Mesurant l'impacte de la nostra tasca
Butlletí electrònic d'Oikocredit
Agost 2018

Mesurant l’impacte dels nostres esforços socials i ambientals

Aquest estiu hem publicat el nostre Informe d’Acompliment Social i Ambiental (SEPR per les seves sigles en anglès) per a l’exercici 2017. L’informe vincula els nostres tres sectors d’especialització -finances inclusives, agricultura i energies renovables- amb el nostre acompliment social i ambiental. També pots llegir la nota de premsa on es detallen els elements clau de l’informe, com ara el significatiu progrés d’Oikocredit per arribar a beneficiar les dones i l’increment en el nombre de llars amb accés millorat a l’energia. Aquest butlletí també inclou una entrevista amb la nostra Directora de Relacions amb Inversors i Acompliment Social, la Ging Ledesma, que ens explica per què Oikocredit rendeix comptes sobre el seu acompliment social i ambiental.

En aquest butlletí també t’oferim les darreres dades internacionals pel segon trimestre de 2018, així com uns breus articles sobre la nostra participació a l’Assemblea General del passat mes de juny a l’Índia, i a l’Escola d’Estiu de Banca Social del passat mes de juliol a Barcelona.

 

Superant la mitjana del sector

Aquest comunicat de premsa revela els elements clau del darrer Informe d’Acompliment Social i Ambiental d’Oikocredit. Hem fet progressos significatius en àrees clau com ara el nombre de dones beneficiades, i el nostre finançament a 747 organitzacions sòcies ha arribat a 36 milions de persones.

Llegeix el comunicat de premsa >
 

Resultats Socials i Ambientals

El nostre Informe d’Acompliment Social i Ambiental (SEPR) mostra com contribuïm a millorar les vides de persones de baixos ingressos a través de les nostres organitzacions sòcies, inversors/es i fons provinents de donacions. Mesurem el nostre acompliment i el de les organitzacions que financem per veure com el nostre treball contribueix a un canvi positiu.

Llegeix l’informe (en anglès) >
 

Anant per sobre la mitjana i més enllà [entrevista]

Per descobrir alguns dels detalls més rellevants del SEPR i aconseguir entendre millor per què Oikocredit rendeix comptes sobre el seu acompliment social i ambiental, ens hem assegut a parlar una estona amb la Ging Ledesma, la Directora de Relacions amb Inversors i Acompliment Social d’Oikocredit.

Llegeix l’entrevista completa >
 

Fets i xifres d'Oikocredit

Les nostres dades per al segon trimestre de 2018 inclouen el capital pendent, el nombre total de socis i països en els quals invertim, així com una visió general dels nostres fons per tipus, regió i sector. Les xifres també inclouen llars amb accés a energia neta i reducció del CO2.

Llegeix més
 

Altres notícies

Resum de l'Assemblea General Anual de la cooperativa

El passat mes de juny vam participar a l'Assemblea General Anual d'Oikocredit Internacional a l'Índia, en representació de tots els nostres socis i sòcies. En pots trobar un resum aquí, així com a la carta de notificació dels rendiments que vam enviar el passat 23 de juliol.

Llegeix el resum de l'Assemblea de l'Índia >
 

Barcelona acull l'Escola d'Estiu Internacional de Banca Social

Oikocredit Catalunya vam participar a l'Escola d'Estiu Internacional de Banca Social del passat juliol amb un taller sobre les tendències i reptes de les microfinances a països del Sud.

Llegeix-ne més >
 
Segueix-nos a:

De conformitat amb el Reglament General Europeu de Protecció de Dades 2016/679 (RGPD), Oikocredit Catalunya garanteix l'adopció de les mesures necessàries per assegurar el tractament confidencial de les dades de caràcter personal. Així mateix t'informem de la inclusió de les teves dades en un fitxer amb la finalitat de mantenir la relació que et vincula i de la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, limitació del tractament, supressió, portabilitat o oposició al tractament en aquest mateix mail o a l'adreça: Bisbe Laguarda 4, Barcelona. > Veure Política de Privacitat fent clic a l'enllaç "Privacy statement" de més amunt.

Oikocredit Catalunya - Bisbe Laguarda 4. 08001 Barcelona - T: 93 441 63 06