¡Participa en Oikocredit! Selecciona la región en la que vives

Cerrar la ventana
Sevilla Catalunya Euskadi

¿Qué son las Asociaciones de Apoyo?

Las Asociaciones de Apoyo a Oikocredit son colectivos de personas voluntarias constituidas legalmente en forma de asociaciones sin ánimo de lucro. Los socios y socias de estas asociaciones llevan a cabo tareas de sensibilización y difusión de la misión de Oikocredit y son una parte muy importante de la organización. Las Asociaciones de Apoyo son socias directas de la cooperativa Oikocredit Internacional, y como tales, representan en ella a todos sus socios y socias de España. Actualmente existen 3 Asociaciones de Apoyo: País Vasco, Catalunya y Sevilla.

También existe un grupo de voluntariado activo en Madrid (puedes encontrar más información sobre este grupo y sus actividades en: www.madrid.oikocredit.es).

Buscar

La banca ètica continua creixent, segons el Baròmetre de les Finances Ètiques 2017

La banca ètica continua creixent, segons el Baròmetre de les Finances Ètiques 2017

Barometre-Finances-Etiques2017-1.jpgmartes, 16 de octubre de 2018

L’Observatori de les Finances Ètiques ha presentat les dades del sector per a l’any 2017 a l’Estat espanyol. L’exercici 2017 es va viure un creixement notable en quasi tots els indicadors, i es van concedir préstecs per valor de 1.267 milions d’euros.

Avui s’ha fet la presentació pública del Baròmetre Estatal de les Finances Ètiques i Solidàries 2017, que mostra l’evolució del sector a l’estat espanyol durant aquest últim any, i que incorpora també dades referents a Oikocredit.

Evolució de les Finances Ètiques a l'Estat espanyol

Per part de l’Observatori de les Finances Ètiques, en Sergi Salavert, ha destacat de l’informe que “l’evolució de les finances ètiques a l’Estat continua sent molt positiva”. Cal destacar que l’estalvi recollit “representa un increment del 9,24 % sobre l’any anterior”.
També, segons dades de l’informe, els préstecs concedits per les entitats de finances ètiques a Espanya han passat dels 1.022 milions d’euros als 1.267 milions l’any 2017 incrementant-se un 23,96%.
Aquest increment del volum de préstecs de les entitats financeres ètiques, ha explicat Sergi Salavert, “contrasta amb les xifres d’evolució dels préstecs concedits per les entitats convencionals a l’Estat espanyol”.
Segons les dades de l’informe, la taxa de morositat de les entitats de finances ètiques va ser del 2,20 % el 2017, en contraposició al de la banca tradicional, que es va situar en el 7,79 %.
El número de persones usuàries s’ha reduït un 1,83% després de duplicar-se en els últims 5 anys. Paral·lelament, el capital social de les finances ètiques va continuar creixent situant-se prop dels 180 milions d’euros, incrementant-se un 5,25% respecte l’any anterior.
En aquest sentit, Salavert ha apuntat que la banca ètica “està molt lluny de les activitats especulatives, apostant decididament per l’economia real”.
Com a novetats, enguany el Baròmetre també incorpora la distribució territorial del crèdit concedit així com la distribució segons els diferents sectors econòmics que es financen. Les entitats de finances ètiques que operen a l’estat, han finançat projectes d’àmbit estatal i internacional. A l’estat, el sector amb més finançament, amb un 40,50% és el mediambiental, seguit pel sector social (24,72%) i el cultural (15,36%). Només un 11,78% del finançament és a particulars. A nivell internacional, el 77,70% del finançament es fa a través de microcrèdits.
Territorialment, la Comunitat de Madrid (31,79%) lidera les concessions de préstec seguides de Catalunya (13,83%) i Andalusia (12,95%). Les 3 comunitats agrupen gairebé el 60% dels préstecs atorgats. L’altre 40% queda repartit força equitativament entre la resta de l’estat.

Baròmetre de les Finances Ètiques 2017

El sector de les assegurances

En aquesta edició del Baròmetre s’ha fet més èmfasi en el sector assegurador dins el món de les finances ètiques. Les dades que s’hi reflecteixen corresponen a les entitats que hi ha registrades amb el Segell Europeu EthSI d’assegurances ètiques. En aquesta línia, s’ha mostrat com les assegurances ètiques gestionen un volum de primes de 648.457.159 euros, que suposa un 1,01% del volum total de primes del sector assegurador espanyol. Pel que fa a les corredories d’assegurances ètiques, aquestes tenen un volum de primes intermediades de gairebé 12 milions d’euros amb més de 255.000 persones cobertes per les més de 15.000 pòlisses gestionades.

Les dades més qualitatives i els reptes del sector financer ètic

Posteriorment a la presentació, les principals entitats representades al Baròmetre hem participat en una taula rodona per complementar l’informe amb dades més qualitatives sobre els principals assoliments i reptes que encarem com a sector. En David Díaz de Quijano, coordinador d’Oikocredit Catalunya hi ha intervingut comentant els canvis estratègics que està portant a terme l’entitat a nivell global, i expressava que “Oikocredit a nivell internacional continua demostrant que fins i tot en un entorn generalitzat de baixos tipus d’interès i alta competència en el sector microfinancer, és compatible la generació de beneficis amb la solidaritat amb els països empobrits del Sud global”. També afegia que «En el context actual, la mesura de l'impacte social i ambiental de l'activitat financera cada vegada pren més rellevància, i precisament en el darrer any Oikocredit ha dut a terme diversos canvis organitzatius amb l'objectiu d'incrementar aquest impacte positiu en els països i comunitats on treballa».
L’informe ha estat elaborat per FETS- Finançament Ètic i Solidari a través del seu Observatori de Finances Ètiques i Solidàries, en col·laboració amb el Consorci Som Comerç Just i Banca Ètica i el suport de l’ACCD i l’Ajuntament de Barcelona.

Més informació a la nota de premsa emesa per FETS i a la seva pàgina web: www.fets.org

« Enrere