Petició d'accés MyOikocredit

Pots trobar aquest número en totes les cartes que hagis rebut de la Stichting Oikocredit International Share Foundation (OISF)
Calendar 
El compte bancari que ens vas indicar en el formulari de subscripció. Si no estàs segur / a, si us plau, posa't en contacte amb l’OISF a través d'invertir@oikocredit.org.
Aquest és el teu nombre d’inversió sense "I-"
I-