Informació de la inversió

Amb la teva inversió, financem projectes d'institucions microfinanceres, energies renovables, organitzacions agrícoles i de comerç just i cooperatives de països del Sud

Característiques de la inversió

Risk Label (catalan).png

Quan inverteixes adquireixes Certificats de Dipòsit (CDA) de la Fundació Accionarial d'Oikocredit Internacional. El capital invertit es destina íntegrament a comprar accions de la cooperativa Oikocredit internacional. És amb aquests diners amb els quals Oikocredit concedeix préstecs i fa inversions a organitzacions d'Àfrica, Àsia i Llatinoamèrica.

Cada CDA equival a una acció de la cooperativa Oikocredit Internacional. Els CDA de la OISF són un producte d'inversió amb el seu propi fullet, dipositat davant la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV).

La inversió mínima són 200 euros.

Al resum del fullet informatiu (en castellà) i al fullet complet (en anglès) hi tens tota la informació sobre la inversió a Oikocredit.

 • Quin impacte social aconsegueixo?

  La teva inversió servirà per a finançar projectes en finances inclusives (microfinanzas), agricultura i energies renovables a Àfrica, Àsia i Llatinoamèrica. Seleccionem les organitzacions a les quals donem suport avaluant el seu impacte social i mediambiental, i analitzant el seu bon govern. El nostre objectiu és aconseguir el major impacte social amb projectes que són econòmicament viables.
  La nostra missió és millorar la qualitat de vida de persones de baixos ingressos. Per això, a més del finançament, oferim suport tècnic i capacitació a moltes organitzacions perquè arribin a més persones i amb millors serveis.

 • Quina és la rendibilitat?

  La rendibilitat dels Certificats de Dipòsit és la que ofereixen les accions de la cooperativa Oikocredit que s'adquireixen amb els diners invertits, és a dir, el seu dividend anual.
  El dividend es fixa anualment en l'Assemblea General d'Oikocredit. Per als exercicis 2017 i 2018 el dividend aprovat va ser de l'1%. Entre 2000 i 2016 va ser del 2%. Oikocredit no pretén maximitzar la rendibilitat econòmica, i cerca repartir un dividend modest.
  El dividend corresponent a un exercici es reparteix després de la celebració de l'Assemblea General, habitualment el mes de juny del següent any.

  Oikocredit no modifica el valor nominal de les accions, per la qual cosa no hi ha rendibilitat addicional per revaloració de les accions.
  La rendibilitat no està assegurada. Rendibilitats passades no indiquen rendibilitats futures.

 • Quant puc invertir?

  La inversió inicial són 200 euros. A partir d'aquí pots invertir l'import que vulguis. No és necessari que siguin múltiples de 200 €.

  Dins del procés d'inversió, es realitzen preguntes per a analitzar si qui inverteix té els coneixements i experiència necessaris per a comprendre la naturalesa i riscos de la inversió i, a més, per a avaluar si el producte no és adequat per a la persona o organització. Si el resultat d'aquests qüestionaris no és favorable, Oikocredit pot no acceptar la inversió o posar límits a les quantitats a invertir.

 • Puc recuperar la meva inversió?

  Es pot sol·licitar la recuperació de la inversió en qualsevol moment. El valor liquidatiu de la inversió és el seu valor de subscripció perquè Oikocredit recompra les accions al seu valor nominal, en les condicions establertes en els seus Estatuts i recollides en el fullet.
  Per demanar una recuperació, entra al teu compte de MyOikocredit i prem a “-Vendre” i introdueix la quantitat que vols retirar.
  El costum d'Oikocredit és abonar les recuperacions en un període breu. Sota determinades circumstàncies pot postergar la devolució en les condicions recollides en el fullet.
  El valor liquidatiu de la inversió podria ser inferior al seu valor de subscripció si el valor de les accions d'Oikocredit és inferior al seu valor nominal, que podria donar-se, per exemple, si els comptes anuals d'Oikocredit reflectissin pèrdues.

 • Com puc fer inversions addicionals?

  Després de la primera inversió pots fer inversions addicionals en qualsevol moment.
  Simplement entra al teu compte de MyOikocredit i prem a “+Comprar” i introdueix la quantitat que vols invertir. Després realitza la transferència al compte que s'indica i en uns dies rebràs el certificat de nova aportació, indicant el saldo total.

 • Quins són els riscos?

  Sempre hi ha riscos associats a qualsevol inversió. Oikocredit va iniciar la seva activitat l'any 1975 i des d'aleshores porta a terme una gestió prudent, per a preservar el valor dels diners invertits. Fins avui el valor de les accions d'Oikocredit no s'ha vist reduït i cap inversor/a ha perdut els seus diners.

  Invertint a Oikocredit els teus diners es converteixen en accions de la cooperativa Oikocredit Internacional. En ser accions el seu valor no està assegurat i podria reduir-se si Oikocredit Internacional tingués pèrdues. Per a més informació sobre els riscos implicats, consulta el fullet informatiu.

  Els principals riscos per a les activitats internacionals d'Oikocredit són:

  Risc del projecte

  Aquest risc varia segons l'organització sòcia finançada i depèn de factors com el sector i la qualitat de la gestió. Oikocredit avalua acuradament tots aquests factors a través d'un estudi de viabilitat intern. No obstant això, és possible que una organització sòcia no pugui reemborsar (part de) el seu préstec o interès.

  Risc de país

  Els problemes econòmics i polítics, a vegades en combinació amb una inflació extremadament alta, poden impossibilitar que una organització sòcia compleixi amb les obligacions de pagament (reemborsament) a Oikocredit. Per a reduir aquest risc, la cartera d'Oikocredit s'estén a moltes regions i països.

  Risc de moneda

  La majoria dels préstecs i inversions d'Oikocredit es fan en moneda local, per la qual cosa les nostres organitzacions sòcies no corren un risc de moneda. La caiguda de les taxes de canvi de, per exemple, el dòlar estatunidenc, o les monedes locals enfront de l'euro, pot tenir un impacte negatiu en els resultats financers i, per tant, en el dividend a distribuir, el valor de l'actiu net i el preu de les accions. Oikocredit té instruments de cobertura que mitiguen aquests riscos canviaris.

  Pots trobar més informació sobre els riscos en el nostre fullet en el capítol "Factors de Risc". Pots descarregar el prospecte (en anglès) i la informació clau per a l'inversor (en espanyol) en els enllaços inferiors de forma gratuïta. Més informació financera es pot trobar a l'Informe Anual d'Oikocredit Internacional.
  Descarregar el fullet dels CDA de la OISF (en anglès)
  Descarregar el resum en castellà del fullet dels CDA de la OISF
  Descarregar l'Informe Anual d'Oikocredit Internacional

 • Hi ha comissions o despeses associades?

  No, cap.

 • Quin tractament fiscal té?

  Les persones que inverteixen a Oikocredit han de declarar els rendiments de la inversió en l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) com a Rendiments del Capital Mobiliari - Interessos de comptes i dipòsits i d'actius financers en general. En el cas d'organitzacions, han de declarar els rendiments en l'Impost de Societats. Oikocredit no està obligat a realitzar cap retenció sobre aquest dividend, per tenir la seva seu als Països Baixos.

  La inversió a Oikocredit és una inversió a l'estranger. Les persones que posseeixin comptes i dipòsits bancaris, valors i altres béns i immobles a l'estranger per un valor total superior a 50.000 € han de presentar el Model 720 (Declaració sobre béns i drets situats a l'estranger). Després de la primera declaració, en anys successius només ha de presentar-se quan el valor total hagi variat almenys 20.000 euros respecte al de l'última declaració realitzada. La declaració no ha de presentar-se quan els inversors (persones o organitzacions) utilitzin aquests actius en relació amb la seva activitat econòmica i els registrin i identifiquin detalladament en els seus comptes anuals.

 • Puc participar i votar?

  La inversió mitjançant Certificats de Dipòsit no atorga drets de participació ni de vot. Però Oikocredit és una cooperativa i vol ser fidel als principis del cooperativisme. Per això és possible participar a través de les associacions de suport.
  Qualsevol persona o organització que inverteixi pot convertir-se, simultàniament i de forma gratuïta en soci/a de l'associació de suport més pròxima (Euskadi, Catalunya o Sevilla). Rebrà informació pròxima i podrà participar en les assemblees de la seva associació. I al seu torn l'associació representa els seus socis/es a l'assemblea general d'Oikocredit internacional.