Invertir en energia neta

Invertir en energia neta

david-ten-kroode-square.jpg

David ten Kroode

martes, 09 de diciembre de 2014

El 2013, Oikocredit va modificar les seves directrius d'inversió per incorporar criteris mediambientals. A mitjans del 2014, Oikocredit va donar la benvinguda a l'expert en finançament d'energies renovables, David ten Kroode, que s'encarregarà de desenvolupar i gestionar la cartera d'energia renovable juntament amb les nostres oficines regionals. Amb una estratègia establerta i alguns acords duts a terme, parlem amb en David sobre com i on desenvoluparà la cartera i per què el sector d'energia renovable és una bona oportunitat per a Oikocredit.

Per què l'energia renovable és un sector important perquè Oikocredit es diversifiqui?

«Al voltant del 80% de la cartera d'Oikocredit està invertida en Institucions de Micro Finances (IMF). En diversificar la nostra cartera de desenvolupament amb inversions en energia renovable (ER), mitigarem el nostre risc i, al mateix temps, complirem amb els nostres compromisos socials, mediambientals i financers.

Quins són els objectius de creixement d'Oikocredit per a aquesta cartera?

«El nostre objectiu és haver invertit €50 milions en projectes per a finals del 2016. La raó és que el desemborsament de capital pot ser un veritable desafiament. En comparació amb el sector de les IMF, les inversions en ER prenen molt més temps per desemborsar-se perquè la construcció d'una instal·lació solar, eòlica o hidràulica pot trigar diversos anys a completar-se».

Com s'obtindran els negocis i què es buscarà?

«Per a nosaltres, la font més important d'oportunitats és la nostra pròpia xarxa d'oficines regionals i de país establertes a 35 països. El personal de les regions està més ben preparat per fer un seguiment de les activitats d'ER a nivell local i per explorar les oportunitats de finançament d'ER. Així mateix, tenim moltíssimes altres formes d'aconseguir negocis, entre elles, les conferències d'ER per iniciar relacions amb inversores amb idees afins».

S'enfocaran primer en alguna regió en particular?

«De moment, el focus d'atenció està posat a Amèrica Llatina. Això és degut principalment a una combinació de gran activitat al mercat d'ER (eòlica, solar i petites instal·lacions d'energia hidràulica) i al fet que Oikocredit té la capacitat a la regió per buscar i desenvolupar oportunitats de finançament d'ER. Així, a Amèrica Llatina tanquem el nostre primer negoci de ER en finançar una petita planta hidràulica al Perú. El nostre proper pas serà buscar projectes solars i de biomassa dins i fora de la xarxa en altres regions».

Es donarà prioritat a algun sector en particular com, per exemple, el d'energia solar? Si és així, per què?

«En general, ens limitarem a les tecnologies que ja han estat provades i testades. Per tant, el més probable és que la nostra cartera estigui formada principalment per projectes solars, eòlics, hidràulics i alguns de biomassa. Les tecnologies més noves com, per exemple, combustible a base d'algues o electricitat de corrents de marea, encara que prometedores, de moment, no integraran la nostra cartera. Personalment, el meu projecte d'ER preferit és el d'energia solar, o solar fotovoltaica (FV), per ser més exacte. L'energia solar no té alguns dels problemes mediambientals o d'impacte social que sí tenen altres tecnologies. Per exemple, les turbines eòliques són molt grans i poden pertorbar els patrons de migració dels ocells, i les plantes hidràuliques en un riu poden afectar el subministrament d'aigua als agricultors que viuen corrent avall. A més, l'energia solar és molt segura, exigeix molt poc manteniment i pot variar des de sistemes molt petits (per exemple una llanterna amb càrrega solar de $5) fins a grans instal·lacions solars d'un cost de desenes de milions de dòlars».

Oikocredit és una cooperativa. Estan d'acord les seves organitzacions sòcies en què Oikocredit es diversifiqui cap a l'energia renovable?

« L'objectiu principal de l'ER és lluitar contra el canvi climàtic, reduint les emissions nocives causades per l'electricitat generada a partir de combustibles fòssils. A això se li agreguen els beneficis socials de creació de llocs de treball, una millor infraestructura elèctrica per a les comunitats de baixos ingressos i un millor accés a l'electricitat. Aquests impactes socials i mediambientals converteixen l'ER en un sector que està molt alineat amb la nostra missió així com amb el nostre enfocament respecte a les persones, el planeta i els guanys: la triple línia de base».

Llegeix més sobre Oikocredit i les energies renovables >

« Atrás