Copyright

Tret que s'indiqui el contrari, tots els drets d'autor i altres drets de propietat intel·lectual sobre aquest Web i la informació continguda en ell, pertanyen a Stichting Oikocredit International Share Foundation (OISF) i estan protegits per drets d'autor sota els convenis internacionals.

Aquest Web i qualsevol material publicat en ell, incloent text, imatge i so, dissenys, programari i altres materials continguts en el Web són propietat d'OISF o de les seves llicenciants, tret que s'expressi el contrari. Aquest Web i els materials publicats en ell no podran de cap manera ser divulgats, reproduïts, publicats, transmesos o distribuïts sense el permís previ per escrit d'OISF.