Participa a Oikocredit! Selecciona la regió on vius

Tancar la finestra
Sevilla Catalunya Euskadi

Què són les Associacions de Suport?

Les Associacions de Suport a Oikocredit són col·lectius de persones voluntàries constituïdes legalment en forma d'associacions sense ànim de lucre. Els socis i sòcies d'aquestes associacions duen a terme tasques de sensibilització i difusió de la missió d'Oikocredit i són una part molt important de l'organització. Les Associacions de Suport són sòcies directes de la cooperativa Oikocredit Internacional, i com a tals, representen en ella a tots els seus socis i sòcies de l'estat espanyol. Actualment existeixen 3 Associacions de Suport: Euskadi, Catalunya i Sevilla.

També existeix un grup de voluntariat actiu a Madrid (pots trobar més informació sobre aquest grup i les seves activitats a: www.madrid.oikocredit.es.)

Cerca

Oikocredit informa un any d'èxit i recuperació

Oikocredit informa un any d'èxit i recuperació

Financial results 2021dijous, 21 de d’abril de 2022

Amersfoort, Països Baixos – Oikocredit, inversor d'impacte social i cooperativa mundial, ha publicat avui els seus resultats anuals corresponents al 2021. La cooperativa ha enfortit i equilibrat novament la seva cartera de finançament del desenvolupament després de la pertorbació causada per la pandèmia de Covid-19 i ha reprès el seu creixement.

Resultats destacats

• Resultat net consolidat: 15,3 milions d'euros de benefici (2020: 22,2 milions d'euros de pèrdua)
• Actius nets consolidats: 1258,1 milions d'euros (2020: 1241,7 milions d'euros)
• Capital total dels membres: 1129,0 milions d'euros (2020: 1104,1 milions d'euros)
• Liquiditat neta com a % dels actius totals: 21,5 % (2020: 33,1 %)
• Valor de l'actiu net per acció (NAV): 213,58 euros (2020: 210,50 euros)
• Cartera de finançament del desenvolupament: 995,9 milions d'euros (2020: 845,1 milions d'euros)
• 517 organitzacions sòcies en 55 països (2020: 563 organitzacions sòcies en 63 països)
• Cinc organitzacions sòcies fan ús de carència al tancament de l'exercici (69 organitzacions sòcies el 2020)
• 50 organitzacions sòcies actuals i potencials que es beneficien d'una despesa en desenvolupament de capacitats per 0,4 milions d'euros (2020: 0,7 milions d'euros)
• 58 900 inversors individuals i institucionals (2020: 58 400)
• Rendiment del dividend proposat: 0,5 % (2020: 0 %)

Reconstrucció, reequilibri i preparació per al futur

El 2021, malgrat la persistència de la pandèmia per segon any, Oikocredit va mantenir l'estabilitat del capital dels seus membres i va reconstruir la seva cartera de finançament enfocat al desenvolupament, ja que les organitzacions sòcies dels seus països d'enfocament van tornar en general a la senda del creixement econòmic. La cooperativa va complir amb els seus objectius en termes de resultats financers, gestió de riscos, impacte social i preparació per al futur.

El resultat positiu de 15,3 milions d'euros, que supera la pèrdua neta de 22,2 milions d'euros que es va produir en el 2020 a causa de la pandèmia, va estar d'acord amb les expectatives i es va deure en gran manera a la lleialtat dels membres i els inversors/es, al compromís del personal i a la resiliència de les organitzacions sòcies. Els actius totals consolidats van augmentar a 1258,1 milions d'euros (2020: 1241,7 milions d'euros).

Oikocredit va travessar canvis a nivell del consell de supervisió i del consell d'administració, creant una base sòlida per a més canvis estratègics i organitzacionals que la cooperativa va acordar realitzar. El recent augment de la pobresa en el món demostra la importància que continua tenint la inversió d'impacte per a donar suport a productes i serveis que ajuden les persones de baixos ingressos a aconseguir una vida digna.

Finançament del desenvolupament

La cartera de préstecs i inversions de capital d’Oikocredit va créixer un 17,8 % des de 845,1 milions d'euros a 995,9 milions d'euros, ja que van augmentar els préstecs a les actuals i noves organitzacions sòcies. La inclusió financera, l'àrea d'enfocament més gran de la cooperativa, va augmentar un 18,7 % fins a 761,4 milions d'euros (2020: 641,3 milions d'euros). En agricultura, la cartera va créixer un 22,8 % fins a 182,6 milions d'euros (2020: 148,7 milions d'euros), mentre que en energia renovable va haver-hi una lleugera disminució del 4,3 % fins a els 43,7 milions d'euros (2020: 45,7 milions d'euros).

El creixement de la cartera va ser més ràpid a Àfrica, amb un 38,0 %, de conformitat amb l'ambició d'augmentar l'exposició allí. La cartera va augmentar un 33,3 % a Àsia i un 7,5 % a Amèrica Llatina i el Carib. Els préstecs totals van créixer un 21,7 % durant l'any, mentre que les inversions en organitzacions sòcies de capital van disminuir un 0,3 %.

La qualitat de la cartera es va mantenir estable. La cartera en risc (el percentatge de la cartera de crèdit amb pagaments vençuts de més de 90 dies) va tancar l'any en 5,5 % (2020: 5,8 %). Només dues organitzacions sòcies (136 organitzacions sòcies el 2020) van sol·licitar carències de pagament durant l'any, una mesura temporal introduïda l’any 2020 mentre la pandèmia s'afermava. Al tancament de l'exercici, cinc organitzacions sòcies continuaven fent ús de carències de pagament (69 organitzacions sòcies el 2020), i el 90 % del nostre capital pendent es reemborsava a temps.

Acompliment social i desenvolupament de capacitats

Oikocredit va fer un important pas endavant en la gestió de l'acompliment social amb la seva primera enquesta digital d'autopercepció de persones clients. L'enquesta va permetre a la cooperativa tenir informació de més de 2500 clients i clientes d’organitzacions sòcies actuals i antigues a Kenya, el Perú, Filipines i Uganda sobre els canvis que afecten els seus ingressos, estalvis, desenvolupament empresarial i benestar familiar.

Oikocredit ajuda les seves organitzacions sòcies a crear resiliència i a donar suport a un canvi positiu en la vida de les persones de baixos ingressos, proporcionant-los capacitació, assessorament i altres formes d'assistència. El 2021, la cooperativa va gastar 0,4 milions d'euros (2020: 0,7 milions d'euros) en suport de desenvolupament de capacitats per a 50 organitzacions sòcies actuals i potencials. Alguns exemples són: brindar capacitació en gestió de riscos de preus per a cooperatives de cafè d'Amèrica Llatina; capacitació de cooperatives de petits agricultors de Cambodja en enfortiment de capacitats organitzacionals i en comptabilitat financera; i suport a un projecte a Ghana per a fomentar el creixement de les empreses dirigides per dones. Aquestes iniciatives són possibles gràcies al generós finançament dels donants, i sovint es duen a terme amb la col·laboració d'altres organitzacions.

El programa Innovació en resposta a la Covid-19, posat en marxa el 2020 amb fons de solidaritat no utilitzats per al coronavirus, va continuar ajudant les organitzacions sòcies i antigues organitzacions sòcies a desenvolupar solucions adaptatives i adequades als clients i clientes per als problemes generats per la pandèmia.

Entrada de capital

Amb l'economia mundial en recuperació, almenys parcial, l'entrada anual de capital dels membres i inversors/es de la cooperativa a través de les associacions de suport i de la Oikocredit International Share Foundation (OISF) va tornar a créixer. El capital dels membres va augmentar un 2,3 % fins als 1129,0 milions d'euros (2020: 1104,1 milions d'euros). Els membres i inversors/es van continuar rebent actualitzacions trimestrals sobre l'acompliment financer d’Oikocredit (sense auditar) i sobre els efectes de la pandèmia.

Després de dos anys en què no s'han abonat dividends, el consell d'administració d’Oikocredit, amb el suport del consell de supervisió, proposaran que es declari un dividend del 0,5 % corresponent al 2021 als membres de la cooperativa, en l'assemblea general anual que es realitzarà el juny del 2022, amb la condició que no es produeixin incidents importants que afectin negativament la situació financera d’Oikocredit abans de l'assemblea.

De cara al futur

Juntament amb els retorns financers i socials aconseguits el 2021, Oikocredit s'ha preparat per a dos canvis estratègics clau. El primer és la nova estratègia organitzativa per al període 2022-26, desenvolupada amb els membres de la cooperativa i altres grups d’interès. Això inclourà la creació d'un moviment global d'inversors/es i un enfocament holístic de la inversió per ajudar les comunitats de baixos ingressos a desenvolupar la seva resiliència. Un petit número d'aquests projectes centrats en la comunitat s'estan posant a prova, i al llarg de l'any es durà a terme un desplegament més ampli. El segon canvi estratègic, per al qual Oikocredit també va realitzar moltes consultes, serà el pas a un nou model d'ampliació de capital, que es proposarà als membres de la cooperativa en la pròxima assemblea general.

La Mirjam 't Lam, que va succeir a en Thos Gieskes com a directora general el 2021, ha dit: «Aquest ha estat un any important per Oikocredit i per a totes les persones que treballen amb i per a la nostra cooperativa. Continuarem responent amb agilitat a les noves oportunitats i desafiaments i oferint impacte a les persones a les quals servim.

Amb la nostra nova atenció estratègica a construir i estimular la resiliència de les comunitats, tenim l'objectiu de mantenir-nos a l'avantguarda de la innovació en el finançament del desenvolupament. Per tant, ens esforçarem per construir un major sentit de comunitat entre els nostres membres i inversors/es i enfortir a Oikocredit com a moviment, mentre continuem preparant la nostra organització per al futur».

Per a més informació en l'informe anual d’Oikocredit 2021 visita www.oikocredit.coop/annual-report.

Sobre Oikocredit

Inversor d'impacte social i cooperativa mundial, Oikocredit té més de 46 anys d'experiència en el finançament d'organitzacions actives en inclusió financera, agricultura i energies renovables. L'objectiu dels préstecs, les inversions de capital i el desenvolupament de capacitats d’Oikocredit és permetre que les persones de baixos ingressos a Àfrica, Àsia, Amèrica Llatina i el Carib puguin millorar el seu estàndard de vida en forma sostenible. Per a més informació: www.oikocredit.coop.

Nota per als editors/es:
Si desitges més informació, si us plau comunica’t amb communication@oikocredit.org o amb el +31 33 422 4040.

« Enrere