Anant per sobre la mitjana i més enllà: L'Informe d'Acompliment Social i Ambiental d'Oikocredit [Entrevista]

Anant per sobre la mitjana i més enllà: L'Informe d'Acompliment Social i Ambiental d'Oikocredit [Entrevista]

Ging Ledesma, Oikocredit’s Investor Relations and Social Performance Directordimarts, 17 de juliol de 2018

A Oikocredit acabem de publicar el nostre darrer Informe d'Acompliment Social i Ambiental (SEPR per les seves sigles en anglès). L'informe mostra com la cooperativa mundial sobrepassa la mitjana del sector en percentatge de dones clientes beneficiades per l'activitat microfinancera. Per descobrir més sobre aquest i altres temes destacats a l'informe, i per entendre millor per què a Oikocredit rendim comptes del nostre acompliment social i ambiental, hem parlat amb la Ging Ledesma, la Directora de Relacions amb Inversors i Acompliment Social d'Oikocredit.

Per què el rendiment de comptes sobre l'acompliment social i ambiental de les nostres organitzacions sòcies és tan important per Oikocredit?

Oikocredit genera impacte social a través del treball de les organitzacions sòcies a les qui donem suport; les dades agregades del seu nivell d'acompliment reflecteixen l'impacte de les nostres inversions. L'impacte social, la cura del medi ambient, i uns retorns financers justos, no només són crucials per a Oikocredit, sinó també per als nostres socis i inversors/es, que creuen en la nostra missió: proveir serveis financers i suport a organitzacions per ajudar a millorar la qualitat de vida de comunitats de baixos ingressos d'una manera sostenible. Volem ser transparents i rendir comptes tot informant de com actuem i quins resultats obtenim amb l'objectiu d'assolir aquesta ambició.
De manera similar, també volem cultivar el mateix esperit de transparència i rendiment de comptes entre les nostres organitzacions sòcies tot demanant-los que informin sobre el seu acompliment en relació amb els seus objectius i públic prioritari. Revisar, controlar i analitzar l'acompliment social també ens permet identificar àrees en les que les nostres organitzacions sòcies necessiten suport i on podem afegir valor a través de l'acompanyament i el desenvolupament de capacitats.

Què revela l'informe sobre Oikocredit en aquests moments?

Mostra que tendim a anar per sobre de la resta i més enllà en assegurar que les nostres organitzacions sòcies estan treballant de la millor manera possible per servir als seus clients i clientes. Per exemple, no només mirem els seus resultats i activitats sinó també la consistència entre la seva missió social i la seva conducta, reflectida en les seves polítiques. Aquestes polítiques inclouen la defensa del benestar del client, la promoció de la igualtat de gènere, o la protecció i sensibilització mediambiental entre d'altres. També ens fixem en la satisfacció del personal i parem atenció al bon govern, en termes de com la missió i objectius socials són tractats per les seves Juntes i equips directius.
Els resultats de l'informe mostren que estem arribant als nostres públics objectius amb èxit. La nostra cartera de finances inclusives té bons resultats en termes de dones beneficiades, i la nostra cartera agrícola té uns bons resultats en nombre de petits productors beneficiats.

Hi ha algun canvi significatiu o nous assoliments en aquesta edició del SEPR?

Hem ajustat l'estructura de l'informe per reflectir-hi els tres sectors prioritaris que financem: finances inclusives, agricultura i energies renovables. Les versions anteriors de l'informe presentaven la nostra cartera de finançament del desenvolupament en només dos segments.

Quins són alguns dels principals temes que destacaries de l'informe?

Un dels elements clau és que a Oikocredit continuem anant per sobre de la mitjana del sector en allò que es refereix a dones beneficiades per les microfinances. Quasi un 90% de les persones beneficiades per les nostres organitzacions sòcies són dones, mentre que la mitjana del sector és d'un 70% (segons dades del 2016, recollides al darrer «Symbiotics MIV Survey»).
L'informe també revela un increment significatiu en el nombre de llars a les que arriben els nostres projectes d'energies renovables.
A més, les nostres pràctiques de seguiment i anàlisi mostren que els projectes més recents que hem aprovat tenen millor puntuació a nivell ambiental. Això vol dir que una proporció més gran de les nostres organitzacions sòcies: compleixen amb regulacions ambientals, asseguren certificacions rellevants per a la natura de les seves operacions (com per exemple les certificacions de producció ecològica i Comerç Just), implementen programes d'educació ambiental, i es dediquen també a sensibilitzar sobre la vulnerabilitat del medi ambient.

Com contribueix Oikocredit a enfortir l’acompliment social de les seves organitzacions sòcies?

Hem vist que algunes de les nostres organitzacions sòcies tenen uns objectius socials molt potents, però que tenen dificultats mesurant-ne els seus resultats. Aquesta és una àrea clau en la que necessiten ajuda, i és una qüestió important no només per a elles en tant que organitzacions socials, sinó també per a nosaltres. Volem que les nostres organitzacions sòcies puguin rendir comptes per assegurar que les nostres inversions s’estan utilitzant de manera que realment ajudin a crear un impacte positiu en les persones de baixos ingressos a les quals les nostres organitzacions sòcies ofereixen els seus serveis.
Així doncs, ajudem aquestes organitzacions a valorar i determinar quins indicadors poden utilitzar per fer seguiment del seu impacte social. A més, també desenvolupem un pla d’acció amb elles per tal que la mesura i el seguiment de l’impacte social s’incorpori en les seves operacions diàries.

Hi ha altres àrees en les que Oikocredit pugui oferir més suport a les seves organitzacions sòcies?

Les nostres avaluacions mostren que les organitzacions sòcies amb qui treballem necessiten suport en l’àrea de la digitalització i en entendre l’onada «Fintech», així com tot el que això pot representar per a elles i per a la seva clientela en termes d’oportunitats i reptes. Aquesta àrea s’ha estat desenvolupant de forma extremadament ràpida, amb inversions globals anuals en Fintech per valor de 31.000 milions de dòlars. Tot i això, algunes de les organitzacions sòcies d’Oikocredit encara no coneixen gaire aquesta àrea, i les que ja hi estan involucrades encara han de traduir les millores en eficiència cap a una disminució de costos per a les persones beneficiàries finals dels seus serveis.

També hi ha una necessitat de desenvolupament de productes, ja que són poques les organitzacions sòcies que tenen productes addicionals més enllà del crèdit, quan altres serveis com ara productes d’estalvi són també extremadament importants. Així que també pretenem ajudar les nostres organitzacions sòcies a que millorin en aquesta àrea.

A Oikocredit ja hem fet algunes passes en aquest sentit, tot treballant amb una Institució Microfinancera digital en temes com els principis de protecció dels clients, així com formant part d’una aliança de més de 50 inversors en Fintech i innovadors en finances digitals per desenvolupar unes noves directrius globals per a la inclusió financera digital responsable.

Llegeix l’Informe d’Acompliment Social i Ambiental.

« Enrere

Arxiu

« Previous Next »

febrer 2020

gener

setembre 2019

juliol

abril

març

febrer

gener

desembre 2018

novembre