Inbertitzeko prest? Aukeratu bizi zaren eskualdea

Lehioa iztea
Sevilla Catalunya Euskadi

Zer dira laguntza erakundeak?

Oikocredit-ren laguntza erakundeak legalki irabazi asmorik gabeko erakundeak sortzen duten pertsona boluntarioen multzoa da. Bazkideak erakundearen parte oso garrantzitsua dira eta sentsibilizazio eta hedapen ekintzak betetzen dituzte. Laguntza erakundeak Nazioarteko Oikocrediten bazkide zuzenak dira eta Espainiako bazkide guztiak ordezkatzen ditu. Gaur egun Espainian hiru laguntza erakunde daude: Euskadi, Catalunya eta Sevilla.

Boluntario talde aktibo bat ere Madrilen dago (talde honi eta bere jarduerei buruzko informazio gehiago esteka honetan daukazu: www.madrid.oikocredit.es.)

Bilatu

Finances ètiques per les dones treballadores

Finances ètiques per les dones treballadores

asteartea, 08 de martxoak de 2016

El Dia 8 de març es celebra el Dia de la Dona Treballadora, i és un bon moment per posar especial èmfasis en les diferències que existeixen en les condicions laborals entre gèneres, tant a casa nostra com arreu del món. Tot i així, les finances ètiques tenim com a missió combatre aquesta discriminació tots els dies de l'any, i especialment a Oikocredit ho fem en les zones més desafavorides, on les dones la pateixen de manera doble, pel fet de ser dones i pel fet de viure en països econòmicament empobrits.

A nivell planetari, el gènere femení encara cobra una mitja d'entre un 10% i un 30% menys de salari per la seva feina. Si bé és cert que als països en vies de desenvolupament és on es troba la forquilla més alta de desigualtat, en els països que integren l'OCDE també existeix aquest desequilibri. A l'Estat espanyol, per exemple, una dona guanya un 20% menys que el seu marit, germà o cosí per la mateixa feina. Encara que la mitja d'escletxa salarial a la UE sigui d'un 16%, en realitat és de 31% a nivell anual, ja que la dona realitza més feines a temps parcial.

La maternitat és una de les causes, una dona amb fills cobra un 5% menys que una que no en té. Segons confessa la mateixa Organització Internacional del Treball (OIT), seguint les tendències actuals caldran encara més de 71 anys per poder eliminar aquesta escletxa.

Als països en vies de desenvolupament, les dades són encara més preocupants, si també ens fixem en la inserció en el món laboral. Segons dades de les Nacions Unides, les dones representen solament el 31% de la mà d'obra. Alhora, carreguen amb el 56% de la feina i, en un cas com el llatinoamericà obtenen només el 66% del salari masculí.

A més, només un 47% de les dones accedeixen a serveis financers, respecte un 55% dels homes. En aquest sentit, les entitats de finances ètiques tenim com un dels nostres objectius principals treballar per eradicar, si pot ser abans de 71 anys, aquestes desigualtats. Malgrat existir desigualtats al primer món, des d'Oikocredit ens centrem com a prioritat a apoderar la dona dels països del Sud, per acabar amb la doble desigualtat que pateixen.

En les prop de 800 organitzacions sòcies amb qui treballem, sempre tenim en compte aquests paràmetres, però podem destacar com a exemple d'aquesta feina el paper de dues organitzacions sòcies nostres que, entre moltes altres, treballen per l'apoderament de la dona, com són ADU Thielène del Senegal o Annapurna Microfinance de l'Índia.

La primera agrupa a més de 300 famílies del poble de Thielène que cultiven tomàquets, arròs o ceba, entre altres. Té com a objectiu assegurar una millor qualitat, així com seguretat alimentària i millors ingressos pels productes. Seguint el suggeriment d'Oikocredit, la cooperativa va assignar una parcel·la a les dones del poble, que tradicionalment no tenen accés a terra. Actualment, el grup de dones administra 10 hectàrees de camp.

Per la seva banda, Annapurna Microfinance atorga préstecs a dones de l'estat d'Odissa, a l'Índia, i a Chhattisgarh, d'aquesta manera les apodera perquè siguin autosuficients des del punt de vista social i econòmic. Utilitza la inversió d'Oikocredit per atorgar préstecs de microfinances a activitats agrícoles i la cria d'animals, així com manufactures i comerç a petita escala, i també per la potabilització de l'aigua al poble.

És per això, que considerem les finances ètiques i l'economia social com una via més per contribuir a que la dona participi del món laboral en les mateixes condicions que els homes, garantir-li un salari just, reconèixer la feina no remunerada que du a terme, així com lluitar contra la doble discriminació que pateix. D'aquesta manera, esperem haver igualat les condicions dels dos gèneres abans de 71 anys, i si pot ser, a tot el món.

« Enrere