Informació de la inversió

Amb la teva inversió, financem projectes d'institucions microfinanceres, energies renovables, organitzacions agrícoles i de comerç just i cooperatives de països del Sud

Característiques de la inversió

Certificats de Dipòsit (CDA) de la Stichting Oikocredit International Share Foundation (la Fundació Accionarial d'Oikocredit Internacional, «OISF»)

Risk Label (catalan).png

Quan inverteixes adquireixes Certificats de Dipòsit (CDA) de la Stichting Oikocredit International Share Foundation (la Fundació Accionarial d'Oikocredit Internacional, «OISF»). El capital invertit es destina íntegrament a comprar accions de la cooperativa Oikocredit Ecumenical Development Cooperative Society U.A.(“Oikocredit”). És amb aquests diners amb els quals Oikocredit concedeix préstecs i fa inversions a organitzacions d'Àfrica, Àsia i Llatinoamèrica.

Cada CDA equival a una acció de la cooperativa Oikocredit. Els CDA de la OISF són un producte d'inversió amb el seu propi fullet.

L' OISF ha publicat un fullet informatiu sobre els Certificats de Dipòsit que ha estat aprovat per l'Autoritat de Mercats Financers als Països Baixos i dipositat davant la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV). Aquesta aprovació no ha d'entendre's com un suport als Certificats de Dipòsit. Abans d'invertir a l'OISF, es recomana llegir el fullet informatiu de l'OISF i els seus suplements (si n'hi ha) per a entendre completament els riscos i beneficis potencials associats amb la decisió d'invertir en Certificats de Dipòsit.

Al resum del fullet informatiu (en castellà) i al fullet complet (en anglès) hi tens tota la informació sobre la inversió a Oikocredit. S'hi poden trobar aquests documents a la secció dedicada al costat d'aquesta pàgina.

 • Quin impacte social aconsegueixo?

  La teva inversió servirà per a finançar projectes en finances inclusives (microfinanzas), agricultura i energies renovables a Àfrica, Àsia i Llatinoamèrica. Oikocredit selecciona les organitzacions a les quals dóna suport avaluant el seu impacte social i mediambiental, i analitzant el seu bon govern. L’objectiu d’Oikocredit és aconseguir el major impacte social amb projectes que són econòmicament viables.
  La missió d’Oikocredit és millorar la qualitat de vida de persones de baixos ingressos. Per això, a més del finançament, ofereix suport tècnic i capacitació a moltes organitzacions perquè arribin a més persones i amb millors serveis.

  Per més informació sobre els usos dels fons d’Oikocredit, si us plau refereix-te a la secció 5.1 del fullet.

 • Quina és la rendibilitat?

  La rendibilitat dels Certificats de Dipòsit és la que ofereixen les accions de la cooperativa Oikocredit que s'adquireixen amb els diners invertits, és a dir, el seu dividend anual, si hi ha.
  El dividend es fixa anualment en l'Assemblea General d'Oikocredit.
  El dividend corresponent a un exercici es reparteix després de la celebració de l'Assemblea General, habitualment el mes de juny del següent any.

  Oikocredit no modifica el valor nominal de les accions, per la qual cosa no hi ha rendibilitat addicional per revaloració de les accions.
  La rendibilitat no està assegurada. Rendibilitats passades no indiquen rendibilitats futures.

 • Quant puc invertir?

  La inversió inicial són 200 euros. A partir d'aquí pots invertir l'import que vulguis. No és necessari que siguin múltiples de 200 €.

  Dins del procés d'inversió, es realitzen preguntes per a analitzar si qui inverteix té els coneixements i experiència necessaris per a comprendre la naturalesa i riscos de la inversió i, a més, per a avaluar si el producte és adequat per a la persona o organització. Si el resultat d'aquests qüestionaris no és favorable, la persona o organització no podrà continuar el procés de compra.

 • Puc recuperar la meva inversió?

  Es pot sol·licitar la recuperació de la inversió en qualsevol moment. El valor liquidatiu de la inversió és igual al valor nominal, és a dir, 200 euros, perquè Oikocredit recompra les accions al seu valor nominal, en les condicions establertes en els seus Estatuts i recollides en el fullet.


  Per demanar una recuperació, entra al teu compte de MyOikocredit i prem a “-Vendre” i introdueix la quantitat que vols retirar.

  Una recuperació pot tenir lloc si la Cooperativa accepta recuperacions. A partir del tercer trimestre de 2020, l’OISF processarà sol·licituds d'emissió i recuperació mensualment, després de la confirmació de la Cooperativa que les accions estaran disponibles per a la compra i venda. Sota aquesta política, la Cooperativa avalua mensualment les entrades i sortides, i després d'una avaluació positiva, processa mensualment les sol·licituds d'emissió i recuperació (consulta també la secció 5.6 i 6.4 del Fullet de la Cooperativa). La Cooperativa pot decidir també detenir les recuperacions temporalment.

  Per obtenir més detalls sobre la recuperació de Certificats de Dipòsit, si us plau refereix-te a l'article 9 dels Termes i Condicions (Apèndix 3 del fullet)

  El valor liquidatiu de la inversió podria ser inferior al seu valor de subscripció si el valor de les accions d'Oikocredit és inferior al seu valor nominal, que podria donar-se, per exemple, si els comptes anuals d'Oikocredit reflectissin pèrdues.

 • Com puc fer inversions addicionals?

   Qualsevol altra sol·licitud addicional de Certificats de Dipòsit es porta a terme per mitjà d'un nou formulari de subscripció o via MyOikocredit, i aquestes sol·licituds seguiran el mateix procediment que la inversió inicial.

  L’OISF pot, a la seva discreció, suspendre l'oferta de Certificats de Dipòsit per exemple si el Consell d'Administració de la Cooperativa decideix o suspèn l'emissió d'Accions. El Consell d'Administració de la Cooperativa emet Accions a la seva discreció d'acord amb els Estatuts. Per a més informació, consulta el Prospectus.


  Entra al teu compte de MyOikocredit i prem a “+Comprar” i introdueix la quantitat que vols invertir. Després realitza la transferència al compte que s'indica, després de la qual cosa rebràs el certificat de nova aportació, indicant el saldo total de CDA.

 • Quins són els riscos?

  Sempre hi ha riscos associats a qualsevol inversió. Oikocredit va iniciar la seva activitat l'any 1975 i des d'aleshores porta a terme una gestió prudent, per a preservar el valor dels diners invertits. Fins avui el valor de les accions d'Oikocredit no s'ha vist reduït i cap inversor/a ha perdut els seus diners.

  Els Certificats de Dipòsit representen l'interès econòmic en les accions (subjacents) de la Cooperativa. Les accions són adquirides i administrades per l’OISF en interès dels titulars i s'emeten sobre la base d'un a una (un CDA, una acció). El valor dels Certificats de Dipòsit es deriva del valor de les Accions subjacents de la Cooperativa. Es pot trobar més informació sobre els Certificats de Dipòsit de l’OISF en els Termes i Condicions i el Fullet.

  Els principals riscos per a les activitats internacionals d'Oikocredit són:

  Risc del projecte

  Aquest risc varia segons l'organització sòcia finançada i depèn de factors com el sector i la qualitat de la gestió. Oikocredit avalua acuradament tots aquests factors a través d'un estudi de viabilitat intern. No obstant això, és possible que una organització sòcia no pugui reemborsar (part de) el seu préstec o interès.

  Risc de país

  Els problemes econòmics i polítics, a vegades en combinació amb una inflació extremadament alta, poden impossibilitar que una organització sòcia compleixi amb les obligacions de pagament (reemborsament) a Oikocredit. Per a reduir aquest risc, la cartera d'Oikocredit s'estén a moltes regions i països.

  Risc de moneda

  La majoria dels préstecs i inversions d'Oikocredit es fan en moneda local, per la qual cosa les nostres organitzacions sòcies no corren un risc de moneda. La caiguda de les taxes de canvi de, per exemple, el dòlar estatunidenc, o les monedes locals enfront de l'euro, pot tenir un impacte negatiu en els resultats financers i, per tant, en el dividend a distribuir, el valor de l'actiu net i el preu de les accions. Oikocredit té instruments de cobertura que mitiguen aquests riscos canviaris.

  Pots trobar més informació sobre els riscos en el nostre fullet en el capítol "Factors de Risc". Pots descarregar el prospecte (en anglès) i la informació clau per a l'inversor (en espanyol) en els enllaços inferiors de forma gratuïta. Més informació financera es pot trobar a l'Informe Anual d'Oikocredit.


  Descarregar el fullet dels CDA de l’OISF (en anglès)
  Descarregar el resum en castellà del fullet dels CDA de l’OISF

  Descarregar l'Informe Anual d'Oikocredit

 • Hi ha comissions o despeses associades?

  No, cap.

 • Puc participar i votar?

  La inversió mitjançant Certificats de Dipòsit no atorga drets de participació ni de vot. Però Oikocredit és una cooperativa i vol ser fidel als principis del cooperativisme. Per això és possible participar a través de les associacions de suport.
  Qualsevol persona o organització que inverteixi pot convertir-se, simultàniament i de forma gratuïta en soci/a de l'associació de suport més pròxima (Euskadi, Catalunya o Sevilla). Rebrà informació pròxima i podrà participar en les assemblees de la seva associació. I al seu torn l'associació representa els seus socis/es a l'assemblea general d'Oikocredit.