Participa a Oikocredit! Selecciona la regió on vius

Tancar la finestra
Sevilla Catalunya Euskadi

Què són les Associacions de Suport?

Les Associacions de Suport a Oikocredit són col·lectius de persones voluntàries constituïdes legalment en forma d'associacions sense ànim de lucre. Els socis i sòcies d'aquestes associacions duen a terme tasques de sensibilització i difusió de la missió d'Oikocredit i són una part molt important de l'organització. Les Associacions de Suport són sòcies directes de la cooperativa Oikocredit Internacional, i com a tals, representen en ella a tots els seus socis i sòcies de l'estat espanyol. Actualment existeixen 3 Associacions de Suport: Euskadi, Catalunya i Sevilla.

També existeix un grup de voluntariat actiu a Madrid (pots trobar més informació sobre aquest grup i les seves activitats a: www.madrid.oikocredit.es.)

Cerca

Nou model de captació de capital previst per al 2023

Oikocredit preveu trobar una manera més senzilla i directa perquè les persones i les organitzacions inverteixin en la cooperativa, i per augmentar l'impacte social.

El nou model de captació de capital d'Oikocredit oferiria als inversors un canal únic per invertir directament en la cooperativa internacional. Actualment els inversors/es de l’Estat espanyol inverteixen indirectament en OIKOCREDIT, Ecumenical Development Cooperative Society U.A. (Oikocredit) mitjançant la Stichting Oikocredit International Share Foundation (OISF).

OISF es sòcia d'Oikocredit. És titular d'accions d'Oikocredit i emet certificats de dipòsit per a aquestes accions destinats als inversors/es. Amb el nou model, amb subjecció al resultat dels processos reguladors, els inversors/es podrien invertir directament en Oikocredit comprant participacions emeses per la cooperativa.

Les participacions són instruments de patrimoni sense dret de vot i són significativament semblants en termes financers a les accions i als certificats de dipòsit emesos per a les accions. Els inversors/es seguirien tractant amb el mateix equip a Oikocredit per a l'administració de les participacions.

S'espera que el nou model unifiqui la feina d'Oikocredit i augmenti el seu impacte

Les participacions estan destinades a substituir en un futur les accions emeses per la cooperativa, els certificats de dipòsit oferts per OISF i la resta de productes d'inversió oferts per les associacions de suport a Oikocredit. Això permetrà a Oikocredit simplificar i estandarditzar la seva oferta d'inversió als països on opera.

Permetrà a la cooperativa invertir més recursos en col·laboracions i projectes que beneficiïn comunitats de renda baixa, a més de promoure el desenvolupament sostenible juntament amb la seva xarxa d'inversors/es, socis i col·laboradors.

Els canvis es produiran al 2023, condicionats pels processos reguladors

Oikocredit preveu introduir aquest nou model un cop rebudes les respostes necessàries de les entitats reguladores. Espera rebre aquestes respostes a principis de l'any 2023 i posteriorment introduirà els canvis mitjançant un procediment de dues fases.

A la primera fase, que es preveu que començarà l'1 de març de 2023, Oikocredit convertirà les accions de membre en possessió de l'OISF a participacions. El producte subjacent de tots els certificats de dipòsit posseïts actualment pels inversors passarà a ser una participació enlloc d'una acció. Els certificats de dipòsit emesos amb posterioritat a aquesta data tindran com a producte subjacent una participació.

A la segona fase, que es preveu que entrarà en vigor l'1 d'abril de 2023, els inversors/es de l’Estat espanyol podran comprar participacions directament a Oikocredit i tots els certificats de dipòsit es canviaran per participacions.

Els inversors/es no hauran de fer res per convertir el producte subjacent o per canviar els seus certificats de dipòsit. Si no estan d'acord amb els canvis, podran sol·licitar una recuperació tal com ho poden fer actualment.

Pots trobar més informació sobre les participacions al suplement del fullet d'OISF (disponible al requadre amb el mateix nom en aquesta pàgina) i més endavant, a la taula i a l'apartat de "Preguntes freqüents".

En aquesta mateixa pàgina web (requadre "New capital-raising model documents"), estan disponibles els principals documents descrivint aquest canvi, incloent-hi les modificacions dels termes i condicions aplicables als certificats de dipòsit d'OISF.

La feina que duem a terme amb les nostres organitzacions sòcies continua. Inverteix avui per finançar aquesta feina.

Comparació de les característiques principals dels certificats de dipòsit actuals i les participacions

Certificats de dipòsit (producte actual) Participacions (nou producte)
Emissor

Stichting Oikocredit International Share Foundation (OISF), amb seu a Amersfoort, Països Baixos

Oikocredit Ecumenical Development Cooperative Society U.A. (Oikocredit), amb seu a Amersfoort, Països Baixos
Tipus d'inversió Certificat de dipòsit sense dret de vot emès per OISF per a una acció emesa per Oikocredit Instrument de patrimoni sense dret de vot emès per Oikocredit anomenat participació
Inversió mínima d'obertura
Un certificat de dipòsit a valor nominal Una participació a valor nominal
Preu d'emissió El preu d'emissió d'un certificat de dipòsit es el valor nominal (200 €). L'emissió per un valor liquidatiu inferior a 200 € requereix l'esmena dels estatuts socials d'Oikocredit amb l'aprovació de l'Assemblea General de socis. El preu d'emissió d'una participació es el valor nominal (200 €) o el valor liquidatiu (VL o NAV, per les seves sigles en anglès), el que sigui més baix. Això permet a Oikocredit emetre participacions si el valor de les participacions cau sense haver d'esmenar els estatuts socials. Als termes i condicions de les participacions s’hi explicita com es calcularà el valor liquidatiu per participació en monedes estrangeres en cas que aquest caigués per sota del valor nominal.
Preu de recuperació El valor nominal (200 €) o el valor liquidatiu, el que sigui més baix. Això vol dir que el preu de recuperació no podrà ser superior a 200 €, però podrà ser inferior. El mateix que per als certificats de dipòsit. Als termes i condicions de les participacions s’hi explicita com es calcularà el valor liquidatiu per participació en monedes estrangeres en cas que aquest caigués per sota del valor nominal.
Dividend El que decideixen els socis d'Oikocredit a l'Assemblea General Anual. Entre els nivells de dividend anteriors figura un 2 %, un 1 % i un 0,5 %. També hi ha hagut anys en què no s'ha pagat cap dividend. El mateix que per als certificats de dipòsit.
Costs d'administració de la inversió En principi permesos, però no s'estan aplicant. En principi permesos, però no s'estan aplicant.
Riscs

Una inversió en certificats de dipòsit comporta els riscs financers típics d'una inversió en el patrimoni d'una societat. Aquests riscs i d'altres consten descrits al fullet d'OISF.

Una inversió està fonamentalment associada a riscs considerables i pot conduir a una pèrdua absoluta del capital invertit.

Oikocredit pretén protegir el capital dels inversors/es amb decisions empresarials prudents i una provisió diligent per a pèrdues previstes, tot i que hi ha un risc residual que mai no es pot descartar. Des que Oikocredit va començar l'any 1975, cap inversor/a ha perdut capital. No obstant això, el rendiment del passat no garanteix els resultats del futur.

El perfil de risc és el mateix que el dels certificats de dipòsit. Els riscs d'invertir en participacions es descriuran a un nou fullet que es publicarà després de l'aprovació de l'entitat reguladora corresponent.
Recuperació

Pots enviar una sol·licitud de recuperació omplint un formulari de recuperació en qualsevol moment per sol·licitar la devolució dels teus diners. Les sol·licituds de recuperació es tramiten mensualment.  

Les recuperacions d'inversions sempre són a discreció d'Oikocredit.

Com en el cas dels certificats de dipòsit, pots enviar una sol·licitud de recuperació. Les recuperacions es tramiten mensualment i sempre són a discreció d'Oikocredit. A més, Oikocredit també pot decidir fer una devolució en cas que un inversor/a deixi de complir els requisits o sigui titular de menys d'una participació.
Responsabilitat La responsabilitat dels inversors/es està limitada a l'import que hagin invertit. Això vol dir que la inversió està subjecta a la pèrdua total, però no es pot responsabilitzar els inversors/es dels deutes de la cooperativa més enllà de l'import que hi hagin invertit. El mateix que per als certificats de dipòsit.

Preguntes freqüents sobre el nou model de captació de capital

 • Per què Oikocredit passarà a un nou model de captació de capital?

  Oikocredit vol oferir als inversors/es una inversió més senzilla i directa. Amb les participacions, qualsevol persona o organització que compleixi els requisits podrà invertir directament en Oikocredit. Això unificarà la feina d'Oikocredit estandarditzant el seu model de captació de capital als diferents països, i s'espera que alliberi més recursos per invertir en crèdits, participacions de capital, desenvolupament de capacitats i projectes centrats en la comunitat que beneficiïn els col·laboradors d'Oikocredit i clients de renda baixa atesos. També permetrà a Oikocredit i a les associacions que li donen suport centrar-se més en activitats que promoguin el desenvolupament sostenible, juntament amb la xarxa d'inversors/es, socis i col·laboradors de la cooperativa.

  Més preguntes
 • Quines són les diferències entre el nou producte i els antics?

  En el futur, Oikocredit vol que els inversors/es inverteixin directament en la cooperativa enlloc d'invertir-hi mitjançant Stichting Oikocredit International Share Foundation (OISF). Amb el nou model, els inversors/es podran invertir en un instrument de patrimoni de cooperativa sense dret de vot anomenat participació. Les participacions són significativament semblants en termes financers als certificats de dipòsit.

  Més preguntes
 • Quina és la principal diferència entre els certificats de dipòsit i les participacions?

  Les diferències entre les participacions i els certificats de dipòsit són mínimes.

  L'administració de la seva inversió seguirà sent gratuïta. A més, no es produiran canvis en relació amb la seva oportunitat d'invertir o recuperar, les provisions de dividends, el perfil de risc de la inversió o qui pots contactar si tens preguntes sobre la teva inversió.

  La principal diferència entre les participacions i els certificats de dipòsit en termes financers és que Oikocredit pot emetre, i no només reemborsar, participacions per un valor inferior al valor nominal (€ 200). Això només passarà si el valor liquidatiu de les participacions cau per sota de 200 EUR. Amb els certificats de dipòsit, no es podia emetre per sota de € 200 sense canviar els estatuts socials d'Oikocredit. Troba més informació sobre aquest canvi a les preguntes "A quin preu podré comprar o vendre participacions amb el nou model" i "Quin és el valor liquidatiu de cada participació i com es determina?".

  Més preguntes
 • Quan entrarà en vigor el nou model de captació de capital?

  Amb subjecció a la recepció de les respostes necessàries de les entitats reguladores, previstes per a principis de 2023, tenim planificat implementar el nou model de captació de capital en dues fases (consulta la pregunta "Què canviarà per a mi?"). Es preveu que els canvis entrin en vigor l'1 de març de 2023 i l'1 d'abril de 2023. El calendari definitiu es confirmarà a través d'actualitzacions que es publicaran en aquest web. Els inversors/es també rebran informació actualitzada sobre el seu progrés per carta.

  Més preguntes
 • Què canviarà per a mi?

  Avui → 1 de març de 2023:

  • Res no canviarà per a qualssevol inversions realitzades durant aquest període de temps. Pots seguir comprant certificats de dipòsit a Stichting Oikocredit International Share Foundation (OISF), tal com es descriu aquí. Aquests certificats de dipòsit els emet OISF per a les accions que posseeix a Oikocredit.

  1 de març de 2023: Les participacions substitueixen les accions de membre com a producte subjacent dels certificats de dipòsit.

  • Amb subjecció al resultat dels processos reguladors, a partir de l'1 de març de 2023, Oikocredit convertirà les accions de membre en possessió de l'OISF a participacions. De resultes d'això, el producte subjacent de tots els certificats de dipòsit posseïts pels inversors/es passarà a ser una participació enlloc d'una acció.
  • Pots continuar invertint en certificats de dipòsit de l'OISF fins a finals de març.
  • Com sempre, hi ha una demora entre la sol·licitud d'emissió de l'inversor/a i l'emissió de certificats de dipòsit per part d'OISF. Les sol·licituds realitzades al febrer es tramitaran i, si s'autoritzen, les emissions es duran a terme al març amb el canvi de producte subjacent aplicable.
  • Abans que es produeixi el canvi, és recomanable que et familiaritzis amb els termes i condicions actualitzats d'OISF, i l'esmena dels seus estatuts socials (veure requadre "New capital-raising model documents" en aquesta mateixa pàgina). 

  1 d'abril de 2023: Les participacions substitueixen els certificats de dipòsit com a producte d'inversió.

  • A partir de l'1 d'abril de 2023, qualsevol persona física o organització de l'Estat espanyol que compleixi els requisits podrà comprar participacions directament a Oikocredit, i l'OSIF deixarà d'emetre certificats de dipòsit.
  • Amb efecte a partir d'aquest mateix dia, tots els certificats de dipòsit en possessió de les persones inversores es canviaran automàticament per participacions i els inversors i inversores passaran a ser inversors/es directes d'Oikocredit a través de participacions.
  • Com sempre, hi ha una demora entre la sol·licitud d'emissió de l'inversor/a i l'emissió de participacions per part d'Oikocredit. Les sol·licituds de certificats de dipòsit realitzades al març es tramitaran i, si s'autoritzen, les emissions es duran a terme a l'abril com a participacions. 
  • Abans que això passi, és recomanable que et familiaritzis amb la informació disponible en aquesta mateixa pàgina web sobre inversions en participacions, incloent-hi el fullet sobre les participacions i els termes de participació (veure requadre "New capital-raising model documents" en aquesta mateixa pàgina).

  Si ja ets un inversor/a i no estàs d'acord amb el canvi de certificats de dipòsit per participacions, podràs sol·licitar una recuperació dels teus certificats de dipòsit seguint el procés habitual. Si us plau, tingues en compte que les recuperacions d'inversions sempre són a discreció d'Oikocredit.

  Més preguntes
 • A quin preu podré comprar o vendre participacions amb el nou model?

  Preu d'emissió

  Cada participació s'emetrà segons el valor liquidatiu (VL, o NAV per les seves sigles en anglès) per participació, o el valor nominal aplicable (€ 200), el que sigui més baix. Això vol dir que si el NAV per participació equival o és superior a 200 EUR, el preu d'emissió serà € 200. Si el NAV per participació és inferior a 200 EUR, el preu d'emissió serà el NAV més baix per participació. Per obtenir més informació sobre el NAV i com es calcula, consulta la pregunta "Quin és el valor liquidatiu per participació i com es determina?".

  Això suposa un canvi en relació amb la situació actual, en què els certificats de dipòsit només es poden emetre pel valor nominal. Actualment els estatuts socials d'Oikocredit no especifiquen què passaria si el NAV caigués por sota del valor nominal. En aquesta situació, el consell d’administració d'Oikocredit hauria de suspendre completament la seva emissió (i reemborsament) i esmenar els estatuts socials amb l'aprovació de l'assemblea general per permetre l'emissió sota el valor nominal. Per als inversors/es d'OISF, aquesta situació podria implicar un període més llarg durant el qual no podrien recuperar la seva inversió.

  Amb el nou model de captació de capital, l'emissió podria seguir per sota del valor nominal per resolució del consell d’administració. L'existència d'aquesta possibilitat permetria al consell d’administració disposar d'un conjunt d'eines per respondre en temps difícils a efectes de protegir la cooperativa i els seus inversors/es.

  Preu de recuperació

  Val a dir que la manera de fixar el preu de recuperació no canvia en comparació amb els certificats de dipòsit. Oikocredit farà la devolució als inversors/es al NAV per participació. Si el NAV per participació equival o és superior al valor nominal de 200 EUR, l'amortització serà al valor nominal de € 200. Tot i que, fins ara, Oikocredit i OISF mai no han fet devolucions als inversors/es a un preu inferior al valor nominal, sempre s'ha pogut fer amb el model actual, i els inversors/es sempre s'han enfrontat al risc de rebre a canvi menys diners dels que havien invertit.

  A l'annex dels termes de participació s'explicarà més detalladament aquest canvi i com es calcularà el preu d'emissió i recuperació d'una participació. Aquests termes es posaran a la teva disposició en aquest web abans que es produeixi el canvi.

  Exemples de càlculs de preus d'emissió i recuperació

  Situació: NAV superior al valor nominal Situació: NAV inferior al valor nominal

  Preu d'emissió

  L'inversor Isaac Sans va presentar una sol·licitud d'emissió per 1.000 EUR. El valor liquidatiu de la participació es va fixar en 212 EUR i, per tant, el preu d'emissió es va fixar en 200 EUR per participació (el valor nominal). Després de la decisió positiva d'Oikocredit sobre l'emissió i reemborsament de participacions, l'inversor Isaac rebrà 5 participacions. L'inversor Isaac Sans va presentar una sol·licitud d'emissió de 1.000 EUR. El valor liquidatiu de la participació es va fixar en 176 EUR i, per tant, el preu d'emissió es va fixar en 176 EUR per participació. Després de la decisió positiva d'Oikocredit sobre l'emissió i reemborsament de participacions, l'inversor Isaac rebrà 5,68 participacions.
  Preu de recuperació La inversora Elena Riera va presentar una sol·licitud de recuperació per 750 EUR. Aquesta inversora és titular de 21,3 participacions. El valor liquidatiu de la participació en euros es va fixar en 212 EUR i, per tant, el preu d'emissió es va fixar en 200 EUR per participació (el valor nominal). Després de la decisió positiva d'Oikocredit sobre l'emissió i reemborsament de participacions, Oikocredit pagarà 750 EUR a la inversora Elena Riera, suposant que no s'hagin de retenir impostos. La seva inversió es reduirà en 3,75 participacions i serà de 17,55 participacions. La inversora Elena Riera va presentar una sol·licitud de recuperació per 750 EUR. Aquesta inversora és titular de 21,3 participacions. El valor liquidatiu de la participació en euros es va fixar en 176 EUR i, per tant, el preu d'emissió es va fixar en 176 EUR per participació. Després de la decisió positiva d'Oikocredit sobre l'emissió i reemborsament d'accions, Oikocredit pagarà 750 EUR a la inversora Elena Riera, suposant que no s'hagin de retenir impostos. La seva situació es reduirà en 4,26 participacions i serà de 17,04 participacions.
  Més preguntes
 • Quin és el valor liquidatiu per participació i com es determinarà?

  El valor liquidatiu (VL, o NAV per les seves sigles en anglès) descriu el valor d'una participació l'últim dia natural del mes. El valor liquidatiu per participació es calcula seguint quatre passos:  

  1. Determinant l'import total de l'inversor multiplicant el número de participacions en circulació per a cada moneda pel valor nominal i pel tipus de canvi envers l'euro (obtingut de Bloomberg l'últim dia natural del mes). Això indica l'import total de l'inversor en euros.
  2. Determinant el valor liquidatiu (NAV) d'Oikocredit descomptant el passiu no patrimonial de l'import total dels actius. L'establim a partir del balanç d'Oikocredit l'últim dia natural de cada mes.
  3. Determinant el quocient del valor liquidatiu (NAV) dividint el valor liquidatiu d'Oikocredit (del 2on pas) per l'import total de l'inversor (del 1er pas). El quocient del NAV ens dirà quants cèntims estan disponibles per cada euro de l'import total de l'inversor. Si el quocient és superior a 1, es deduirà que el valor liquidatiu per participació és superior al valor nominal. Si és el cas, l'emissió i amortització es durà a terme pel valor nominal.
  4. Determinant el valor liquidatiu exacte de les participacions emeses en cada moneda multiplicant el quocient del NAV pel valor nominal de la participació.
  Més preguntes
 • Estic disposat/da a invertir. Què puc fer?

  Amb aquests canvis en el model de captació de capital de la cooperativa, Oikocredit continua treballant amb els seus col·laboradors, i la seva inversió finança aquest treball. Si us plau, omple el formulari que trobaràs a la pàgina d’inversió per sol·licitar un compte al portal en línia MyOikocredit. Un cop activat el compte i finalitzades les comprovacions d'idoneïtat i identitat, podràs realitzar la teva primera inversió. Si no vols crear un compte en línia a MyOikocredit, pots declarar el teu interès a invertir@oikocredit.org per convertir-te en inversor/a mitjançant un formulari imprimible.

  Si us plau, tingues en compte que actualment MyOikocredit només està disponible per a persones. Si desitges invertir en nom d'una organització, si us plau posa’t en contacte amb invertir@oikocredit.org per sol·licitar un formulari imprimible.

  Més preguntes
 • Com afecta això a les associacions de suport a Oikocredit?

  Res no canvia per a les associacions de suport de l’Estat espanyol. Seguiran impartint formació en matèria de desenvolupament, construint comunitats, organitzant actes i promovent la missió d'Oikocredit. També seguiran servint com a nexe entre els inversors/es i Oikocredit i els seus col·laboradors, a més de garantir un compromís significatiu. Oikocredit seguirà donant suport a les associacions de suport en aquesta feina tan important.

  Més preguntes
 • Tinc més preguntes. A qui puc preguntar?

  Pots posar-te en contacte amb l'equip de suport a l'inversor/a dels Països Baixos mitjançant l'adreça de correu electrònic invertir@oikocredit.org .

  Si vols parlar amb algú, escriu-nos a invertir@oikocredit.org dient-nos els horaris en què et va bé que et contactem i el teu telèfon, i intentarem adaptar-nos a les teves preferències.

  Més preguntes

Aquesta pàgina va ser actualitzada amb data del 19 de gener del 2023.