aurkezteko gure lehen urtea planifikatzen jarraitu genuen (2025eko ekitaldiari buruz), enpresen jasangarritasun-txostenak aurkezteari buruzko Europar Batasunaren Zuzentarauaren (CSRD) arabera. Jasangarritasun-adierazpen bat egin dugu, etorkizunean CSRDren araberako txostenak aurkezteko esparru gisa balioko duena. Adierazpen hori gure 2023ko Urteko Txostenean sartuko dugu osorik, eta gure lanaren funtsezko arloetan finantza-, gizarte- eta ingurumen-errendimenduarekin dugun konpromiso holistikoa formalizatzen du.

Etorkizuneko aurreikuspenak


Oikocredit-ek espero du kanpoko ingurunea ezegonkorra izaten jarraitzea, eta horrek datorren hiruhilekoan zorroaren hazkunde mugatua ekarriko du. Interes-tasak egungo mailetan mantenduko direnez, gure diru-sarrerak nahikoak izango dira gure ustiapen-kostuak, hornidurak eta narriadurak estaltzeko, eta horrek emaitza garbi positiboa ekarriko du. Marketin-ahaleginak areagotuko ditugu gure sarrera-merkatuetan kapital berriak erakartzeko. Iaz kapitala erakartzeko egin genuen ereduaren berrikuspen garrantzitsuaren eraginkortasuna eta balioa erakusteko gogoz gaude. Aurreikusitako finantza-emaitzetan eta kapitala erakartzeko jardueretan oinarrituta, likidazio-balioa 214 euro inguruan sendo mantentzea aurreikusten dugu.

Asmo handikoak gara inbertsio arduratsuan aurrera egiteko eta erresilientzia indibiduala eta komunitarioa hobetzeko gure estrategiaren aplikazioan, nahiz eta zalantza asko ditugun zain. Afrikako, Asiako, Latinoamerikako eta Karibeko diru-sarrera txikiko komunitateetako gure bazkideek eta azken bezeroek, gure ahaleginak bertan zentratzen ditugunez, inoiz baino gehiago behar dute gure inpaktu sozialeko inbertsioa.

2023ko 4. hiruhilekoari buruzko informazio gehiago: https://www.oikocredit.es/es/quienes-somos/cifras-clave [erderaz]

« Atzera