Acompanyament i capacitació

Tot i que la principal activitat d'Oikocredit són les finances, també proposem diversos programes de desenvolupament de capacitats a les organitzacions a les quals donem suport perquè puguin gestionar els seus projectes d'una forma més eficaç.

Sovint les organitzacions a les quals donem suport s'enfronten a molt més que simples reptes financers. Unes competències insuficients, mancances en el seu coneixement, o la falta de certificacions poden posar en perill els seus objectius socials o financers.

Els nostres experts locals ofereixen serveis especialitzats que van des de la millora dels sistemes de gestió de la informació fins al desenvolupament de nous productes, o fins i tot poden donar formacions sobre qüestions socials o comercials. Cada oficina regional d'Oikocredit té un Responsable d'Acompliment Social que identifica i fa seguiment dels projectes de desenvolupament de capacitats dins de la seva regió.

Aquest acompanyament permet que les organitzacions a les que donem suport aconsegueixin el retorn social que els nostres inversors i inversores esperen, alhora que aconsegueixen limitar i gestionar millor els riscos als quals s'enfronten.

Les prioritats en matèria de desenvolupament de capacitats (formació i suport tècnic)

En els últims anys hem organitzat, cofinançat o dut a terme múltiples conferències, tallers i cursos sobre la Gestió de l'Acompliment Social. En ells han participat un gran nombre d'institucions microfinanceres de tot el món.

A Oikocredit també ens preocupem de donar un millor suport al sector agrícola, per la qual cosa dediquem una part dels nostres recursos al desenvolupament de capacitats en la creació de valor afegit per part de les comunitats rurals i agrícoles.

Amb l'objectiu de respondre millor a les necessitats de les organitzacions que financem, hem definit cinc prioritats:

  • desenvolupament de productes amb major valor afegit
  • estudis de mercat i posicionament estratègic
  • gestió del risc i de la governança
  • gestió de l'Acompliment Social
  • cadenes de valorització dels productes agrícoles

Més informació sobre el desenvolupament de capacitats (en anglès)