¡Participa en Oikocredit! Selecciona la región en la que vives

Cerrar la ventana
Sevilla Catalunya Euskadi

¿Qué son las Asociaciones de Apoyo?

Las Asociaciones de Apoyo a Oikocredit son colectivos de personas voluntarias constituidas legalmente en forma de asociaciones sin ánimo de lucro. Los socios y socias de estas asociaciones llevan a cabo tareas de sensibilización y difusión de la misión de Oikocredit y son una parte muy importante de la organización. Las Asociaciones de Apoyo son socias directas de la cooperativa Oikocredit Internacional, y como tales, representan en ella a todos sus socios y socias de España. Actualmente existen 3 Asociaciones de Apoyo: País Vasco, Catalunya y Sevilla.

También existe un grupo de voluntariado activo en Madrid (puedes encontrar más información sobre este grupo y sus actividades en: www.madrid.oikocredit.es).

Buscar

Oikocredit celebra la seva 45ª Assemblea General Anual

Oikocredit celebra la seva 45ª Assemblea General Anual

asset+2.jpglunes, 14 de junio de 2021

El passat 15 de juny, Oikocredit va celebrar la seva 45ª Assemblea General Anual (AGM) a Amesfoort, Holanda, amb la participació dels seus membres a través d’un sistema de conferències per internet i votació electrònica.

Per segon any consecutiu, l’AGM es va celebrar en format híbrid amb només un petit número de participants reunits a l’oficina d’Oikocredit a Amersfoort, Holanda, degut a les circumstàncies extraordinàries que ha provocat la pandèmia. La Maya Mungra, membre del Consell de Supervisió, va presidir la reunió i prop de 90 representants van participar i votar en línia.

Decisions clau votades

Els membres van aprovar els comptes anuals del 2020 y van aprovar la gestió del Consell d’Administració i del Consell de Supervisió en relació a les respectives activitats realitzades el 2020.

Les propostes aprovades a l’Assemblea General van ser les següents:

  • La proposta del Consell d’Administració i del Consell de Supervisió de no pagar dividends pel 2020, donades les pèrdues del 2020 com a conseqüència de la pandèmia.
  • Les modificacions dels estatuts relatives a: i) Una pròrroga d’1 any de la clàusula transitòria aprovada el 2018; ii) L’introducció de normes estatutàries obligatòries en cas d’absència i incapacitat dels membres del Consell d’Administració i del Consell de Supervisió; iii) Ampliació del termini de convocatòria i aclariment de les normes de presentació d’alternatives per als punts de l’ordre del dia de l’Assemblea General.
  • Augmentar la participació de les sòcies cooperativistes en relació tant a la contractació del Director/a General com en el nomenament de les persones membres del Consell de Supervisió.
  • La convocatòria d’una Assemblea General Extraordinària a finals d’any per debatre el model de captació d'inversions a la cooperativa i l’estratègia 2022-2026, entre altres qüestions.

Nomenaments i eleccions

Gaston Aussems va ser nomenat membre del Consell de Supervisió. Les persones membres del Consell van agrair a les persones membres que en van sortir enguany, Ruth Waweru i Eltjo Kok, les seves valuoses contribucions a Oikocredit.

Es va escollir tres noves persones membres pel Consell de Membres: Aglaë Hagg, Peter Koona Tefo i Matthias Lehnert. Christiane Riffaud va ser escollida per un segon mandat. Cinc persones membres van finalitzar el seu segon mandat i van deixar el Consell de Membres: Ulrike Chini, Polisi Kivava Boudouin, Huub Lems, Emmanuel Muhozi i Hans van Nie. Havien format part del Consell de Membres des de la seva fundació l’any 2016 i la resta de membres van agrair-los la seva feina per establir i desenvolupar la feina feta al consell.

« Atrás