¡Participa en Oikocredit! Selecciona la región en la que vives

Cerrar la ventana
Sevilla Catalunya Euskadi

¿Qué son las Asociaciones de Apoyo?

Las Asociaciones de Apoyo a Oikocredit son colectivos de personas voluntarias constituidas legalmente en forma de asociaciones sin ánimo de lucro. Los socios y socias de estas asociaciones llevan a cabo tareas de sensibilización y difusión de la misión de Oikocredit y son una parte muy importante de la organización. Las Asociaciones de Apoyo son socias directas de la cooperativa Oikocredit Internacional, y como tales, representan en ella a todos sus socios y socias de España. Actualmente existen 3 Asociaciones de Apoyo: País Vasco, Catalunya y Sevilla.

También existe un grupo de voluntariado activo en Madrid (puedes encontrar más información sobre este grupo y sus actividades en: www.madrid.oikocredit.es).

Buscar

Informe del primer trimestre del 2022: Els esdeveniments internacionals influeixen en els resultats

Informe del primer trimestre del 2022: Els esdeveniments internacionals influeixen en els resultats

lunes, 30 de mayo de 2022

Quatre vegades a l’any, Oikocredit publica dades i xifres sobre el trimestre anterior. Aquí proporcionem als nostres inversors i a altres persones un context addicional sobre els esdeveniments del primer trimestre de 2022.

Els mercats financers debiliten els bons resultats

Els resultats del primer trimestre del 2022 van ser desiguals, principalment per qüestions que s’escapen del nostre control. La guerra va esclatar a Ucraïna just en el moment en què gran part de l’economia mundial s’estava recuperant dels efectes de la COVID-19. Malgrat que vam va fer una bona gestió del desenvolupament de la cartera, de la liquiditat, del control de costos i d'altres àrees, vam patir una pèrdua de 6,3 milions d’euros. Això va ser conseqüència directa de la devaluació de la nostra cartera d’inversions a termini (bonus) en 9,3 milions d’euros i, en menor mesura, de la necessitat de realitzar un provisió addicional de 3,3 milions d’euros per a crèdits.

A mesura que augmentava la incertesa financera amb el conflicte d’Ucraïna i els mercats reaccionaven, els tipus d’interès, que ja estaven a l’alça, van pujar més ràpidament, igual que els preus de les matèries primeres. Els preus de les accions internacionals van caure enmig d’una considerable especulació en el mercat. Aquests fets, que van incloure una venda massiva de bonus en els mercats, van provocar un trimestre molt negatiu pels inversors en renta fixa. D’aquí prové, doncs, la caiguda del valor de les nostres inversions a termini.

Avanços constants en les àrees principals

Hem progressat molt en la nostra activitat principal de finançament del desenvolupament. El total de crèdits pendents i de capital va créixer un 1,9%, passant de 995,9 milions d’euros a finals del 2021, a 1.015,2 milions d’euros. Construir la cartera de finançament del desenvolupament d’Oikocredit per sobre dels 1.000 milions d’euros és un gran assoliment i consolida la nostra recuperació després de la COVID-19, en línia amb les expectatives. El capital dels socis es va mantenir estable en 1.129,8 milions d’euros (quart trimestre del 2021: 1.129,0 milions d’euros). El valor net dels actius (NAV) per acció es va reduir a 212,24 euros (quart trimestre de 2021: 213,58 euros) a conseqüència de la pèrdua neta, mentre que la liquiditat neta va seguir reduint-se fins al 17,4% (quart trimestre de 2021: 21,5%), tot i que encara està dins del nostre nivell mínim objectiu.

Amb la incertesa del mercat de nou en augment, la ràtio de cartera en risc PAR 90 (el percentatge de préstecs amb reemborsament amb, com a mínim, 90 dies de retard) va créixer del 5,5% al 6,3%, per sobre del nostre llindar objectiu del 6%. Aquest augment es deu, principalment, a les complicacions sorgides a l’Àfrica Occidental en relació amb la transferència dels reemborsaments al nostre compte als Països Baixos. Al final del trimestre, no quedava cap soci sota mesures temporals de "vacances de pagament" relacionades amb la pandèmia, i els socis que reemborsen a temps es van mantenir estables en un 90%. La xifra total de socis es va reduir de 517 a 508.

Els costos d’explotació van seguir sota control, amb les despeses de personal, viatges, generals i administratius per sota del pressupost

Acompliment social i desenvolupament de capacitat

A mesura que Oikocredit continua treballant cap a la plena implementació de l’enfocament centrat en la comunitat de la nova estratègia 2022-2026, hem actualitzat la nostra Teoria del Canvi i la nostra política de selecció de socis ESG (ambiental, social i de governança). També al primer trimestre, hem identificat socis potencials per participar en la nostra enquesta d’autopercepció dels clients de 2022, hem iniciat el Programa de Gestió de Riscos de Preus a Ruanda i hem llançat projectes per estimular i donar suport a les empreses de Kènia i Uganda, entre altres activitats.

Avanços organitzatius

A finals del primer trimestre, diversos llocs de responsabilitat seguien sense cobrir-se o no s’havien cobert, encara, de forma permanent. Al Consell d’Administració, després de la sortida de Bart van Eyk del seu Director d’Inversions el febrer de 2022, estem buscant un/a nou/va Director/a d’Inversions d’Impacte. El nou Director permanent de Finances i Riscos començarà a treballar durant el segon trimestre. S’han designat nous candidats per formar part del Consell de Supervisió, que seran nomenats a la Junta General d’Accionistes del 9 de juny.

Hem fet noves passes cap a l’aplicació de la nova estratègia 2022-2026 i el nou model de captació de capital. La nova estratègia s’està ultimant i es presentarà a la Junta General del 9 de juny.

Perspectives futures

L’augment de la inflació, la pujada dels tipus d’interès, la volatilitat dels mercats i la incertesa econòmica general sembla que encara durarà un temps. Intensificarem la nostra supervisió del rendiment i del benestar dels socis i del nostre propi balanç, liquiditat, costos i cartera d’inversions a termini. Seguirem de prop com afecta el difícil entorn comercial als nostres socis i als seus clients. A mesura que augmenten els preus dels aliments a escala mundial, existeix una gran possibilitat que més llars i comunitats caiguin en la pobresa. Un resultat potencialment positiu podria ser que les cooperatives agrícoles sòcies d’Oikocredit es beneficiïn de les pujades de preus dels seus productes.

Hi ha més informació disponible en el document Oikocredit Facts&Figures Q1-2022.

« Atrás