Oikocredit ingressa a LaFede.cat

Oikocredit ingressa a LaFede.cat

PresentacióOK-1024x407.jpgdijous, 10 de de desembre de 2015 13:45

L'entitat de finances ètiques Oikocredit Catalunya ingressa a Lafede.cat, amb voluntat de fer de pont entre el món de l'economia social i solidària i el de la cooperació al desenvolupament. Un dels objectius és buscar nous mètodes de sostenibilitat per algunes ONG, molt castigades per la crisi, que no impliquin modificar el seu ADN. És l'organització sòcia catalana autònoma, però lligada a la cooperativa internacional Oikocredit, qui ingressa a Lafede.cat.

Una de les principals missions d'Oikocredit és sensibilitzar de les desigualtats nord-sud, i potenciar les microfinances com una eina per invertir a la cooperació al desenvolupament. Aquesta faceta també motiva l'enitat de finances ètiques a afegir-se a Lafede.cat.

Lafede.cat està formada per 114 organitzacions i neix el gener de 2013 com a resultat de la fusió de les antigues Federació Catalana d’ONG per al Desenvolupament-FCONGD, Federació Catalana d’ONG pels Drets Humans-FCONGDH i Federació Catalana d’ONG per la Pau-FCONGPAU (vegeu història de Lafede.cat).

Per la seva banda, és Oikocredit Catalunya qui s'afegeix a Lafede.cat. Oikocredit Catalunya és una organització sòcia d'Oikocredit Internacional, i serveix per vehicular les inversions de persones físiques a la cooperativa a nivell mundial.

« Enrere

Arxiu de notícies

« Previous Next »

d’abril 2022

de març

d’octubre 2021

de juny

de maig

d’abril

de desembre 2020

de novembre

de maig

de març

de gener

d’octubre 2019

de setembre

d’abril

de març

de febrer

d’octubre 2018