Actualitzacions

Característiques d'Oikocredit

Per Preguntes Més Freqüents sobre les característiques de la inversió, consulta aquest apartat.

Sobre Oikocredit

 • Qui és Oikocredit?

  Oikocredit Ecumenical Development Cooperative Society U.A. és un dels majors inversors socials del món. L'objectiu d'Oikocredit és fer possible l'accés als serveis financers per a totes les persones. Som una cooperativa no bancària, democràtica i participativa, i funcionem sota els criteris de les finances ètiques.

  Oikocredit ha aconseguit, durant més de 40 anys, obtenir rendiments financers per a les més de 50.000 persones i organitzacions que hi inverteixen, i aconseguint simultàniament un gran retorn social: a hores d'ara beneficiem a més de 30 milions de persones en països en vies de desenvolupament a través de les organitzacions a les quals donem suport.

  Més preguntes
 • Què fa Oikocredit?

  Des d'Oikocredit atorguem préstecs a més de 600 organitzacions locals amb objectius socials en més de 30 països en vies de desenvolupament a tot el món. A través d'aquestes organitzacions sòcies, oferim accés a recursos financers apropiats a diferents individus i grups emprenedors en països del Sud Global, que normalment no tindrien accés a préstecs. A més de finançament, en molts casos també oferim assessorament i capacitació tècnica per a enfortir i apoderar els projectes que financem i maximitzar el seu impacte social.

  Les organitzacions sòcies d'Oikocredit són institucions de microfinances, petites i mitjanes empreses, i especialment cooperatives, que treballen en els sectors del microcrèdit, les energies renovables, i l'agricultura sostenible i el comerç just.

  Més preguntes

Com funcionen els Microcrèdits?

 • Per què hauria d'invertir a Oikocredit si obtinc un major rendiment d'un altre fons que inverteix en microfinances?

  Oikocredit és un dels majors inversors socials en el sector de les microfinances a tot el món. A diferència d'altres organitzacions, Oikocredit té contractades persones locals en més de 30 països en desenvolupament. Coneixen el mercat i guien als més de 600 projectes als quals donem suport, per a generar encara més impacte social. Per descomptat, aquest model és una mica més costós que treballar des d'una sola oficina central, per exemple, als Països Baixos. Prenem aquesta decisió conscientment, perquè la presència local amb la gent local genera un impacte social encara més gran.

  Més preguntes
 • Quins interessos paguen les persones emprenedores pels seus préstecs?

  Les institucions de microfinances amb les quals col·labora Oikocredit se seleccionen per l'impacte social que persegueixen. Una de les parts que estem analitzant de manera crítica és l'interès que es demana a les persones empresàries beneficiàries dels microcrèdits. També monitorem això sistemàticament. Les nostres organitzacions sòcies generalment apliquen taxes d'interès més baixes que la mitjana del mercat, la qual cosa significa que la nostra presència té un efecte depriment en els percentatges en tot el país. No obstant això, en moltes economies emergents, les taxes d'interès són molt més altes que als països occidentals. L'interès que les persones empresàries paguen pel seu microcrèdit és, per tant, en una mitjana de 20-40%. La quantitat d'interès que una persona empresària paga en un país en vies de desenvolupament depèn de diversos factors:

  • El termini del préstec. Això és sovint curt. Els costos d'administració estan inclosos en la taxa d'interès i, per tant, han de reemborsar-se en tan poc temps (per exemple, 6 mesos). Donar un préstec de € 10.000 costa molt menys que donar 100 préstecs de € 100 cadascun.
  • La taxa d'inflació al país en qüestió (sovint sol ser superior al 10%)
  • El risc de crèdit al país en qüestió. Això depèn, per exemple, de l'estabilitat econòmica.
  • El nivell de suport que rep la persona emprenedora. No només reben diners, sinó també formació. Aquests costos també estan parcialment incorporats en la taxa d'interès.
  Més preguntes
 • Puc invertir en un projecte específic o en un país específic?

  No. La selecció d'uns projectes sobre uns altres o la selecció de determinats països, implicaria que aquells que són més coneguts podrien arribar a estar sobrefinançats, mentre que uns altres menys coneguts, però amb un valor important en el desenvolupament social dels seus països no arribarien a ser viables. És per això que no és possible invertir en un projecte específic o en un país específic.

  Més preguntes
 • Funciona realment el microcrèdit?

  El microcrèdit és una simple eina, i com a tal, es pot utilitzar bé o malament. A Oikocredit ens esforcem a maximitzar l'impacte social positiu del microcrèdit.

  Una millora en el negoci per a aconseguir més ingressos fa millorar les condicions de vida de les persones emprenedores. A vegades pot ser també per a una petita millora en la seva llar o per a la possibilitat que els nens i nenes vagin a escola. Encara que en general a Oikocredit ens centrem en els microcrèdits per a emprenedoria o activitats d'auto-ocupació.

  Una pregunta que ocupa un lloc destacat a l'agenda d'Oikocredit és: "Funciona realment un microcrèdit? Sota quines circumstàncies i amb quina orientació pot el microcrèdit realment marcar la diferència? El fet d'analitzar això, permetrà en el futur a Oikocredit tenir encara més impacte.

  En general, es pot dir que proporcionar microcrèdits estimula l'economia d'un país; A mesura que més persones els utilitzen, té més impacte en l'economia. Allò "micro" promou al seu torn allò "macro". Per tant, quanta més gent inverteix en el nivell micro, major impacte té en el nivell macro.

  La pregunta és quin tipus de microcrèdit funciona. Diferents tipus de crèdits poden fer una contribució important per a millorar les condicions de vida. És per això que a Oikocredit duem a terme diverses iniciatives a nivell sectorial per a posar en última instància els interessos de les persones emprenedores al centre de tota l'activitat. A través de diversos tipus d'indicadors d'acompliment social o en el mesurament de l'IPP (Índex de Probabilitat de Pobresa) avaluem què funciona i què no, i ho compartim amb altres actors en el sector per a millorar l'impacte social global.

  Coneix més sobre les nostres eines d'avaluació de l'impacte.

  Més preguntes
 • Què passa si un/a empresari/a no pot retornar el seu préstec?

  Els microcrèdits sovint es presten a grups de persones prestatàries. Les persona empresàries es garanteixen unes a altres. Quan una persona dins del grup de préstecs té dificultats per a pagar el préstec, els membres del grup intervenen. Els membres del grup es donen suport entre si i poden comptar amb el suport dels altres.

  Si una organització sòcia no pot reemborsar el préstec a Oikocredit, per exemple en el cas de desastres naturals, es renegociaran les condicions, s'oferirà un període de carència si és necessari, o es creará un nou préstec. Només en casos molt extrems o en els quals hi hagi hagut una mala praxi deliberada per part de les persones gestores es recorre als avals o garanties. Ja que al cap i a la fi el que ens interessa a Oikocredit és que els projectes tinguin èxit i desenvolupin tot el seu potencial d'impacte social.

  Més preguntes
 • Com obté un/a empresari/a el seu préstec?

  Un empresari/ària obté els seus diners a través de les nostres organitzacions sòcies locals: institucions de microfinances de múltiples tipus. Aquestes són organitzacions locals que presten els diners a l'empresari/ària en qüestió, que sovint viu en àrees agrícoles remotes.

  A més, l'empresari/ària sol rebre orientació de part d'aquestes organitzacions sòcies. Generalment es tracta de capacitació en el camp de la comptabilitat, mercadeig o tecnologia (en cas del sector agrícola).

  Més preguntes